Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Coraz bliżej uregulowania zawodów asystentki i higienistki

Publikacja:
Coraz bliżej uregulowania zawodów asystentki i higienistki

Coraz bliżej uregulowania zawodów asystentki i higienistki

Sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, którego celem jest uregulowanie zasad wykonywania 17 zawodów medycznych – w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa zakłada m.in. utworzenie centralnego rejestru zawodów medycznych z obowiązkowym wpisem, 6 dni płatnego urlopu rocznie na szkolenia oraz katalog kar za przewinienia zawodowe.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, nowe przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Określono je w załączniku do ustawy – z uwzględnieniem dotychczasowych zmian w systemie kształcenia tych zawodów, tak aby wszystkie osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów, mogły wykonywać swój zawód.

Powstanie centralny rejestr zawodów medycznych

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Wpis do rejestru będzie stanowił warunek niezbędny do wykonywania danego zawodu medycznego i będzie umożliwiał identyfikację osoby wykonującej zawód medyczny. Rejestr ma być również narzędziem analitycznym, pozwalającym na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu oraz potrzebach kadrowych w zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

W projekcie ustawy określono zakres danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, które są jawne, w tym m.in. numer wpisu, data wpisu, imię (imiona) i nazwisko osoby wykonującej zawód medyczny, informacja o miejscu wykonywania zawodu medycznego, których celem jest szybka identyfikacja osoby wykonującej dany zawód medyczny – czytamy.

Osobie wpisanej do rejestru zostanie nadany indywidualny identyfikator wpisu, co pozwoli jednoznacznie wskazać osobę wykonującą dany zawód medyczny i zapewni zgodność z pozostałymi systemami ochrony zdrowia.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru będzie podlegało opłacie w wysokości 100 zł, zmiana danych objętych rejestrem oraz wykreślenie z rejestru będą bezpłatne.

Określenie zasad ustawicznego rozwoju zawodowego

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że aktualnie zawody medyczne nie mają określonych ustawowo zasad ustawicznego rozwoju zawodowego. – Brak zasad doskonalenia zawodowego w zawodach medycznych objętych przedmiotowym projektem to najbardziej podkreślane przez środowiska zawodowe zaniedbanie, skutkujące brakiem należytego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w tej grupie. W dobie tak szybkiego postępu w naukach medycznych brak regulacji w tym zakresie – w opinii przedstawicieli zawodów medycznych – jest bardzo niekorzystny w kontekście prawidłowego wykonywania zawodu medycznego. Konieczne staje się więc uregulowanie zasad uzyskiwania dodatkowej wiedzy i umiejętności, jak również doskonalenia zawodowego osób wykonujących objęte projektowaną ustawą zawody medyczne – podkreślono.

W projekcie ustawy przyjęto zasadę, że osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego. Będą one mogły przyjmować postać szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu doskonalącego lub samokształcenia.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego będą przysługiwać punkty edukacyjne.

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. – Sześciodniowy urlop szkoleniowy jest udzielany według zasad obowiązujących przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że termin jego udzielenia jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek przedstawić pracodawcy dokument poświadczający udział w danej formie ustawicznego rozwoju zawodowego. Urlop taki istotnie przyczyni się do możliwości prawidłowej realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego – dodano.

Uregulowanie odpowiedzialności zawodowej

Ważnym punktem ustawy będzie uregulowanie zagadnienia dotyczącego odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. – Projektowana regulacja pozwoli skutecznie pociągnąć osobę wykonującą zawód medyczny do odpowiedzialności zawodowej w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązków, wprowadzając istotne instrumenty zwiększające bezpieczeństwo pacjentów – poinformowano.

Ustawa wprowadzi katalog kar za przewinienia zawodowe, który obejmować będzie upomnienie, naganę, karę pieniężną, zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego na okres do 5 lat oraz pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego. – Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje czynności sprawdzające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego oraz postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej – dodano.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, minister zdrowia powoła czterech rzeczników dyscyplinarnych spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze, co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze prawa administracyjnego i procesowego, a także wiedzę w zakresie zasad wykonywania zawodów medycznych. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składać się natomiast będzie z 76 członków powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję, w tym czterech przedstawicieli każdego zawodu medycznego oraz ośmiu przedstawicieli ministra zdrowia.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.  

Obserwujemy – na szczęście – trend włączania higienistek w całościowy proces leczenia pacjenta. Jest to zjawisko przynoszące bardzo dużo korzyści – mówi dr hab. n. med. Anna Skurska o roli higienistek stomatologicznej we współczesnej stomatologii. Jakie są konkretnie kluczowe zadania higienistek? W czym mogą wspierać, a nawet zastępować lekarza dentystę? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego!

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID
Coraz bliżej donosowej szczepionki przeciw COVID-19 Lekarz

Coraz bliżej jest do stworzenia donosowej szczepionki przeciw COVID-19 - powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie, nawiązując do badania klinicznego brytyjskiej firmy. Ekspertka odniosła ...

Kongres Stomatologii PTS 850x529 1
VI Kongres Stomatologii pod patronatem PTS-u coraz bliżej Lekarz

Już niespełna dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia VI Kongresu Stomatologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Odbędzie się on w ramach Międzynarodowych Targów Warsaw Dental Medica Show 2023. Hasło tegorocznego Kongresu to „Prz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka - Dentonet.pl
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy Asysta

Na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaga...

asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...

asystentka stomatologiczna
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, któr...

szczepionka przeciw HIV
Coraz bliżej opracowania szczepionki przeciw wirusowi HIV Lekarz

Naukowcy z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w amerykańskim Narodowym Instytucie Zdrowia (NHI) przetestowali na zwierzętach szczepionkę mRNA przeciw wirusowi HIV. Wyniki badań są bardzo obiecujące. Szczepionka wywołała pożądaną ...

zarobki higienistek USA
USA: higienistki wśród najlepiej płatnych zawodów medycznych Asysta

Higienistki stomatologiczne znalazły się wśród 20 najlepiej opłacanych zawodów medycznych w USA w 2023 r. – wynika z zestawienia amerykańskiego portalu nurse.org przygotowanego na podstawie danych Bureau of Labor Statistics. Amerykański portal nurse...

UMB
47. Konferencja EPA w Białymstoku coraz bliżej Lekarz

W dniach 19-21 września 2024 r. w Białymstoku odbędzie się 47. Konferencja European Prosthodontic Association (EPA). Między innymi tego tematu dotyczyła styczniowa wizyta prof. Multu Özcan - sekretarz EPA. European Prosthodontic Association (Europej...

energetyki
Coraz bliżej zakazu sprzedaży energetyków niepełnoletnim Lekarz

W piątek Senat przyjął z poprawkami ustawę wprowadzającą zakaz sprzedaży tzw. energetyków osobom do 18. roku życia. Jedna z poprawek przesuwa wejście przepisów w życie na 1 lipca 2024 r. Prace nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży tzw. energetykó...

mobilne PWZ
Mobilne Prawo Wykonywania Zawodu coraz bliżej Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia określający wzory dokumentów Prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZL) i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (PWZLD) w wersji mobilnej. Będą one dostępne w aplikacji mObywatel. Ministerstw...