Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

„Asystentki i higienistki wykonują zawód medyczny”

Publikacja:
„Asystentki i higienistki wykonują zawód medyczny”

„Asystentki i higienistki wykonują zawód medyczny”

W odpowiedzi na interpelację poseł Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że w opinii ministra zdrowia asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna są osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Stąd też powinny być kwalifikowane do siódmej grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy wynoszącym 0,86.

Przypomnijmy – od 1 lipca br. w Polsce obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego obejmująca osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach świadczących usługi ochrony zdrowia. Określa się w niej najniższe gwarantowane prawem wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników medycznych i niemedycznych, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położonych, ratowników medycznych, techników diagnostycznych itp. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Ustawa tylko dla pracowników podmiotów leczniczych

Z punktu widzenia asystentek i higienistek stomatologicznych ważne jest to, że ustawa określa minimalne pensje wyłączne pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Do podmiotów leczniczych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zalicza się zarówno przedsiębiorców (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej), jak i podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe). Podmiotami leczniczymi nie są natomiast indywidualne ani grupowe praktyki zawodowe lekarzy dentystów. Więcej informacji o tej kwestii znajduje się TUTAJ.

Jaki współczynnik pracy dla asystentek i higienistek?

Druga budząca wątpliwości kwestia to przypisanie asystentek i higienistek stomatologicznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do odpowiedniego współczynnika pracy, od którego zależy minimalne wynagrodzenie. Interpretacje są różne. Już w sierpniu br. na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej pojawiło się stanowisko, zgodnie z którym zawody asystentki i higienistki mieszczą się w pozycji nr 7 tabeli współczynników pracy, wobec czego należy wobec nich stosować współczynnik wynoszący 0,86. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Tymczasem kilka tygodni temu światło dzienne ujrzało stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie [dostępne jest TUTAJ], w którym stwierdzono, że zawód asystentki i higienistki stomatologicznej nie jest zawodem medycznym. – W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w aktualnym stanie prawnym higienistka i asystentka stomatologiczna powinny być zakwalifikowane do grupy nr 9, to jest pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim ze współczynnikiem pracy 0,78 – gdyż nie są zawodami medycznymi – poinformowano.

Interpelacja do ministra zdrowia

Sprawa nie umknęła także posłom. Interpelację w tej sprawie złożyła do ministra zdrowia posłanka Urszula Nowogórska. – Aktualne przepisy zmieniające sposoby ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadzają nowy załącznik określający wysokość współczynników pracy. Nie do końca jasne jest, który ze współczynników obejmuje asystentki i higienistki stomatologiczne, co może powodować nieporozumienia i niezadowolenie z wykonywanej pracy – czytamy.

Posłanka poprosiła ministra o jego zdanie na ten temat i wskazanie, który ze wskazanych w załączniku współczynników obejmuje higienistki i asystentki stomatologiczne zatrudnione na umowę o pracę w podmiotach leczniczych.

Ministerstwo zdrowia: asystentki i higienistki wykonują zawód medyczny

Odpowiedzi na interpelację posłanki udzielił Piotr Bromber, wiceminister zdrowia. W dokumencie czytamy, że na gruncie wspomnianej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pracownikiem wykonującym zawód medyczny jest osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, czyli osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego stanowi, iż pozostały personel dopuszczony do realizacji wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego to między innymi:

– osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna, a także tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna,

– osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata,

– osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskała co najmniej tytuł licencjata.

Jak wskazano w odpowiedzi, zawody asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna zostały uwzględnione w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jako zawody, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

W związku z powyższym, w opinii ministra zdrowia asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna są osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Stąd też powinny być kwalifikowane do siódmej grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy wynoszącym 0,86. Przekazując powyższe wyjaśnienia, jednocześnie uprzejmie przypominam, że minister zdrowia nie jest organem uprawnionym do wydawania wiążących opinii prawnych – poinformowano.

W których procedurach z zakresu stomatologii zachowawczej udział higienistki stomatologicznej ma szczególnie duże znaczenie dla sukcesu przeprowadzanego leczenia? – Pacjent, jeśli to tylko możliwe, powinien być przygotowany wcześniej do każdej planowej procedury stomatologicznej. Tak naprawdę to higienistka powinna zdecydować, w którym momencie pacjent może być już leczony – mówi dr n. med. Michał Ganowicz.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia w ochronie zdrowia
Ile zarobią asystentki i higienistki od 1 lipca 2023 roku? Asysta

1 lipca 2023 r. w życie wejdą kolejne podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Oznacza to, że na wyższe pensje mogą liczyć również asystentki i higienistki stomatologiczne zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach świadczących usług...

asystentka stomatologiczna
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, któr...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Royal Navy rekrutuje dentystów, asystentki i higienistki Lekarz

Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii poszukuje nowych pracowników cywilnych. W ofercie Royal Navy znalazło się wiele wakatów dla osób związanych zawodowo z branżą stomatologiczną – lekarzy dentystów, asystentek oraz higienistek. W ramach no...

ROZWIŃ WIĘCEJ
asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...

asystentka stomatologiczna1
Współczynnik pracy dla higienistki i asystentki stomatologicznej Asysta

Ustawa z 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadziła załącznik określający wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji...

higienistka
Czy asystentki i higienistki potrzebują samorządu zawodowego? Asysta

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację w sprawie utworzenia samorządów zawodowych dla profesji wymienionych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Istnienie takich samorządów – zdaniem posłów – miałoby wpływ na zaufani...

asystentka
Oficjalnie: ustawa ureguluje zawody asystentki i higienistki Asysta

W I kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć ustawę o niektórych zawodach medycznych, która ureguluje m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. Jak czytamy, ...

asystentka
USA: asystentki i higienistki stomatologiczne pilnie poszukiwane Asysta

W Stanach Zjednoczonych zmagających się obecnie z najpoważniejszą od początku tego roku falą pandemii COVID-19 (nawet 190 000 nowych przypadków dziennie pod koniec sierpnia) dodatkowym problemem w pracy lekarzy dentystów są kłopoty z pozyskaniem śred...

asystentka stomatologiczna 1
Coraz bliżej uregulowania zawodów asystentki i higienistki Asysta

Sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, którego celem jest uregulowanie zasad wykonywania 17 zawodów medycznych – w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa zakłada m.in. utworzenie...

asystentka
Umiarkowane zapotrzebowanie na asystentki i higienistki na rynku pracy Asysta

W Polsce występuje umiarkowane zapotrzebowanie rynku pracy na asystentki i higienistki stomatologiczne – wynika z obwieszczenia ministerstwa edukacji i nauki. Zawody o kluczowym znaczeniu dla rozwoju państwa to przede wszystkim różnego rodzaju pracow...