Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nowe świadczenia stomatologiczne na NFZ – są uwagi samorządu lekarskiego

Publikacja:
Nowe świadczenia stomatologiczne na NFZ – są uwagi samorządu lekarskiego

Nowe świadczenia stomatologiczne na NFZ – są uwagi samorządu lekarskiego

Poszerzenie kręgu osób, którym będzie przysługiwało leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym jest propozycją bardzo dobrze przyjętą przez środowisko lekarzy dentystów i zarazem korzystną dla pacjentów, ale są obawy, czy publiczny system jest właściwie przygotowany do jej wprowadzenia, zwłaszcza w zakresie odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – zwróciło uwagę prezydium NRL w stanowisku opublikowanym 25 kwietnia br. Nie wiadomo również, kto konkretnie miałby kierować pacjentów na takie leczenie.

Przypomnijmy – pod koniec marca na stronie legislacyjnej rządu ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. W koszyku świadczeń finansowanych przez NFZ mają się znaleźć m.in. diagnostyka pantomograficzna u osób dorosłych w przypadku leczenia endodontycznego, leczenie w znieczuleniu ogólnym dla pacjentów, u których występuje alergia na środki stosowane w znieczuleniach miejscowych, profilaktyczne zabezpieczenie bruzd materiałami PRR typu 1 oraz wizyty adaptacyjne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Swoje uwagi do projektu rozporządzenia opublikowało właśnie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Leczenie w znieczuleniu ogólnym – czy nie zabraknie anestezjologów?

Na pierwszy ogień w stanowisku NRL poszło proponowane poszerzenie kręgu pacjentów, którym będzie przysługiwało leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Będzie je można zastosować m.in. u pacjentów małoletnich niewspółpracujących, u pacjentów małoletnich, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego oraz pacjentów małoletnich z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, u których lęk związany z zabiegiem stomatologicznym może negatywnie wpłynąć na stan ogólny.

Samorząd lekarski podkreślił, że jest to propozycja bardzo dobrze przyjęta przez środowisko stomatologów i korzystna dla pacjentów, ale wyraził obawy, czy publiczny system jest właściwie przygotowany do jej wprowadzenia, zwłaszcza w zakresie odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. – Brak odpowiedniego zaplecza, w tym przede wszystkim kadrowego, może spowodować wydłużenie kolejek do tego typu zabiegów, na czym mogą stracić dzieci z upośledzeniem i wielochorobowością. Należy zatem najpierw przeanalizować bazę ośrodków i zasoby personelu niezbędnego do udzielania tego rodzaju świadczeń – podkreślono w komunikacie.

Kto ma kierować na leczenie?

Według NRL, zastrzeżenia budzi także brak jasnych procedur określających, kto ma kierować na zabiegi w znieczuleniu ogólnym – czy mają to być tylko lekarze dentyści posiadający specjalizację ze stomatologii dziecięcej, czy także dentyści bez tej specjalizacji. – Korekty wymaga ponadto projektowany § 4 ust. 1b rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, który stanowi, że „znieczulenie ogólne jest wykonywane przez lekarza dentystę oraz lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”. Powinno być wskazane, że znieczulenie ogólne wykonuje lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z pomocą pielęgniarki anestezjologicznej, a leczenie w znieczuleniu ogólnym wykonywane jest przez lekarza dentystę – dodano.

Dodatkowo – zdaniem samorządu – bardzo trudne do realizacji są przewidziane w projekcie rozporządzenia warunki kwalifikacji do znieczulenia ogólnego u niewspółpracującego dziecka do 3. roku życia. – Polegają one bowiem na uprzednim przeprowadzeniu wizyt adaptacyjnych (w rozporządzeniu użyto liczby mnogiej) oraz zastosowaniu uspokojenia farmakologicznego, przy wymogu leczenia ośmiu ubytków próchnicowych lub leczenia czterech zębów – endodontycznie, ekstrakcji lub zabiegu chirurgicznego w zakresie jamy ustnej czy zaopatrzenia pourazowego uszkodzeń zębów. Przy tak małym pacjencie wymogi te należałoby znacznie złagodzić – podkreślono.

Potrzebne poszerzenie kryteriów kwalifikacji

Jak dodano w stanowisku NRL, wskazane byłoby poszerzenie kryteriów kwalifikacji do wykonywania świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym o następujące dwie grupy pacjentów:

– dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia wymagające w trybie pilnym przygotowania do terapii onkologicznej, transplantacji szpiku lub zabiegu kardiochirurgicznego,

– dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia niewspółpracujące, wymagające natychmiastowego leczenia ostrego zębopochodnego stanu zapalnego w okolicy szczękowo- twarzowej lub wykonania zabiegu chirurgicznego w zakresie jamy ustnej.

Podkreślono także brak procedur premedykacji u dzieci – lekarz dentysta nie jest przygotowany zawodowo do przeprowadzenia sedacji u dzieci bez współpracy z zespołem anestezjologicznym.

Stomatologiczna porada lekarska również w koszyku świadczeń?

Pozostałe uwagi NRL dotyczą innych zaproponowanych świadczeń – np. zdjęcia pantomograficznego z opisem u osób dorosłych raz na dwa lata w przypadku leczenia endodontycznego oraz raz na pięć lat w przypadku świadczeniobiorców rozpoczynających leczenie protetyczne. – Poszerzenie możliwości wykonywania i zlecania zdjęć pantomograficznych bez wdrożenia narzędzi umożliwiających weryfikację przez lekarzy dentystów świadczeń wykonanych uprzednio przez innych świadczeniodawców może powodować dodatkowe trudności w rozliczeniu tego świadczenia, a nawet brak zapłaty za wykonane świadczenie. Samorząd lekarski domaga się, aby przepisy nie obciążały lekarza dentysty ryzykiem braku zapłaty za faktycznie wykonane przez niego świadczenia zdrowotne w sytuacji, gdy system nie dostarcza mu łatwo dostępnych narzędzi do weryfikacji – podkreślono.

Prezydium NRL oczekuje również uzupełnienia koszyka świadczeń gwarantowanych o kolejne świadczenie, a mianowicie poradę lekarską. – Jest to świadczenie bardzo potrzebne, gdyż często zdarzają się sytuacje udzielania porad przez lekarzy dentystów niezwiązanych z żadną procedurą obecną w koszyku świadczeń gwarantowanych. Faktyczne zapotrzebowanie pacjentów na tego typu świadczenie nie budzi wątpliwości, dlatego świadczenie to powinno zostać wycenione i wprowadzone do koszyka świadczeń – dodano.

Samorząd zwrócił również uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia nowe procedury nie posiadają wyceny, co uniemożliwia rzetelną ocenę przedłożonego projektu. – Poszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych powinno być poprzedzone rzetelną wyceną obowiązujących aktualnie świadczeń gwarantowanych. Wprowadzenie wszystkich zaproponowanych w projekcie rozporządzenia procedur wywoła wysoki wzrost skutków finansowych. Zdaniem prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadzenie zmian objętych projektem rozporządzenia musi także spowodować zwiększenie etatów przeliczeniowych dla wszystkich świadczeniodawców. Ma to szczególne znaczenie wobec faktu, że zmniejszenie dostępności do świadczeń, wynikające z prawidłowej wyceny świadczeń pakietowanych, nie spowodowało w większości województw zwiększenia etatów przeliczeniowych – podsumowano.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL lek. dent. Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

adult 4402808 1280
Konflikt samorządu lekarskiego z ministrem zdrowia pogłębia się Lekarz

Jak podaliśmy przed kilkoma dniami w Dentonecie, 2 sierpnia weszły w życie nowe zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające. Pojawiły się jednak informacje o kłopotach z ich realizacją, a problem ten nagłośnił w mediach jeden z lek...

stomatologia NFZ
Które świadczenia stomatologiczne na NFZ wykonuje się najczęściej? Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił dane dotyczące najczęściej wykonywanych w 2022 r. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku dentyści współpracujący z NFZ-em najczęściej przeprowadzali płukanie kieszonki dz...

konkursy NFZ
Mazowsze: będą nowe gabinety stomatologiczne na NFZ Lekarz

Mazowiecki oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o rozstrzygnięciu jedenastu konkursów dotyczących leczenia stomatologicznego. Znaleźli się chętni m.in. do udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie gminy C...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą nowe świadczenia w szkolnych gabinetach? Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia, na mocy którego w szkolnych gabinetach stomatologicznych miałyby być wykonywane nowe świadczenia, czyli leczenie ogólnostomatologiczne. Jak czytamy w uzasadnieniu ...

stomatologia2
Będą nowe świadczenia gwarantowane z zakresu stomatologii Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajko wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że trwają prace zmierzające do rozszerzenia listy świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii. Mają na niej pojawić się m.in. proteza całkowi...

zolnierze
Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy Lekarz

Zgodnie z przyjętą ustawą o obronie ojczyzny, żołnierzom zawodowym mają przysługiwać dodatkowe bezpłatne świadczenia stomatologiczne. Minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia dokładny wykaz tych świadczeń oraz tryb kierowania żołnier...

NIL Konferencja
Bezpieczeństwo leczenia - projekt ustawy samorządu lekarskiego Lekarz

W samorządzie lekarskim powstał projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia. Oparty jest na trzech filarach - szybkiej ścieżce kompensacji w przypadku zdarzeń niepożądanych i powikłań, rejestrze zdarzeń niepożądanych umożliwiającym analizy i wyciąganie...

swiadczenia stomatologiczne
Posłanka pyta ministra o świadczenia stomatologiczne Lekarz

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o najnowsze zarządzenie prezesa NFZ-u wprowadzające limity na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego. Przypomnijmy – ...

stomatologia publiczna
Stomatologia: będą nowe świadczenia gwarantowane na NFZ Lekarz

Diagnostyka pantomograficzna u osób dorosłych w przypadku leczenia endodontycznego, leczenie w znieczuleniu ogólnym dla pacjentów, u których występuje alergia na środki stosowane w znieczuleniach miejscowych, profilaktyczne zabezpieczenie bruzd mater...

stomatologia NFZ
NFZ rezygnuje z limitów na świadczenia stomatologiczne Lekarz

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem prezesa NFZ-u, zniesione zostały odrębne kwoty zobowiązania w przypadku finansowania świadczeń stomatologicznych rozliczanych pakietami. Jak poinformowano, decyzję taką podjęto na wniosek środowiska medycznego, re...