Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Będą nowe świadczenia gwarantowane z zakresu stomatologii

Publikacja:
Będą nowe świadczenia gwarantowane z zakresu stomatologii

Będą nowe świadczenia gwarantowane z zakresu stomatologii

W odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajko wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że trwają prace zmierzające do rozszerzenia listy świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii. Mają na niej pojawić się m.in. proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach oraz zdjęcie pantomograficzne raz na 3 lata na potrzeby leczenia ogólnostomatologicznego i protetycznego.

Przypomnijmy – w skierowanej do ministra zdrowia interpelacji poseł Jarosław Sachajko przytoczył szereg danych dotyczących sytuacji w publicznej stomatologii i zapytał ministra, jakie są jego plany na realizację opieki stomatologicznej. – Stomatologia jest na szarym końcu w systemie ochrony zdrowia – podkreślił poseł. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Wiceminister o działaniach ws. stomatologii

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że systematycznie odbywa się aktualizacja wycen świadczeń gwarantowanych na podstawie planu taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na dany rok, obejmująca konkretne obszary świadczeń. – Dotychczas podwyższono wycenę świadczeń z zakresu leczenia endodontycznego, chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz z zakresu protetyki stomatologicznej – napisano w odpowiedzi.

Wiceminister zwrócił również uwagę, że rosną nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie stomatologiczne. – W pierwotnym planie finansowym NFZ-u na 2022 r. zatwierdzonym przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów (…) środki zapisane na świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne wynosiły 2,199 mld zł, natomiast plan ostateczny w tej pozycji był wyższy o 10,8% i wyniósł 2,436 mld zł. W pierwotnym planie finansowym NFZ-u na 2023 r. (…) wysokość środków zapisana na koszty świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne wynosiła 2,697 mld zł, natomiast plan aktualny – według stanu na 4 lipca 2023 r. – wskazuje na wzrost środków przeznaczonych na ten cel o 42,1% – wynoszą one obecnie 3,278 mld zł – dodano.

Według wiceministra Kraski, wyrazem troski resortu o zabezpieczenie refundowanych świadczeń stomatologicznych jest powołanie przez ministra zdrowia Rady ds. rozwoju stomatologii – organu pomocniczo-doradczego, który zapewnia wsparcie merytoryczne w przedmiocie dalszego rozwoju stomatologii w Polsce. – Radę powołano m.in. w celu stworzenia przestrzeni do wymiany poglądów, zrozumienia oczekiwań interesariuszy i możliwości finansowych ze strony organizatorów systemu, wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących rozwoju stomatologii oraz do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Ma ona także za zadanie proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów do zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych – poinformowano.

Będą nowe procedury w koszyku świadczeń gwarantowanych

Jak czytamy w odpowiedzi, ministerstwo jest w trakcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego – projekt znajduje się jeszcze na etapie prac wewnętrznych, ale planowane jest wprowadzenie następujących świadczeń:

– proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach,

– proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach,

– zdjęcie pantomograficzne raz na 3 lata, w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznymi (na potrzeby leczenia ogólnostomatologicznego i protetycznego).

Proteza całkowita górna/dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach pozwala na oszczędzające postępowanie względem kości podłoża protetycznego i poprawia retencję protezy (zwłaszcza w żuchwie), co umożliwia prawidłowe żucie pokarmu. Zdjęcie pantomograficzne umożliwi analizę ilościową i jakościową struktur kostnych szczęki i żuchwy, pozwoli na dokładną ocenę podłoża protetycznego odbierającego siłę żucia za pośrednictwem uzupełnień protetycznych, a także ocenę posiadanych przez pacjenta zębów i ich korzeni, pomoże zdiagnozować istnienie choroby odogniskowej, pierwsze objawy osteoporozy, zmiany w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, dysfunkcje układu stomatognatycznego – napisano w odpowiedzi.

Karty Świadczenia Opieki Zdrowotnej dla nowych procedur

Ponadto, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją sporządził Karty Świadczenia Opieki Zdrowotnej dla następujących świadczeń:

leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem,

– zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego zębów siecznych, kłów i zębów przedtrzonowych (osoby w wieku powyżej 18. roku życia),

– ponowne leczenie endodontyczne zębów siecznych, kłów i zębów przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18. roku życia).

Po konsultacjach wewnętrznych Kart i sporządzeniu raportu z konsultacji, minister zdrowia zleci odpowiednie prace prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Chcemy zmienić czas leczenia refundowanego, bo dziś nie trafiamy z rozwojem. Chłopcy są pokrzywdzeni, bo ich skok wzrostowy następuje dwa lata po refundacji – mówi w rozmowie z Dentonetem krajowy konsultant ds. ortodoncji prof. dr hab. n. med. Beata Kawala z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

konkursy NFZ
W Częstochowie będą świadczenia udzielane w znieczuleniu ogólnym Lekarz

Śląski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął sześć konkursów dotyczących świadczeń stomatologicznych. I tak w Częstochowie do 2028 r. będą udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Śląskiemu NFZ–owi ud...

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
NFZ Szczecin: konkursy na świadczenia stomatologiczne Lekarz

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ogłosił kilkanaście konkursów na świadczenie usług stomatologicznych – ogólnych, dla dzieci i młodzieży oraz doraźnych – na terenie województwa. Wszystkie umowy miałyby obowiązywać od 1 czer...

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna to także świadczenia zdrowotne Lekarz

W bazie orzecznictwa Sądu Najwyższego opublikowane zostało postanowienie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze I KK 23/21. Jest to postanowienie oddalające kasację od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego. Kasacja została wniesiona przez obr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
NFZ
Jak sprawozdawać i rozliczać świadczenia? NFZ organizuje webinar Lekarz

10 maja o godz. 10:00 rozpocznie się organizowany przez NFZ webinar, w trakcie którego zostaną wyjaśnione zasady sprawozdawania i rozliczania świadczeń stomatologicznych na podstawie nowego, budzącego wiele kontrowersji zarządzenia 60/2023/DSOZ. Prz...

stomatologia NFZ
NFZ rezygnuje z limitów na świadczenia stomatologiczne Lekarz

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem prezesa NFZ-u, zniesione zostały odrębne kwoty zobowiązania w przypadku finansowania świadczeń stomatologicznych rozliczanych pakietami. Jak poinformowano, decyzję taką podjęto na wniosek środowiska medycznego, re...

znicz 1
Nie żyje dr Jerzy Pytko - specjalista z zakresu protetyki Lekarz

Z żalem informujemy o śmierci dr. Jerzego Pytko – cenionego lekarza stomatologa, specjalisty z zakresu protetyki oraz nauczyciela akademickiego, z którego doświadczenia klinicznego wiedzę i inspirację czerpało wielu polskich lekarzy dentystów. Jerz...

swiadczenia poza kolejnoscia
RPP przypomina: dla kogo świadczenia zdrowotne bez kolejki? Lekarz

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa katalog pacjentów, którzy mają prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Komu należą się te uprawnienia i w jaki sposób powinny być rea...

stomatologia dziecięca - Dentonet.pl
Są nielimitowane świadczenia dla dzieci i młodzieży Lekarz

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ-u, świadczenia stomatologiczne udzielane dzieciom i młodzieży będą nielimitowane. Nowe przepisy wchodzą w życie 24 lutego. W zarządzeniu wprowadzono nielimitowane finansowanie świadczeń stomatologicznych udzielanyc...

zolnierze
Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy Lekarz

Zgodnie z przyjętą ustawą o obronie ojczyzny, żołnierzom zawodowym mają przysługiwać dodatkowe bezpłatne świadczenia stomatologiczne. Minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia dokładny wykaz tych świadczeń oraz tryb kierowania żołnier...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą nowe świadczenia w szkolnych gabinetach? Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia, na mocy którego w szkolnych gabinetach stomatologicznych miałyby być wykonywane nowe świadczenia, czyli leczenie ogólnostomatologiczne. Jak czytamy w uzasadnieniu ...