Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Publikacja:
Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Zgodnie z przyjętą ustawą o obronie ojczyzny, żołnierzom zawodowym mają przysługiwać dodatkowe bezpłatne świadczenia stomatologiczne. Minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia dokładny wykaz tych świadczeń oraz tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek ich udzielających.

Przyjęta niedawno ustawa o obronie Ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju. Ma ona porządkować dotychczasowe przepisy i zastąpić kilkanaście aktów prawnych, w tym m.in. ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Założenia ustawy o obronie Ojczyzny

Wprowadzony zostanie mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Dzięki temu przyspieszone zostanie zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 2,5% PKB. Poziom ten osiągnięty zostanie już w 2024 r. – o 6 lat wcześniej niż dotychczas zakładano.

Polska armia ma zostać zwiększona do około 300 tys. żołnierzy. Będzie to około 250 tys. żołnierzy zawodowych i około 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (obecnie Wojsko Polskie liczy około 111 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT). Wprowadzone zostaną świadczenia motywacyjne, aby doświadczeni żołnierze mogli dalej pełnić służbę. Wprowadzona zostanie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem – przez 11 miesięcy – szkolenie specjalistyczne. Ci, którzy przejdą kurs, będą mieli prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Takie rozwiązanie zwiększy liczbę wykwalifikowanych rezerwistów. Wprowadzone zostaną prostsze mechanizmy rekrutacji do wojska, funkcjonował będzie system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a studenci studiów wojskowych mieli takie uposażenia, jak żołnierze zawodowi w tym samym stopniu.

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Ustawa wprowadza także m.in. dodatkowe bezpłatne świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy zawodowych. Będą im one przysługiwały:

– w razie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz na określonych stanowiskach służbowych,

– w okresie przygotowania do pełnienia służby poza granicami państwa,

– przez okres 6 miesięcy po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do dodatkowych świadczeń będą decyzja szefa wojskowego centrum rekrutacji potwierdzająca związek wypadku albo choroby z pełnieniem służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz na określonych stanowiskach służbowych, rozkaz albo decyzja o skierowaniu lub wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami kraju wydany przez organ uprawniony do kierowania lub wyznaczania do tej służby oraz zaświadczenie o zakończeniu pełnienia służby poza granicami kraju, zawierające okres pełnienia tej służby.

Minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia dokładny wykaz dodatkowych świadczeń stomatologicznych, tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek ich udzielających, a także wykaz stanowisk służbowych uprawniających do dodatkowych świadczeń.

Cyfryzacja ułatwia i usprawnia pracę. Przyspiesza procedury zabiegowe. Może czasem musimy poświęcić więcej czasu na planowanie leczenia – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Łukasz Zadrożny, lekarz dentysta, wykładowca międzynarodowych konferencji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

volodymyr hryshchenko XLNo 18vqDg unsplash
Gabinety wprowadzają dodatkowe opłaty, pacjenci krytykują Lekarz

Jak poinformował portal Bankier.pl, niektóre gabinety stomatologiczne w czasie pandemii koronawirusa doliczają do standardowych rachunków za leczenie dodatkowe opłaty, które mają pokrywać zwiększone koszty środków ochrony osobistej. Opłata taka może ...

naklady na stomatologie
NFZ: dodatkowe 54 mln zł na publiczną stomatologię Lekarz

Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej - co jest efektem Polskiego Ładu - a także osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 r. budżet NFZ-u na 2022 r. zwiększył się o ponad 9 mld zł. Środki te mają w całości zostać prze...

ROZWIŃ WIĘCEJ
opłata epidemiologiczna - Dentonet.pl
UOKiK sprawdza dodatkowe opłaty za usługi medyczne Lekarz

Nawet 350 zł wynosi tzw. opłata covidowa w niektórych prywatnych placówkach medycznych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny apeluje do przedsiębiorców o uczciwość i rzetelne informowanie konsumentów o cenach i opłatach przed realizacją usług. Inspekcja Ha...

dentobus - Dentonet.pl
NFZ sfinansuje świadczenia stomatologiczne dla chorych na COVID-19 Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił finansowanie doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów chorych na COVID-19 i podejrzewanych o zakażenie. Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzi...

stomatologia 1
NFZ Kielce: konkurs na świadczenia w znieczuleniu ogólnym Lekarz

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ-u w Kielcach 6 października ogłosił konkurs ofert dotyczący świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym na terenie powiatu starachowickiego. Jak czytamy w ogłoszeniu, cena oczekiwana jedn...

obostrzenia - Dentonet.pl
Obostrzenia w Polsce wracają - dodatkowe rygory w 19 powiatach Lekarz

Od soboty w powiatach z największym wzrostem zakażeń wrócą niektóre obostrzenia. – Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń, w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i święto...

NWW dla pracowników medycznych - Dentonet.pl
Dodatkowe NNW dla personelu medycznego opłacane z budżetu? Asysta

Samorządy zawodów medycznych zaapelowały do premiera o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak czytamy w komunikacie, koszt ubezpieczeń mi...

rezydentury
Dodatkowe miejsca rezydenckie dla stomatologów Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało komunikat o przyznaniu dodatkowo 1359 miejsc rezydenckich lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu przeprowadzonym w dniach 1-31 październi...

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
NFZ Szczecin: konkursy na świadczenia stomatologiczne Lekarz

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ogłosił kilkanaście konkursów na świadczenie usług stomatologicznych – ogólnych, dla dzieci i młodzieży oraz doraźnych – na terenie województwa. Wszystkie umowy miałyby obowiązywać od 1 czer...

stomatologia dziecięca - Dentonet.pl
Są nielimitowane świadczenia dla dzieci i młodzieży Lekarz

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ-u, świadczenia stomatologiczne udzielane dzieciom i młodzieży będą nielimitowane. Nowe przepisy wchodzą w życie 24 lutego. W zarządzeniu wprowadzono nielimitowane finansowanie świadczeń stomatologicznych udzielanyc...