Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Publikacja:
Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Zgodnie z przyjętą ustawą o obronie ojczyzny, żołnierzom zawodowym mają przysługiwać dodatkowe bezpłatne świadczenia stomatologiczne. Minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia dokładny wykaz tych świadczeń oraz tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek ich udzielających.

Przyjęta niedawno ustawa o obronie Ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju. Ma ona porządkować dotychczasowe przepisy i zastąpić kilkanaście aktów prawnych, w tym m.in. ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Założenia ustawy o obronie Ojczyzny

Wprowadzony zostanie mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Dzięki temu przyspieszone zostanie zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 2,5% PKB. Poziom ten osiągnięty zostanie już w 2024 r. – o 6 lat wcześniej niż dotychczas zakładano.

Polska armia ma zostać zwiększona do około 300 tys. żołnierzy. Będzie to około 250 tys. żołnierzy zawodowych i około 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (obecnie Wojsko Polskie liczy około 111 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT). Wprowadzone zostaną świadczenia motywacyjne, aby doświadczeni żołnierze mogli dalej pełnić służbę. Wprowadzona zostanie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem – przez 11 miesięcy – szkolenie specjalistyczne. Ci, którzy przejdą kurs, będą mieli prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Takie rozwiązanie zwiększy liczbę wykwalifikowanych rezerwistów. Wprowadzone zostaną prostsze mechanizmy rekrutacji do wojska, funkcjonował będzie system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a studenci studiów wojskowych mieli takie uposażenia, jak żołnierze zawodowi w tym samym stopniu.

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy

Ustawa wprowadza także m.in. dodatkowe bezpłatne świadczenia stomatologiczne dla żołnierzy zawodowych. Będą im one przysługiwały:

– w razie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz na określonych stanowiskach służbowych,

– w okresie przygotowania do pełnienia służby poza granicami państwa,

– przez okres 6 miesięcy po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do dodatkowych świadczeń będą decyzja szefa wojskowego centrum rekrutacji potwierdzająca związek wypadku albo choroby z pełnieniem służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz na określonych stanowiskach służbowych, rozkaz albo decyzja o skierowaniu lub wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami kraju wydany przez organ uprawniony do kierowania lub wyznaczania do tej służby oraz zaświadczenie o zakończeniu pełnienia służby poza granicami kraju, zawierające okres pełnienia tej służby.

Minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia dokładny wykaz dodatkowych świadczeń stomatologicznych, tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek ich udzielających, a także wykaz stanowisk służbowych uprawniających do dodatkowych świadczeń.

Cyfryzacja ułatwia i usprawnia pracę. Przyspiesza procedury zabiegowe. Może czasem musimy poświęcić więcej czasu na planowanie leczenia – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Łukasz Zadrożny, lekarz dentysta, wykładowca międzynarodowych konferencji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

rezydentury
Dodatkowe miejsca rezydenckie dla stomatologów Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało komunikat o przyznaniu dodatkowo 1359 miejsc rezydenckich lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu przeprowadzonym w dniach 1-31 październi...

stomatologia Kanada
Kanada: dodatkowe 7,3 mld dolarów na publiczną stomatologię Lekarz

Wydatki z budżetu federalnego Kanady na rządowy program ubezpieczeń stomatologicznych będą ponad dwukrotnie wyższe niż pierwotnie zakładali rządzący krajem liberałowie. Dlatego na ten cel w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie wyasygnowanych dodatk...

stomatologia NFZ
Które świadczenia stomatologiczne na NFZ wykonuje się najczęściej? Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił dane dotyczące najczęściej wykonywanych w 2022 r. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku dentyści współpracujący z NFZ-em najczęściej przeprowadzali płukanie kieszonki dz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia stomatologiczne1
PUM: dodatkowe kursy dla studentów stomatologii Lekarz

Studenci V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego mogą wziąć udział w trzech kursach realizowanych w ramach projektu "Integration – zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie". Dla student...

stomatologia NFZ
NFZ rezygnuje z limitów na świadczenia stomatologiczne Lekarz

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem prezesa NFZ-u, zniesione zostały odrębne kwoty zobowiązania w przypadku finansowania świadczeń stomatologicznych rozliczanych pakietami. Jak poinformowano, decyzję taką podjęto na wniosek środowiska medycznego, re...

naklady na stomatologie
NFZ: dodatkowe 54 mln zł na publiczną stomatologię Lekarz

Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej - co jest efektem Polskiego Ładu - a także osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 r. budżet NFZ-u na 2022 r. zwiększył się o ponad 9 mld zł. Środki te mają w całości zostać prze...

srodki do higieny
Dentysta ze Stanów Zjednoczonych wsparł żołnierzy w Izraelu Lekarz

Dr Gary Bauman – właściciel Baltimore Center of Advanced Dentistry w Lutherville w stanie Maryland – wraz z żoną dostarczyli izraelskim żołnierzom darowizny w postaci produktów do higieny jamy ustnej. – Mamy w Izraelu wielu członków rodziny i przyjac...

swiadczenia stomatologiczne
Posłanka pyta ministra o świadczenia stomatologiczne Lekarz

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o najnowsze zarządzenie prezesa NFZ-u wprowadzające limity na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego. Przypomnijmy – ...

stomatologia NFZ 2
NFZ: będą dodatkowe pieniądze na stomatologię Lekarz

24 maja sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. Dodatkowe pieniądze mają trafić m.in. na stomatologię w ramach finansowania wyższych wycen świadczeń wprowadzonych ostatni...