Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
NFZ wprowadza nowe wyceny świadczeń stomatologicznych

NFZ wprowadza nowe wyceny świadczeń stomatologicznych

Po kilku miesiącach oczekiwania weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ-u wprowadzające nową wycenę świadczeń stomatologicznych m.in. z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i periodontologii. W przypadku stomatologii zachowawczej nowa wycena uwzględnia wykorzystanie glassjonomerów i usunięcie wypełnienia amalgamatowego. Przypomnijmy – w marcu 2022 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych […]

0 Komentarze |
Stomatologia – są uwagi NRL do projektu zarządzenia

Stomatologia – są uwagi NRL do projektu zarządzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Uwagi samorządu lekarskiego dotyczą między innymi: – ustalenia jednolitych w całym kraju zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych – wymaga tego zasada równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych […]

0 Komentarze |