Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

ADA HPI: zarobki stomatologów w USA zależą od…

Publikacja:
ADA HPI: zarobki stomatologów w USA zależą od…

ADA HPI: zarobki stomatologów w USA zależą od…

Stomatolodzy innych ras i przedstawiciele mniejszości etnicznych w USA uzyskują niższe dochody niż ich biali koledzy po fachu, a najmniej zarabiają czarnoskórzy dentyści – o ponad 30% mniej niż biali. Taki wniosek płynie z badania opublikowanego w czasopiśmie „Health Services Research”. Według autorów jest to pierwsze w USA badanie, w którym oceniano różnice w przychodach stomatologów zależnie od rasy i pochodzenia etnicznego.

Według autorów badania reprezentujących Instytut Polityki Zdrowotnej Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA HPI) oraz Szkołę Medyczną Uniwersytetu stanu Waszyngton, znaczne dysproporcje płacowe pomiędzy białymi i czarnymi dentystami w dużej części pozostają niewyjaśnione.

– Czynnik określony w badaniu jako „niewyjaśniony” w przypadku czarnych stomatologów w stosunku do innych dentystów pochodzących z mniejszości etnicznych sugeruje dyskryminację, której mogą doświadczyć czarnoskórzy dentyści, oraz na czynniki systemowe przyczyniające się do tej dyskryminacji – napisali autorzy z grupy kierowanej przez dr. Kamyara Nasseha, ekonomistę zdrowia z ADA HPI.

W ostatnich latach w USA zmniejszyła się przepaść w korzystaniu z opieki dentystycznej między populacjami rasy białej a mniejszościami rasowymi i etnicznymi, szczególnie w przypadku dzieci. Można to, przynajmniej częściowo, tłumaczyć dywersyfikacją kadry stomatologów. Wcześniejsze badania wykazały, że dysproporcje w opiece zdrowotnej zmniejszają się, gdy istnieje zgodność rasowa i etniczna pomiędzy personelem medycznym a pacjentami.

Od 2020 roku 70% dentystów stanowiły osoby rasy białej, podczas gdy biali Amerykanie to około 58% populacji Stanów Zjednoczonych. W związku z tym istnieją obawy, że utrzymujące się różnice w zarobkach mogą zniechęcać osoby, które nie są białe, do rozpoczynania pracy w zawodzie lekarza stomatologa.

Aby zbadać różnice w dochodach, naukowcy wykorzystali dane z ankiety ADA dotyczącej praktyk stomatologicznych. Zawierała ona informacje o dochodach netto uzyskiwanych przez dentystów w latach 2001–2018, lokalizacji praktyki (kod pocztowy), ubezpieczeniu pacjentów (prywatne lub publiczne), a także płci stomatologa, jego wieku i roku ukończenia studiów. Zostały one połączone z danymi dotyczącymi rasy i pochodzenia etnicznego dentystów oraz ukończonej przez nich uczelni medycznej.

Dochody 22 000 dentystów pod lupą badaczy

W badaniu wykorzystano dane dotyczące 22 086 amerykańskich dentystów w wieku od 25 do 85 lat, którzy pracowali co najmniej 8 tygodni w roku i 20 godzin tygodniowo. Spośród nich 83% było rasy białej, 2% rasy czarnej, 3% było Latynosami, 10% miało pochodzenie azjatyckie, a 2% zadeklarowało inne pochodzenie etniczne. Dane były analizowane przy użyciu liniowej metody statystycznej rozkładu Blindera-Oaxaca, w której oceniano cechy, które wyjaśniają różnicę w zarobkach między dentystami rasy białej i przedstawicielami mniejszości etnicznych.

Z badania wynika, że biali dentyści w badanym okresie zarabiali średnio prawie 255 000 USD rocznie, więcej niż dentyści Azjaci, Latynosi oraz czarnoskórzy stomatolodzy. Autorzy badania podali, że dentyści pochodzenia azjatyckiego zarabiali średnio 203 000 dolarów, dentyści latynoscy – 199 000 dolarów, a roczny dochód czarnych dentystów wynosił 170 000 dolarów.

Czy czarni dentyści zarabiają mniej ze względy na uprzedzania rasowe?

Różnicę płac między dentystami białymi i czarnymi, wynoszącą 31% można wyjaśnić wieloma czynnikami i cechami, takimi jak płeć, kod pocztowy (zamożniejsza lub uboższa okolica, w której usytuowana jest praktyka), region Biura Analiz Ekonomicznych i pacjenci. Na przykład różnica w liczbie pacjentów posiadających ubezpieczenie publicznie oraz prywatnie (dzięki któremu pacjent może pozwolić sobie na droższe leczenie) wynosi około 6% na korzyść pacjentów białych dentystów. Wszystkie wyżej wymienione czynniki dają białym dentystom łącznie 18-procentową przewagę w osiąganych dochodach. Ale pozostałych 13% nie można wytłumaczyć mierzalnymi przyczynami.

Chociaż badanie daje wgląd w różnice w wynagrodzeniach, potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć czynniki systemowe przyczyniające się do niewyjaśnionych różnic w dochodach, których doświadczają dentyści z poszczególnych grup etnicznych i ras, w szczególności lekarze rasy czarnej.

– Utrzymujące się różnice w dochodach mogą zniechęcić dentystów wywodzących się z mniejszości etnicznych do podejmowania pracy w naszym zawodzie – podsumowali autorzy artykułu pt. „A Closer Look at Disparities in Earnings between White and Minoritized Dentists: Income Disparities in Dentistry”.

Czy szkolenia z kompetencji miękkich przekładają się na finanse gabinetu? – Tak, ale nie u wszystkich lekarzy – mówi w rozmowie z Dentonetem trener rozwoju Michał Katarzyński, autor poradników na temat kompetencji miękkich w gabinetach. – Z moich doświadczeń zawodowych wynika, że inwestycja w takie umiejętności pozwala na podwojenie przychodów praktyki w stosunkowo krótkim czasie – dodaje.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=pmt&pag=dis&ItemID=332462

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6773.14095


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zarobki higienistek i asystentek
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2022 r. Asysta

Według danych firmy Sedlak&Sedlak ze stycznia 2022 r. mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 3580 zł brutto, zaś higienistki stomatologicznej – 3800 zł brutto. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania ...

zarobki asystentek higienistek 2024
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2024 r. Asysta

Jak wynika z najnowszych danych firmy badawczej Sedlak&Sedlak, mediana miesięcznego wynagrodzenia w zawodzie asystentki stomatologicznej w 2024 r. wynosi 4480 zł brutto, natomiast higienistki stomatologicznej – 4620 zł brutto. Opublikowane dane ...

zarobki pracownikow medycznych
AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informuje AOTMiT, ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
USA zarobki w stomatologii
USA: zarobki w stomatologii w 2024 r. Są wyniki badania Lekarz

Z opublikowanego na początku roku zestawienia DentalPost pod nazwą „2024 Dental Salary Report” można dowiedzieć się, jak kształtują się obecnie zarobki pracowników praktyk dentystycznych w USA, która grupa zawodowa jest najbardziej skłonna do poszuki...

zarobki w stomatologii
Zarobki w stomatologii w Stanach Zjednoczonych: 22% robi różnicę Lekarz

W Polsce zawód lekarza dentysty jest wciąż silnie sfeminizowany: z danych z 2020 roku wynika, że panie stanowią aż 76% czynnych zawodowo stomatologów. Odwrotnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety to zaledwie 29,8% praktykujących stomatologów...

funty
UK: spadek dochodów stomatologów Lekarz

Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych państw Europy, mierzy się w ostatnich miesiącach z rekordową (najwyższą od czterech dekad) inflacją, która w czerwcu wyniosła 9,8%. Co oczywiste, nie pozostaje to bez wpływu na poziom cen obowiązujących w pr...

kobiety w stomatologii
USA: Kobiety dentystki – większe zróżnicowanie, niższe zarobki Lekarz

Wśród pań wykonujących zawód lekarza stomatologa w Stanach Zjednoczonych występuje większe zróżnicowane pod względem rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości oraz języka niż w przypadku dentystów-mężczyzn. Panie zarabiają także mniej niż stomatolodz...

zarobki dentystow USA
USA: zarobki lekarzy dentystów w 2020 r. ostro w dół Lekarz

Badanie przeprowadzone w ostatnim czasie przez Instytut Polityki Zdrowotnej Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (HPI ADA) dowodzi, że średnie zarobki dentystów w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku obniżyły się o kilkanaście procent w porównan...

zarobki asystentek i higienistek
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2023 r. Asysta

Według danych firmy Sedlak&Sedlak ze stycznia 2023 r. mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 4040 zł brutto, zaś higienistki stomatologicznej – 4310 zł brutto. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania ...

Lukasz Jankowski
Prezes PiS-u krytykuje zarobki i postawę lekarzy. Ostra reakcja NIL Lekarz

Podczas spotkania ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński skrytykował zarobki i postawę lekarzy, którzy mają „kazać siedzieć na zydlu pacjentom z sepsą”. Na słowa te ostro zareagował prezes NIL Łukasz Jan...

dolary - Dentonet.pl
Gabinety w 2022 roku: wyższe zarobki, rotacja pracowników Lekarz

Jak wynika z ankiety opublikowanej w dniu 11 stycznia przez DentalPost, pomimo wyzwań wynikających z trwającej pandemii, płace w branży stomatologicznej w Stanach Zjednoczonych w ostatnich miesiącach wzrosły. Towarzyszy temu jednak pewne niebezpiecze...