Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Rada ds. stomatologii podsumowała ostatnie prace

Rada ds. stomatologii podsumowała ostatnie prace

Podczas ostatnich posiedzeń rady ds. rozwoju stomatologii, które odbyły się 16 lutego oraz 8 i 15 marca, dyskutowano m.in. o kształceniu lekarzy dentystów oraz ustawie o niektórych zawodach medycznych w kontekście zakresu czynności zawodowych oraz doskonalenia zawodowego higienistek stomatologicznych. Jak poinformowano w komunikacie na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas ostatnich posiedzeń rady ds. rozwoju stomatologii […]

0 Komentarze |
Powrót obowiązkowego ustnego PES w stomatologii?

Powrót obowiązkowego ustnego PES w stomatologii?

Rada ds. rozwoju stomatologii przyjęła uchwałę, w której zawnioskowała do ministra zdrowia o przywrócenie egzaminu ustnego jako obowiązkowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii. Przypomnijmy – od 31 grudnia 2022 r. osoby zdające Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, które uzyskały co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej egzaminu, są zwolnione z egzaminu ustnego wchodzącego w […]

0 Komentarze |
Praca higienistki tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty?

Praca higienistki tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty?

Higienistka stomatologiczna we wszystkich obszarach czynności zawodowych powinna pracować na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty – to najważniejsza konkluzja płynąca z uchwał, które przyjęła podczas ostatniego posiedzenia rada ds. rozwoju stomatologii. Uchwały trafiły do ministerstwa zdrowia. 8 marca odbyło się kolejne posiedzenie rady ds. rozwoju stomatologii – tym razem jej członkowie dyskutowali o uprawnieniach […]

0 Komentarze |
Wrócą stomatologiczne programy profilaktyczne dla dzieci?

Wrócą stomatologiczne programy profilaktyczne dla dzieci?

– Katastrofalny stan uzębienia polskich dzieci wymaga rzeczywistego powrotu do medycyny szkolnej. Konieczna jest profilaktyka i regularna kontrola stanu uzębienia dzieci i młodzieży szkolnej – napisał w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej” lek. dent. Paweł Barucha, wiceprezes NRL. Powrót programów profilaktycznych dla dzieci był jednym z tematów obrad rady ds. rozwoju stomatologii, w których wzięła […]

0 Komentarze |
Dostęp do zawodu na uproszczonych zasadach – pora na uchylenie przepisów

Dostęp do zawodu na uproszczonych zasadach – pora na uchylenie przepisów

Rada ds. rozwoju stomatologii przyjęła uchwałę, w której wnioskuje do ministra zdrowia o uchylenie przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zezwalających na dostęp do wykonywania zawodu na uproszczonych zasadach. – Dalszego funkcjonowania tych przepisów nie da się pogodzić z dobrem pacjentów i troską o wysoką jakość polskiej ochrony zdrowia – podkreślono. 16 lutego […]

0 Komentarze |
Rada ds. rozwoju stomatologii: posiedzenie z nową wiceminister zdrowia

Rada ds. rozwoju stomatologii: posiedzenie z nową wiceminister zdrowia

Na początku stycznia odbyło się pierwsze w 2024 r. posiedzenie rady ds. rozwoju stomatologii z udziałem prof. Urszuli Demkow – nowej wiceminister zdrowia, która w rządzie zajmie się m.in. sprawami stomatologii. Podczas posiedzenia omówiono m.in. kwestię planu walki z próchnicą wśród dzieci i potrzebę wsparcia kadry dydaktycznej na kierunkach lekarsko-dentystycznych. Prof. Urszula Demkow jest absolwentką […]

0 Komentarze |
Koszt nowych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych? Nawet 900 mln zł

Koszt nowych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych? Nawet 900 mln zł

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje włączenie do koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych pięciu nowych procedur, m.in. endodontycznych, wykonywanych jednak tylko przez specjalistów. Koszt wprowadzenia zmian może sięgnąć nawet 900 mln zł. O kwestii tej dyskutowano podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Rozwoju Stomatologii. Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał od prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji […]

0 Komentarze |
„Należy zniwelować zaniedbania w kwestii warunków pracy na wydziałach lekarsko-dentystycznych”

„Należy zniwelować zaniedbania w kwestii warunków pracy na wydziałach lekarsko-dentystycznych”

Przewodnictwo w działającej przy ministerstwie zdrowia Radzie ds. Rozwoju Stomatologii przejął przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, czyli wiceprezes NRL Paweł Barucha. Jak poinformował, priorytet Rady w najbliższym półroczu będą stanowiły działania na rzecz poprawy warunków pracy kadry dydaktycznej na wydziałach lekarsko-dentystycznych. Rada ds. Rozwoju Stomatologii została powołana latem 2022 r. Jej głównym zadaniem […]

0 Komentarze |
Rada ds. Rozwoju Stomatologii o zawodach asysty, higienistki i technika

Rada ds. Rozwoju Stomatologii o zawodach asysty, higienistki i technika

Podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Rozwoju Stomatologii, które odbyło się 12 maja, członkowie Rady wysłuchali informacji o projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ma ona uregulować funkcjonowanie m.in. zawodów asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. Rada ds. rozwoju stomatologii została powołana latem 2022 r. Jej głównym zadaniem jest proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w […]

0 Komentarze |
Szerszy skład rady do spraw rozwoju stomatologii

Szerszy skład rady do spraw rozwoju stomatologii

Minister zdrowia zdecydował, że w skład rady ds. rozwoju stomatologii wchodzić będzie dwóch przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, a nie jeden jak dotychczas. Działalność rady w 2022 r. podsumowała też Naczelna Izba Lekarska. Rada ds. rozwoju stomatologii została powołana latem 2022 r. Jej głównym zadaniem jest proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie kształcenia […]

0 Komentarze |
Protetyka kolejna na liście do zmiany wycen świadczeń

Protetyka kolejna na liście do zmiany wycen świadczeń

W ministerstwie zdrowia odbyło się drugie posiedzenie rady ds. rozwoju stomatologii. Podjęto decyzję, że po świadczeniach z zakresu chirurgii i periodontologii kolejnym obszarem do zmian wyceny wartości punktu będzie protetyka. Przypomnijmy – minister zdrowia powołał radę do spraw rozwoju stomatologii. Jej członkami będą m.in. konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach stomatologii, przedstawiciele NRL, NFZ-u i ministerstwa […]

0 Komentarze |
Paweł Barucha na czele rady ds. rozwoju stomatologii

Paweł Barucha na czele rady ds. rozwoju stomatologii

Lek. dent. Paweł Barucha, wiceprezes NRL i przewodniczący komisji stomatologicznej NRL, został przewodniczącym rady ds. rozwoju stomatologii powołanej kilka dni temu przez ministra zdrowia. Minister zdrowia powołał radę do spraw rozwoju stomatologii. Jej członkami będą m.in. konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach stomatologii, przedstawiciele NRL, NFZ-u i ministerstwa zdrowia. Do zadań rady będzie należało m.in. proponowanie […]

0 Komentarze |
Minister zdrowia powołał radę ds. rozwoju stomatologii

Minister zdrowia powołał radę ds. rozwoju stomatologii

Minister zdrowia powołał radę do spraw rozwoju stomatologii. Jej członkami będą m.in. konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach stomatologii, przedstawiciele NRL, NFZ-u i ministerstwa zdrowia. Do zadań rady będzie należało m.in. proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie kształcenia lekarzy dentystów, rozwoju zawodowego oraz wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Jak czytamy w zarządzeniu, w skład […]

0 Komentarze |