Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rada ds. stomatologii podsumowała ostatnie prace

Publikacja:
Rada ds. stomatologii podsumowała ostatnie prace

Rada ds. stomatologii podsumowała ostatnie prace

Podczas ostatnich posiedzeń rady ds. rozwoju stomatologii, które odbyły się 16 lutego oraz 8 i 15 marca, dyskutowano m.in. o kształceniu lekarzy dentystów oraz ustawie o niektórych zawodach medycznych w kontekście zakresu czynności zawodowych oraz doskonalenia zawodowego higienistek stomatologicznych.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas ostatnich posiedzeń rady ds. rozwoju stomatologii pod przewodnictwem wiceprezesa NRL lek. dent. Pawła Baruchy, dyskutowano m.in. o:

– projekcie rozporządzenia ministerstwa zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne dotyczących uprawnień asystentek i higienistek stomatologicznych, jak również ustawicznego kształcenia w obrębie tych zawodów,

– pracach zespołu ds. opracowania wytycznych dotyczących jednolitych zasad wykorzystywania Centrum Symulacji Medycznej oraz przeprowadzania egzaminu standaryzowanego w procesie kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów,

– problemów związanych z utrudnionym dostępem do realizacji specjalizacji lekarzy dentystów,

– reakredytacji jednostek prowadzących specjalizacje,

– zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz możliwości podjęcia prac przy pakietowaniu świadczeń,

– finansowania dla uczelni kształcących na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Szereg uchwał i wniosków

Efektem tych dyskusji było złożenie do ministerstwa zdrowia szeregu wniosków i uchwał. Jedna z nich dotyczyła uchylenia przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zezwalających na dostęp do wykonywania zawodu na uproszczonych zasadach. – Dalszego funkcjonowania tych przepisów nie da się pogodzić z dobrem pacjentów i troską o wysoką jakość polskiej ochrony zdrowia – podkreślono w piśmie. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Rada zaapelowała także o uwzględnienie uwag do rozporządzenia dotyczącego zakresu uprawnień higienistki stomatologicznej oraz realizowania przez przedstawicielki tego zawodu obowiązku doskonalenia zawodowego. W uchwale, która trafiła do ministerstwa zdrowia podkreślono, że wszystkie czynności i zadania higienistka stomatologiczna powinna wykonywać na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty (więcej informacji można znaleźć TUTAJ).

Inne uchwały skierowane do resortu dotyczyły dołączenia konsultantów krajowych w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz stomatologii dziecięcej, a także przedstawiciela NFZ-u będącego członkiem rady ds. rozwoju stomatologii do prac Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dotyczących stomatologii zachowawczej, przywrócenia egzaminu ustnego jako jednej z obowiązkowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii (więcej informacji TUTAJ) oraz możliwości zniesienia kursu atestacyjnego w programach specjalizacji w dziedzinach stomatologii.

Kolejne posiedzenie rady zaplanowano na 19 kwietnia 2024 r.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne
Ostatnie dni na złożenie sprawozdania o odpadach Lekarz

Już tylko do piątku 15 marca 2024 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 r. Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO. Roczne sprawozdania z...

skladki ZUS
Ostatnie dni na odliczenie składki zdrowotnej od podatku Lekarz

Aby móc skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r., całą składkę ZUS za grudzień należy zapłacić do 31 grudnia. Zostało więc już naprawdę niewiele czasu. Przypomnijmy - na mocy zapisów Polskiego Ładu, o...

rozliczenie skladki zdrowotnej 1
Ostatnie dni na rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Lekarz

Już tylko do 22 maja część przedsiębiorców ma czas na złożenie dokumentów ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. z uwzględnieniem rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2022 r. Przedsiębiorcy prowadzący w 2022 r. działalnoś...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Skala podatkowa czy podatek liniowy - Dentonet.pl
Ostatnie dni na wybór formy opodatkowania na 2022 r. Lekarz

20 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia wniosku o zmianę formy opodatkowania w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, którzy dotychczas rozliczali się w formie karty podatkowej. W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego, które zostały wp...

ustawa o zawodach medycznych 1
Rada ds. Rozwoju Stomatologii o zawodach asysty, higienistki i technika Asysta

Podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Rozwoju Stomatologii, które odbyło się 12 maja, członkowie Rady wysłuchali informacji o projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ma ona uregulować funkcjonowanie m.in. zawodów asystentki stomatologicz...

pomoc psychologiczna
Psycholog dla medyka: ostatnie dni na udział w programie Lekarz

Ponad 7,3 tys. pracowników medycznych – m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek oraz ratowników medycznych – skorzystało z pomocy psychologicznej w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomionego przez ministerstwo zd...

Grafika artukul repetitio medora
Ostatnie dni na udział w programie Repetitio est... Lekarz

Już tylko do 11 czerwca można wziąć udział w programie Repetitio est... skierowanym do lekarzy dentystów, studentów stomatologii, asystentek i higienistek stomatologicznych. Ma on na celu aktywizować i integrować środowisko, a przede wszystkim – pozw...

zamknięte gabinety - Dentonet.pl
Ostatnie dni na przedłużenie okresu rozliczeniowego Lekarz

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego za 2020 r. do końca grudnia 2021 r. Oddziały wojewódzkie NFZ-u przyjmują wnioski tylko do 30 czerwca. Jak informuje NFZ, wnioski mogą składać placówki medyczne, które w ok...

odpady medyczne
Ostatnie dni na złożenie sprawozdania o odpadach w BDO Lekarz

Już tylko do 15 marca 2022 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 r. Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO. Przypomnijmy – roczne sprawo...

rozliczenie PIT
Ostatnie dni na rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. Lekarz

Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. trzeba złożyć do 2 maja 2023 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT – podatnicy złożyli już w ten sposób ...

posiedzenie rady stomatologicznej
Rada ds. rozwoju stomatologii: posiedzenie z nową wiceminister zdrowia Lekarz

Na początku stycznia odbyło się pierwsze w 2024 r. posiedzenie rady ds. rozwoju stomatologii z udziałem prof. Urszuli Demkow – nowej wiceminister zdrowia, która w rządzie zajmie się m.in. sprawami stomatologii. Podczas posiedzenia omówiono m.in. kwes...