Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

RPP o stomatologii dla pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych

Publikacja:
RPP o stomatologii dla pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych

RPP o stomatologii dla pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych

Głównym problemem seniorów przebywających w zakładach opieki długoterminowej jest ogólny zły stan uzębienia – wynika z raportu Rzecznika Praw Pacjenta. Niestety, w większości placówek konsultacje stomatologiczne przeprowadzane są jedynie interwencyjne, głównie w przypadkach wystąpienia bólu.

Rok 2020 był obchodzony w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta pod hasłem „Rzecznik Praw Pacjenta rzecznikiem polskich seniorów”. Jednym z projektów była ocena opieki zdrowotnej sprawowanej nad pensjonariuszami i pacjentami przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Rzecznik Praw Pacjenta pochylił się nad sprawdzeniem jakości opieki stomatologicznej i profilaktyki dla tej grupy pacjentów. W tym celu wystąpił do 22 podmiotów leczniczych w całym kraju z zapytaniem o realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stomatologicznej.

Zły stan zdrowia jamy ustnej seniorów

Informacje przekazane przez podmioty lecznicze wskazują na duże zapotrzebowanie na opiekę stomatologiczną wśród tej grupy pacjentów. Głównym problemem seniorów przebywających w zakładach psychiatrycznych opieki długoterminowej jest ogólny zły stan uzębienia. – Do najczęstszych problemów zaliczamy wieloletnie zaniedbania, brak nawyku higieny jamy ustnej lub nieprawidłowe nawyki, zaawansowaną próchnicę, choroby błony śluzowej jamy ustnej – stan zapalny i grzybica, choroby przyzębia, ból, ubytki, niedopasowane protezy – czytamy w komunikacie.

Tylko 6 skontrolowanych placówek przeprowadza wywiad stomatologiczny podczas przyjęcia pacjentów. Natomiast jedynie 3 podmioty wykazują, że przeprowadzają przeglądy profilaktyczne. W pozostałych placówkach konsultacje stomatologiczne przeprowadzane są jedynie interwencyjne, głównie w przypadkach wystąpienia bólu.

Problemy z liczebnością personelu

W większości przypadków dotyczących profilaktyki stomatologicznej pacjenci mają bardzo małą wiedzę lub nie mają jej wcale. Terapeuci, lekarze, psychologowie i pielęgniarki stale edukują pacjentów. Prowadzą rozmowy w ramach terapii zajęciowej, treningi oraz praktyczną naukę higieny jamy ustnej. W te akcje włączane są także rodziny. – Niestety problem stanowi zbyt mała liczba personelu, często brak rodzin, brak możliwości współpracy z pacjentem z powodu choroby, otępienie starcze. To również głębokie zaburzenia poznawcze u pacjentów, pojawiający się odruch wymiotny lub zachłyśnięcie pacjenta nieprzytomnego, toaleta jamy ustnej osoby nieprzytomnej, niewspółpracującej i bezzębnej. Problemem jest także duża odległość do stomatologa i ograniczona ilość środków na ich finansowanie – dodano.

Z analizy przekazanych odpowiedzi wynika, że około 50% pacjentów to osoby z demencją, które nie współpracują przy realizacji wizyt stomatologicznych, co utrudnia zarówno leczenie, jak również profilaktykę higieny jamy ustnej. Pacjenci często nie zgadzają się na leczenie stomatologiczne, a w przypadku osób z zaawansowanym otępieniem wiąże się to z dużym stresem. Niektóre placówki zgłosiły, że finansowanie długoterminowej opieki psychiatrycznej nie pozwala na prowadzenie wizyt w ramach profilaktyki stomatologicznej.

Niedofinansowanie opieki stomatologicznej

Finansowanie w ramach kontraktu z NFZ-em wynosi około 100 zł/osobodzień na jednego pacjenta z przeznaczeniem na świadczenia pielęgniarskie, opiekę lekarza psychiatry, internisty, psychologa oraz realizację terapii zajęciowej. W ramach tej kwoty i pojawiających się chorób należy realizować porady u specjalistów, w tym np. u stomatologa. Problemem jest także długi czas na oczekiwanie na protezę w ramach NFZ-u oraz ograniczony dostęp do poradni w ramach NFZ-u. Z odpowiedzi wynika, że niewiele placówek podejmuje się leczenia stomatologicznego osób chorujących psychicznie.

Zalecenia RPP ws. opieki stomatologicznej

Według Rzecznika, konieczne jest stworzenie jednolitych zasad dotyczących stosowanej profilaktyki i leczenia stomatologicznego pacjentów zakładów opieki długoterminowej. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi Rzecznik Praw Pacjenta rekomenduje wprowadzenie następujących zmian:

– przy przyjęciu pacjenta do placówki, włączenie do wywiadu obligatoryjnego przeglądu stomatologicznego – na tej podstawie będzie możliwe ustalenie potrzeb pacjenta oraz przygotowanie planu indywidualnej opieki stomatologicznej,

– zamieszczenie informacji medycznej dotyczącej stanu uzębienia, w dokumentacji kwalifikacyjnej pacjenta do placówki (takie działanie zwróci uwagę na problem stomatologiczny, zarówno przez oddział kierujący, jak i opiekunów),

– uwrażliwienie personelu na potrzeby stomatologiczne pacjentów, poprzez konsekwentne, codzienne wypracowywanie nawyku higienicznego, pomoc podczas toalety i bieżącą edukację pacjentów współpracujących,

– zwiększenie poziomu finansowania i dostępności profilaktycznych wizyt stomatologicznych – to niezbędne elementy profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej, jak i innych chorób, które są następstwem zaniedbań w opiece stomatologicznej,

– weryfikacja rzeczywistego czasu oczekiwania na protezę zębową w ramach NFZ-u (na jej podstawie zarekomendowanie pacjentom korzystania z tej formy finansowania),

– prowadzenie systematycznej edukacji pacjentów dotyczącej profilaktyki stomatologicznej.

Projektując uzupełnienia protetyczne należy wziąć pod uwagę m.in. rysy twarzy, ale prawdziwym kluczem do sukcesu jest nawiązanie właściwych relacji z pacjentem – mówi lek. dent. Marcin Bogurski, członek zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

implanty
Implanty nie dla pacjentów z alergią na penicylinę? Lekarz

Zastosowanie implantów stomatologicznych może być dwukrotnie bardziej narażone na niepowodzenie u osób zgłaszających alergię na penicylinę, które otrzymują alternatywne antybiotyki, w porównaniu z tymi, którym podawano amoksycylinę. Tak wynika z bada...

wpis do rejestru
Wzrost opłat za wpis do rejestru podmiotów leczniczych Lekarz

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe, wyższe stawki opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych, jak również za zmianę wpisu. Opłaty za wpis do rejestru oraz zmiany we w...

ROZWIŃ WIĘCEJ
marihuana - Dentonet.pl
USA: medyczna marihuana u pacjentów stomatologicznych Lekarz

W ostatnich latach istnieje coraz szersze przyzwolenie dla używania marihuany. Obecnie jest ona legalna w Kanadzie, części stanów USA, w Urugwaju, RPA oraz Gruzji. W innych państwach wciąż pozostaje nielegalna, ale jej stosowanie nie podlega już pena...

dentyści w Wielkiej Brytanii - Dentonet.pl
UK: w kolejce do dentysty... około 8 mln pacjentów NHS Lekarz

Z opublikowanego w listopadzie raportu stowarzyszenia ADG wynika, że w okresie świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii na wizytę u stomatologa w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS) nie będzie mógł liczyć co siódmy pacjent. Jeden na siedmiu Bry...

COVID 19
COVID-19: hełm dla pacjentów stomatologicznych Lekarz

Naukowcy i konstruktorzy nie ustają w wysiłkach, aby tworzyć urządzenia, które zapewnią nam bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19 oraz podobnych zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przyszłości. W ten trend wpisuje się prototyp hełmu dla pacjentów g...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego ...

agresja - Dentonet.pl
Jak przeciwdziałać agresji pacjentów w gabinecie? Lekarz

O problemach w funkcjonowaniu opieki stomatologicznej w ramach Narodowej Służby Zdrowia na Wyspach Brytyjskich pisaliśmy w Dentonecie już wielokrotnie. Na ograniczeniach w dostępie do dentysty cierpią pacjenci, ale jest to także problem dla lekarzy, ...

reklama produktow leczniczych
Będą zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych Lekarz

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia znalazły się propozycje zmian w zasadach reklamy produktów leczniczych. Planuje się m.in. zmianę treści ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego oraz odstąpienie od obowiązku wsk...

jak odzyskać pacjentów - Dentonet.pl
COVID-19 w stomatologii: kilka kroków do odzyskania pacjentów Lekarz

Powrót pacjentów do gabinetu stomatologicznego po okresie „zamrożenia” to poważne wyzwanie, przed którym stoją dentyści od Los Angeles po Tokio, włączając całą Europę. Według danych z USA, zaledwie połowa pacjentów zdecydowała się na powrót do dentys...

niepelnosprawni
Dentyści wspólnie dla pacjentów z niepełnosprawnościami Lekarz

Lekarze dentyści z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego UM we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich oraz Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oferują bezpłatne konsultacje stomatologiczne dla osób niepełnospraw...