Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Obserwacja postępów leczenia endodontycznego przy zastosowaniu bioceramicznych uszczelniaczy kanałowych

Publikacja:
Obserwacja postępów leczenia endodontycznego przy zastosowaniu bioceramicznych uszczelniaczy kanałowych

Obserwacja postępów leczenia endodontycznego przy zastosowaniu bioceramicznych uszczelniaczy kanałowych

Na rynku pojawia się coraz więcej rodzajów uszczelniaczy bioaktywnych. Niektóre z nich są w formie proszku i pasty do zmieszania do pożądanej konsystencji, a inne są w formie gotowych do użycia past/sealerów.

Twardnieją one pod wpływem wilgoci w kanale lub w ubytku zęba. Materiały te nie resorbują się, w przeciwieństwie do typowych materiałów na bazie wodorotlenku wapnia. W kontakcie z płynem fizjologicznym, w tym także z krwią, w którym są jony fosforanowe, wytwarza się hydroksyapatyt, co dodatkowo uszczelnia wypełnienie, a w przypadku zastosowania takich materiałów jako uszczelniacza w kanale korzeniowym prowadzi to do zamknięcia i uszczelnienia kanału, otworu wierzchołkowego i ewentualnych kanałów bocznych. Działanie alkalizujące tych materiałów, czyli środowisko zasadowe, jakie one wytwarzają, jest silnie bakteriobójcze, co prowadzi do leczenia zmian okołowierzchołkowych w przypadku wypełnienia kanału, natomiast w przypadku założenia takich materiałów do głębokiego ubytku lub bezpośrednio na obnażoną miazgę zęba indukuje remineralizację zębiny lub też wytwarzanie mostu zębinowego.

Przypadek 1. – Ryan Walsh DDS, Keller, Teksas, USA

71-letnia pacjentka została przyjęta w gabinecie. Uskarżała się na obrzęk dziąseł w pobliżu mostu, który był sporadycznie bolesny. Zgłosiła również łagodny dyskomfort podczas żucia. Pacjentka miała most, który istniał od 20 lat. Wstępne badanie wykazało pionowy ubytek kostny wzdłuż mezjalnej powierzchni korzenia na poziomie grzebienia kostnego i widoczną dużą zmianę okołowierzchołkową w kształcie litery J na dystalnej powierzchni korzenia drugiego przedtrzonowca żuchwy po lewej stronie (ząb 35).

Wszystkie badania periodontometrem wykazywały zmiany w przyzębiu 5 mm. Stwierdzono stwardnienie wielkości grochu w okolicy policzkowej dziąsła przy zębie 35. Przedoperacyjny radiogram przedstawiono na zdj. 1.

Postepy leczenia 1

Plan leczenia

Pacjentka poinformowała, ze nie stać jej na wymianę mostu i zachowanie zęba byłoby jej preferowaną opcją leczenia.  Przedstawiono opcje leczenia:

• brak podjęcia leczenia,
• ratowanie zęba (i mostu) z leczeniem kanałowym,
• ekstrakcja zęba z wykonaniem nowego, poszerzonego uzupełnienia protetycznego.

Omówiono z pacjentką możliwe ryzyka związane z każdą z opcji leczenia. Pacjentka postanowiła przystać na leczenie kanałowe.

Procedura

Postepy leczenia 2W celu odizolowania zęba i eliminacji możliwych zanieczyszczeń założono koferdam. Dostęp przygotowano przez istniejący most za pomocą wierteł diamentowych. Kanał poszerzono do ostatecznego rozmiaru wierzchołkowego 35/.06 za pomocą narzędzi endodontycznych obrotowych.

Irygację przeprowadzono przy wykorzystaniu 6% podchlorynu sodu (NaOCl) i 17% EDTA do usunięcia warstwy mazistej, oba z aktywacją ultradźwiękową. Po dokładnym oczyszczeniu chemo-mechanicznym zbadano wewnętrzną powierzchnię korzenia pod kątem jego ewentualnego złamania z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego. Kanał korzeniowy osuszono sączkami papierowymi. Przy obturacji kanału użyto pasty NeoSealer® Flo, bioaktywnego, bioceramicznego uszczelniacza kanałów korzeniowych (Avalon Biomed, Houston, Teksas).

Uszczelniacz podano do kanału przy użyciu specjalnych aplikatorów Flex Flo TipTM. Końcówka ma elastyczną długą kaniulę w rozmiarze 25,5, dzięki czemu możemy jej użyć do wprowadzenia materiału także do mniejszych kanałów oraz w okolice krzywizny wierzchołkowej.

Aplikator Flex Flo TipTM został umieszczony 2–3 mm od wierzchołka korzenia z użyciem stopera określającego jego właściwą długość, uszczelniaczem wypełniono dwie trzecie długości kanału korzeniowego. Pojedynczy ćwiek gutaperki został umieszczony w kanale na określoną długość roboczą, odcięty, a następnie upchany ręcznym upychaczem. Dostęp do kanału wypełniono materiałem kompozytowym (z dodatkowym zastosowaniem wytrawiacza do porcelany i silanu ze względu na obecność odbudowy protetycznej) (zdj. 2).

Na wizycie kontrolnej po sześciu miesiącach pacjentka była całkowicie bezobjawowa i zaobserwowano gojenie tkanek okołowierzchołkowych na radiogramie okołowierzchołkowym (zdj. 3).

W badaniu klinicznym tkanki miękkie wróciły do swoich fizjologicznych granic, a wszystkie kieszonki przyzębia były < 5 mm (w porównaniu z wynikami przedoperacyjnymi).

Po roku pacjentka powróciła na drugą wizytę kontrolną i na zdjęciu radiologicznym stwierdzono ukończone gojenie tkanek okołowierzchołkowych. Ząb pozostał bezobjawowy i w pełni funkcjonalny (zdj. 4).

Przypadek 2. – lek. dent. Marta Smolińska, B&S-Dent, Konin, Polska

37-letni pacjent przebywający na co dzień oraz pracujący poza granicami kraju zgłosił się do gabinetu celem okresowej kontroli stanu uzębienia jamy ustnej. Przeprowadzono aktualne badanie podmiotowe oraz przedmiotowe. Wykonano zdjęcie pantomograficzne, które wykazało przewlekły stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych toczący się wokół korzenia drugiego lewego dolnego przedtrzonowca żuchwy (ząb 35, zdj. 5).

Postepy leczenia 3

Ząb 35 był leczony endodontycznie kilka lat wcześniej. Został wzmocniony wkładem z włókna szklanego, co znacznie utrudniało możliwość powtórnego leczenia endodontycznego.

W chwili zgłoszenia do gabinetu pacjent nie odczuwał żadnych dolegliwości bólowych samoistnych oraz nie skarżył się na dyskomfort przy nagryzaniu. Podczas badania wewnątrzustnego nie stwierdzono nieprawidłowości w tkankach miękkich otaczających ząb. Test na opukiwanie pionowe oraz poziome nie wykazał odchyleń od normy.

Wykonano badanie tomograficzne (CBCT 5×5) okolicy zęba, aby ustalić możliwości dalszego leczenia (zdj. 6–9).

Postepy leczenia 4

Plan leczenia

Postepy leczenia 5Przedstawiono trzy propozycje leczenia:

• usunięcie wkładu z włókna szklanego oraz próba powtórnego leczenia endodontycznego zęba 35;
• ekstrakcję zęba z jednoczesną augmentacją materiałem kościotwórczym oraz późniejszą implantacją uzupełniającą braki zębów 35 oraz 36;
• ekstrakcję zęba 35 oraz most protetyczny oparty na filarach zębów 34 i 37 po wcześniejszym powtórnym leczeniu endodontycznym zęba 37.

Wszystkie możliwości dalszego leczenia dokładnie omówiono i przedstawiono pacjentowi. Pacjent był zdeterminowany, aby podjąć próbę powtórnego leczenia endodontycznego zęba 35 celem zachowania zęba w jamie ustnej.

Procedura

Po podaniu znieczulenia przewodowego za pomocą koferdamu odizolowano pole zabiegowe od środowiska jamy ustnej, aby zminimalizować ryzyko zakażenia bakteryjnego podczas pracy wewnątrz zęba. Powtórne leczenie endodontyczne zęba 35 przeprowadzono, pracując w powiększeniu 0,8–l,2×, używając do tego celu mikroskopu zabiegowego Alltion. Dostęp do zęba wykonano wiertłem z nasypem diamentowym. Przystąpiono do usunięcia wkładu z włókna szklanego i otaczającego cementu za pomocą wierteł Munca o długości 34 mm. Zlokalizowano kanał korzeniowy wypełniony rozmiękczoną gutaperką oraz uszczelniaczem.

Podczas usuwania resztek cementu otaczającego wkład doszło do powikłania jatrogennego i w następstwie do perforacji policzkowej ściany korzenia poniżej części koronowej zęba.

Wykonano ponownie badanie tomograficzne (CBCT 5×5) okolicy zęba 35 celem określenia dokładnej lokalizacji oraz rozległości perforacji (zdj. 10–13).

Jamę perforacyjną opracowano, usuwając zanieczyszczenia, oraz zdezynfekowano za pomocą podchlorynu sodu 5,25%. Brak krwawienia po obfitym płukaniu umożliwił kontynuację procedury zamknięcia perforacji. Używając przeznaczonego do tego aplikatora, perforację zamknięto przy użyciu materiału bioaktywnego Activa Base Liner (Pulpdent), który po upływie ok. 20 s spolimeryzowano. Materiał ten wielokrotnie sprawdzał się już w podobnych sytuacjach mimo zastosowania go jako procedury off-label.

W kolejnym etapie ewakuowano dawne wypełnienie z kanału korzeniowego za pomocą maszynowych narzędzi endodontycznych oraz opracowano chemo-mechanicznie kanał na długość roboczą do rozmiaru 25 #0.6. Wykonano kontrolne RTG z narzędziem (zdj. 14).

Postepy leczenia 6

Postepy leczenia 7

Wdrożono ostateczny protokół obfitego płukania podchlorynem sodu 5,25% oraz 40-proc. kwasem cytrynowym wraz z aktywacją ultradźwiękową. Kanał osuszono za pomocą endoaspiratora oraz sączków papierowych. Przy obturacji kanału jako uszczelniacza użyto gotowej bioaktywnej i bioceramicznej pasty NeoSealer® Flo (Avalon Biomed). Materiał zaaplikowano do wnętrza kanału przy użyciu aplikatora Flex Flo TipTM na 2–3 mm od wierzchołka korzenia z użyciem stopera określającego jego właściwą długość. Po umieszczeniu uszczelniacza w kanale wprowadzono ćwiek gutaperkowy główny oraz ćwieki gutaperkowe dodatkowe, wypełniając kanał metodą kondensacji bocznej gutaperki na zimno. Po zakończeniu procedury wykonano RTG kontrolne (zdj. 15). Ujście kanału korzeniowego oznaczono materiałem typu flow (kolor żółty). Ząb tymczasowo odbudowano materiałem kompozytowym.

Zdjęcie kontrolne (RTG oraz CBCT) wykonano po pięciu miesiącach, ukazują one gojenie tkanek okołowierzchołkowych wokół korzenia zęba nr 35 (zdj. 16–17). Docelowo zalecono ponowną odbudowę na wkładzie z włókna szklanego oraz koronę protetyczną.

Postepy leczenia 8

Podsumowanie

Prezentowane przypadki ilustrują zdolność bioaktywnych uszczelniaczy bioceramicznych do pobudzenia procesów gojenia i prawie całkowitego wygojenia znacznej części zmiany okołowierzchołkowej w okresie krótszym niż sześć miesięcy.

Łatwa aplikacja uszczelniacza za pomocą elastycznej końcówki kaniuli pozwoliła uszczelniaczowi na dotarcie do wierzchołka korzenia i umożliwiła kontakt z tkankami wierzchołkowymi w celu przyspieszenia gojenia. Warto podkreślić, ze uszczelniacz można wprowadzić także za pomocą igły Lentulo lub na ćwieku gutaperkowym. Na rynku jest mnóstwo uszczelniaczy, które mogą wypełnić kanał, jednak większość z nich to materiały obojętne, które nie są bioaktywne i mogą się kurczyć po umieszczeniu w kanale. Bioaktywny i bezżywiczny uszczelniacz bioceramiczny o doskonalej lejności, taki jak NeoSealer® Flo, zapewnia idealne rozwiązanie dla każdego przypadku endodontycznego ze względu na jego stabilność wymiarową i zdolność do wspomagania gojenia okołowierzchołkowego.

lek. stom. Łukasz Balcerzak, lek. dent. Marta Smolińska

przypadki: Ryan Walsh DDS, lek. dent. Marta Smolińska

Forum Stomatologii Praktycznej


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szczoteczki soniczne
Szczoteczki soniczne – czym kierować się przy ich wyborze? Pacjent

Szczoteczki soniczne stanowią rewolucję w dziedzinie higieny jamy ustnej, oferując zaawansowane metody czyszczenia jamy ustnej. Ich innowacyjne rozwiązania wprowadzają nowy standard w pielęgnacji, co przekłada się na skuteczność i wygodę użytkowania,...

Ewa Dudkiewicz
Najczęstsze błędy przy irygacji kanałów korzeniowych Lekarz

- Nie spieszmy się - mówi krótko o najczęstszych błędach dotyczących płukania podczas leczenia kanałowego lek. dent. Ewa Dudkiewicz. To właśnie pozorna oszczędność czasu przy płukaniu kanałów ma wpływ na późniejsze efekty leczenia. ...

pielęgniarki dentystyczne - Dentonet.pl
UK: pielęgniarki dentystyczne pominięte przy szczepieniach Asysta

W Wielkiej Brytanii – państwie, które najwcześniej w Europie (już na początku grudnia 2020 roku) rozpoczęło akcję szczepień przeciwko COVID-19, przedstawiciele zawodów medycznych oraz niemedyczni pracownicy gabinetów (prywatnych i tych związanych z N...

ROZWIŃ WIĘCEJ
RTG
Czy ochrona przy RTG dentystycznym jest wciąż potrzebna? Lekarz

W amerykańskiej stomatologii w ostatnich miesiącach podejmowany jest temat zabezpieczeń stosowanych w radiologii, w tym ochrony pacjenta przy pomocy ołowianych fartuchów używanych także podczas prześwietleń zębów. Stąd ponawiane pytania, czy ich użyc...

leki na zgage
Leki na zgagę i refluks pomocne przy chorobach dziąseł? Lekarz

Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo twierdzą, że inhibitory pompy protonowej (IPP) - leki stosowane w terapii zgagi, refluksu jelitowo-żołądkowego i wrzodów żołądka - mogą być skuteczne również w leczeniu chorób dziąseł. Wyniki badań naukowców z Uniwe...

szczoteczki do zebow
Na co zwrócić uwagę przy wyborze szczoteczki do zębów? Pacjent

Często zaniedbywana, a jednocześnie niezwykle istotna dla zdrowia jamy ustnej, szczoteczka do zębów odgrywa kluczową rolę w codziennej higienie. Wybór odpowiedniej może przyczynić się do utrzymania zdrowych zębów i dziąseł, zapobiegając poważnym prob...

e recepty
Nadużycia przy wystawianiu recept? „Jesteśmy oburzeni” Lekarz

Zawiadomienie do prokuratury, wprowadzenie maksymalnej dziennej liczby wystawianych e-recept i ograniczenia w przepisywaniu leków psychotropowych – minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział działania w odpowiedzi na „nadużycia przy wystawianiu r...

Hubert Golabek
Najczęstsze błędy przy uzyskiwaniu dostępu do komory zęba Lekarz

Dr n. med. Hubert Gołąbek w rozmowie z Dentonetem omawia najczęstsze błędy związane z uzyskiwaniem dostępu do komory zęba podczas leczenia endodontycznego. - Zbyt szerokie otwieranie komory będzie powodowało osłabienie mechaniczne zęba, a zbyt małe -...

Ukraina
Ukraina: cementowanie koron przy huku eksplozji Lekarz

Brytyjski serwis stomatologiczny Dentistry.co.uk przed kilkoma dniami opublikował wywiad z dr. Ołeksandrem Dikało, dyrektorem Kliniki Stomatologicznej nr 8 w Charkowie. Choć położone przy granicy z Rosją miasto jest od tygodni celem ataków wojsk Fede...

Anna Skurska
Profilaktyka i leczenie podtrzymujące przy zapaleniu przyzębia Lekarz

- Leczenie podtrzymujące jest trudne, bo trwa przez całe życie pacjenta. Zapalenie przyzębia jest chorobą przewlekłą - mówi w rozmowie z Dentonetem dr hab. n. med. Anna Skurska. Rozmowę przeprowadziliśmy podczas jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku...