Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL przeciw pracy ukraińskich medyków bez znajomości języka polskiego

Publikacja:
NRL przeciw pracy ukraińskich medyków bez znajomości języka polskiego

NRL przeciw pracy ukraińskich medyków bez znajomości języka polskiego

W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej przyznanie lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy uprawnień zawodowych pozwalających na opiekę nad pacjentami polskimi, powinno wiązać się z odpowiednią znajomością języka polskiego. Ukraińscy medycy w pierwszej kolejności powinni udzielać pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dopiero później, po uzupełnieniu kompetencji językowych, mogliby obejmować opieką pacjentów polskich.

Przypomnijmy – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje m.in. zmiany w zakresie uproszczonych trybów uzyskania uprawnień zawodowych przez lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy. Starając się o prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania lub warunkowe prawo wykonywania zawodu, nie mają już oni obowiązku złożenia oświadczenia, że wykazują znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego zakresu czynności zawodowych. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

NIL: to decyzja nieprzemyślana

Według Naczelnej Rady Lekarskiej, w ustawie nie uregulowano w sposób kompleksowy, przemyślany i racjonalny kwestii udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza obszarem UE, w szczególności w Ukrainie.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej kompetencje lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy są cenne dla zapewnienia opieki medycznej ich rodakom przebywającym w naszym kraju oraz ewentualnie innym osobom, które porozumiewają się językiem ukraińskim lub rosyjskim. Przyznanie jednak tym medykom uprawnień zawodowych pozwalających na objęcie opieką pacjentów polskich, powinno wiązać się z odpowiednią znajomością języka polskiego – uważa NRL.

Jako przykład samorząd lekarski podaje inny zapis w ustawie – otóż umożliwia ona zatrudnienie osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku pomocy nauczyciela jedynie pod warunkiem znajomości języka polskiego a jednocześnie pozwala na przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza i udzielanie świadczeń zdrowotnych polskim pacjentom osobie, która języka polskiego w ogóle nie zna. – Przyjęte w ustawie rozwiązanie jest tym bardziej niezrozumiałe, że nie uwzględnia stanowiska rządu, które zostało wyrażone w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 331). W projekcie tym rząd planuje wprowadzenie jako przesłanki uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza oraz warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty znajomości języka polskiego. W uzasadnieniu tego projektu rząd wyraźnie wskazał, że powodem tej zmiany jest wzgląd na bezpieczeństwo pacjentów – dodaje.

„Nie wolno obniżać bezpieczeństwa pacjentów”

W ocenie NRL sytuacja w Ukrainie, a także potrzeby zdrowotne uchodźców z tego kraju, którzy znaleźli się na terytorium Polski i wymagają opieki medycznej, uzasadniają wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych, ale nie uzasadniają obniżenia poziomu bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych polskim pacjentom.

Przyjęte w ustawie rozwiązania pomijające wśród warunków niezbędnych do uzyskania na terytorium Polski prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, umożliwiającego leczenie polskich pacjentów, konieczność znajomości języka polskiego są rozwiązaniami niebezpiecznymi dla lekarzy, którzy bez znajomości języka polskiego będą chcieli leczyć polskich pacjentów, niebezpiecznymi dla tych pacjentów, ale również dla podmiotów leczniczych, które zatrudnią tych lekarzy – podkreśla NRL.

Jak zauważa samorząd, ukraińscy medycy w pierwszej kolejności powinni udzielać pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dopiero później, po uzupełnieniu kompetencji językowych, mogliby obejmować opieką pacjentów polskich.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Ukraina1
UK: studenci stomatologii dla ukraińskich uchodźców Lekarz

Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce (po Stanach Zjednoczonych i przed Polską) wśród państw najbardziej zaangażowanych w militarne wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Pomoc dla Ukrainy i jej mieszkańców ma jednak także inne oblicze, ...

PTS 70 lecie
Weź udział w 70-leciu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego! Lekarz

W dniach 26-27 listopada br. w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbędą się uroczyste obchody 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Będą to dwa dni wypełnione po brzegi wykładami największych autorytetów ze świata stomatologii, okazjami...

szczepionka przeciw koronawirusowi - Dentonet.pl
Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla medyków? Lekarz

O wprowadzenie ustawowego obowiązku zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich osób zatrudnionych w instytucjach zaspokajających potrzeby zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze apeluje do władz Polski Komitet Zdrowia Publicznego PAN. W piśmie Komitetu...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepionka przeciw COVID - Dentonet.pl
Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla medyków Lekarz

Minister zdrowia Adam Niedzielski w środę 22 grudnia podpisał rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla zawodów medycznych. Od 1 marca 2022 r. każdy pracownik ochrony zdrowia będzie więc musiał udokumentować przejście pełn...

swiadczenia zdrowotne
Równy dostęp do leczenia polskich i ukraińskich pacjentów Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...

warunki pracy
Warunki pracy w szpitalach – ankieta NIL dla medyków Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca lekarzy i lekarzy dentystów pracujących w szpitalach do wypełnienia ankiety, która pozwoli uzyskać wiarygodne dane dotyczące prawdziwej sytuacji szpitalnictwa w Polsce. Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Wielkopols...

lekarze spoza UE
Izby lekarskie nie przyznają PWZ medykom bez znajomości języka Lekarz

Jak poinformował w środę „Dziennik Gazeta Prawna” izby lekarskie odmówiły 200 lekarzom spoza Polski prawa wykonywania zawodu, głównie z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego. Jak czytamy w „DGP”, możliwość udzielania zagranicznym leka...

pieniadze
Będą wyższe opłaty za egzamin z języka polskiego Lekarz

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Projekt zakłada zwiększenie opłaty za egzamin z 400 zł na 500 zł...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
NRL nie może sprawdzać znajomości języka polskiego medyków spoza UE Lekarz

Sąd Najwyższy uznał, że Naczelna Rada Lekarska nie może żądać od lekarzy spoza UE ubiegających się o pracę w Polsce udokumentowania znajomości języka polskiego. - Konsekwencje działań i zaniechań osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty n...

finanse i podatki
Jak przygotować się do Polskiego Ładu? Poradnik dla lekarzy Lekarz

- Najbardziej popularną formą opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych, także w  przypadku świadczenia usług medycznych przez lekarzy, był tzw. podatek liniowy, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Jednak uchwalo...

lekarze spoza UE
Medycy bez znajomości języka polskiego? "Ogromne ryzyko" Lekarz

Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie warunkowe PWZ może być przyznawane medykom bez znaj...