Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Za miesiąc wybory władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Publikacja:
Za miesiąc wybory władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Za miesiąc wybory władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

20 stycznia 2023 r. we Wrocławiu odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Podczas Zebrania podsumowane zostaną ostatnie lata działalności Towarzystwa, jak również nastąpi wybór nowych władz PTS.

Wydarzenie to będzie miało miejsce w hotelu Old Town Haston (pl. Nankiera 1). Rozpoczęcie obrad delegatów poszczególnych Oddziałów Towarzystwa zaplanowano na godzinę 16:00.

Kilka godzin obrad

W kolejnych głosowaniach zaplanowanych podczas Zebrania uczestnicy dokonają wyboru członków poszczególnych komisji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: Mandatowej, Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków. Przedstawione zostanie także sprawozdanie z działalności dotychczasowego Zarządu Głównego. Delegaci będą dyskutowali również m.in. kwestię przyszłości czasopisma „Protetyka Stomatologiczna”.

Jak się podkreśla, udział w tym ważnym dla członków Towarzystwa wydarzeniu możliwy jest tylko osobiście. – W posiedzeniu będzie możliwość brania udziału wyłącznie stacjonarnie. Powyższe oznacza, iż nie jest możliwy udział w obradach Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Wynika to z faktu, iż charakter zwołanego posiedzenia WZD ma wymiar sprawozdawczy, wyborczy, jak również uroczysty, co implikuje odbycie tych obrad w trybie stacjonarnym – czytamy na stronie PTS.

W komunikacie podkreśla się też, że udział w Walnym Zebraniu Delegatów mogą wziąć tylko osoby, które mają opłacone składki członkowskie. Zarząd Główny PTS zaznacza, że w przypadku spadku liczby członków Oddziału nie ulega zmniejszeniu liczba delegatów, których dany Oddział może wysłać na WZD.

Za najważniejsze wydarzenie Walnego Zebrania Delegatów należy jednak uznać wybory nowych władz – Prezydenta oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Marzena Dominiak – prezydent PTS w ekstremalnych czasach pandemii

Urzędująca Prezydent PTS – prof. dr hab. Marzena Dominiak – jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Swoją karierę naukową związała z macierzystą uczelnią: od 2008 roku kieruje Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego, pełni także funkcję prorektora ds. strategii rozwoju uczelni. Prof. Dominiak jest specjalistą II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskała w 2015 roku.

W latach 2012–2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego PTS, a w kadencji 2016–2020 – Wiceprezesa. Na czele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego stoi od roku 2017. W tym samym roku została członkiem Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

Należy podkreślić ogromny wpływ prof. Marzeny Dominiak i władz PTS na całe środowisko polskich lekarzy stomatologów w ekstremalnej sytuacji, w której nasza branża znalazła się w związku z wybuchem pandemii koronawirusa (sama Pani Profesor nie zaprzestała w tym czasie leczenia pacjentów). W oparciu o wiarygodne doniesienia naukowe kierowana przez prof. Dominiak Grupa Robocza PTS ds. COVID-19 opracowała rekomendacje w sprawie postępowania w gabinetach stomatologicznych w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego, jak również zasady leczenia ortodontycznego podczas pandemii. Zalecenia te, wraz z prowadzonymi przez prof. Dominiak licznymi szkoleniami online, pozwoliły tysiącom polskich dentystów na bezpieczny powrót do pracy, zapewniając zarazem pacjentom dostęp do leczenia. Warto wspomnieć także o tym, jak szerokim echem w środowisku odbiły się rekomendacje Grupy Roboczej PTS w sprawie stosowania antybiotyków w stomatologii.

Prezydium Zarządu Głównego PTS

Przypomnijmy, że w obecnym Prezydium Zarządu Głównego PTS zasiada troje wiceprezydentów: prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska (Przewodnicząca Komitetu ds. Praktyki Zawodowej), prof. dr hab. Tomasz Konopka (Przewodniczący Komisji Naukowej) oraz dr hab. Wojciech Bednarz, a także Honorowy Prezydent PTS – prof. dr hab. Marek Ziętek.

Lek. stom. Anna Lella pełni funkcję Sekretarza Generalnego i Przewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, dr n. med. Jakub Hadzik jest Zastępcą Sekretarza Generalnego, prof. dr hab. Tomasz Gedrange piastuje funkcję Skarbnika Generalnego, a lek. stom. Sadri Rayad Zastępcy Skarbnika Generalnego.

Grono władz Towarzystwo dopełnia piętnaścioro członków Prezydium Zarządu Głównego PTS.

Wszelkie wnioski dotyczące rozszerzenia porządku obrad mogą być przesyłane do dnia 8 stycznia 2023 roku na adres mailowy: biuro@pts.net.pl. List Prezydent PTS w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwo Stomatologicznego.

– Wszystkie dziedziny stomatologii znajdą dla siebie miejsce w ramach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Do współtworzenia tej przestrzeni zapraszamy także młodych lekarzy dentystów – mówi w rozmowie z Dentonetem prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange z Zarządu Głównego PTS.

T.H.

źródło: https://pts.net.pl/sprawozdawczo-wyborcze-walne-zebranie-delegatow-pts-20-stycznia-2023-roku-we-wroclawiu/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

PTS 70 lecie
Weź udział w 70-leciu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego! Lekarz

W dniach 26-27 listopada br. w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbędą się uroczyste obchody 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Będą to dwa dni wypełnione po brzegi wykładami największych autorytetów ze świata stomatologii, okazjami...

PTS 2
Pierwszy dzień jubileuszu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), największa w kraju - licząca około 5500 członków - organizacja reprezentująca interesy lekarzy dentystów obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się dziś – w piątek, 26 list...

apel PTS - Dentonet.pl
Wybory do władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w 2021 r. Lekarz

9 października w formule hybrydowej odbyły się posiedzenia prezydium oraz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wybory do władz PTS-u, zgodnie z kalendarzem, mają odbyć się w 2021 r. Jak czytamy w komunikacie, po raz pierwszy – ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
PTS wybory
Znamy pełny skład władz PTS-u na nową kadencję Lekarz

20 stycznia we Wrocławiu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W jego trakcie wybrano nowe władze Towarzystwa na lata 2023-2027. Jak już informowaliśmy, pracami PTS-u przez najbliższe czt...

KOD2 1
Druga Konferencja Dentonet Online już za miesiąc! Lekarz

W dniach 24-26 kwietnia zapraszamy na drugą odsłonę Konferencji Dentonet Online, czyli trzydniową dawkę wiedzy niezbędnej każdemu lekarzowi dentyście! Tym razem oprócz doskonale znanych stomatologów-praktyków do współpracy zaprosiliśmy także m.in. wi...

bridge 4345139 1280
Jesienią Kongres Francuskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADF) Lekarz

Jak podano na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, do najważniejszych wydarzeń tego roku w branży stomatologicznej na Starym Kontynencie należy pięciodniowy Kongres Francuskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Association Dent...

Andrzej Matyja
Zbliża się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Będą wybory władz Lekarz

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że w dniach 12-14 maja  odbędzie się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy z głosem doradczym - niebędący delegatami członkami ustępujących organów Naczelnej I...

e-skierowania - Dentonet.pl
2,5 mln e-skierowań w miesiąc, coraz więcej placówek w systemie Lekarz

Od nieco ponad miesiąca w Polsce obowiązkowe jest e-skierowanie. W tym czasie lekarze wystawili blisko 2,5 mln e-skierowań na konsultacje i badania. Wzrosła liczba podmiotów leczniczych, w których pacjenci mogą zrealizować e-skierowania – porównaniu ...

ITS
Jubileusz Irlandzkiego Towarzystwa Stomatologicznego Lekarz

W maju 2023 r. Irlandzkie Towarzystwo Stomatologiczne (Irish Dental Association, IDA) obchodziło okrągły jubileusz 100-lecia działalności. Na swojej stronie internetowej przypomniało o tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Przy okazji jubileuszu ...

miesiac dumy
Wielka Brytania: Miesiąc Dumy a branża stomatologiczna Asysta

W związku z zakończonym właśnie Miesiącem Dumy (Pride) środowisk LGBTQ+, brytyjski portal stomatologiczny Dentistry.co.uk cytuje wypowiedzi dwóch przedstawicielek średniego personelu medycznego gabinetów dentystycznych: higienistki oraz pielęgniarki ...