Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Medycy bez znajomości języka polskiego? „Ogromne ryzyko”

Publikacja:
Medycy bez znajomości języka polskiego? „Ogromne ryzyko”

Medycy bez znajomości języka polskiego? „Ogromne ryzyko”

Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie warunkowe PWZ może być przyznawane medykom bez znajomości języka polskiego, co stanowi „ogromne ryzyko niewłaściwego udzielania świadczeń”.

Przypomnijmy – zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami, minister zdrowia może wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez osoby, które nabyły kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, a Okręgowe Izby Lekarskie mogą przyznawać im warunkowe prawo wykonywania zawodu nie uzależniając tego od stopnia znajomości języka polskiego.

Sprawa ta od początku budzi wiele kontrowersji w środowisku lekarskim. Kilka dni temu Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem warszawskiej ORL, powyższe przepisy są niezgodne z wieloma przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski.

Piotr Pawliszak w obszernym wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele czynników powodujących m.in. ogromne ryzyko niewłaściwego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów, których znajomość języka urzędowego w Polsce nie została w obiektywny sposób zweryfikowana. Decyzje ministra zdrowia o udzielaniu zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty wydawane są obecnie jedynie na podstawie deklaracji lekarzy cudzoziemców zawartych w oświadczeniu posiadania właściwego poziomu znajomości języka polskiego – czytamy.

Jak dodano, język medyczny powinien być precyzyjny – lekarz stawiając diagnozę czy prowadząc historię choroby pacjenta nie może zastąpić fachowych określeń słowami bliskoznacznymi, czy ich synonimami jak w języku potocznym. – Użycie niewłaściwego słowa w dokumentacji medycznej albo w treści recepty może powodować daleko idące konsekwencje w dalszym procesie leczenia, a finalnie stanowić niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy pacjentowi. Wykonywanie zawodu lekarza opiera się na znajomości i umiejętności posługiwania się terminologią medyczną i bogatym specjalistycznym słownictwem. Praca lekarza i lekarza dentysty wymaga zatem nie tyle podstawowej, ile zaawansowanej umiejętności władania językiem polskim oraz wysokiej kultury wypowiedzi – podkreślono w komunikacie.

W konkluzji wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiązka poproszono o podjęcie u ministra zdrowia interwencji, która miałby na celu zmianę przepisów, tak aby nawet w przypadku uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty konieczne było potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu.

– Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić „urzędowo” – mówi nowy przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha. Na początku nowej czteroletniej kadencji zaprosiliśmy dr. Pawła Baruchę do wywiadu, w którym pytamy o kluczowe założenia i cele na najbliższe miesiące na nowym stanowisku. Wywiad, który prowadzi dr Dariusz Paluszek, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, zarejestrowaliśmy podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych.

Źródło: https://izba-lekarska.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pieniadze
Będą wyższe opłaty za egzamin z języka polskiego Lekarz

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Projekt zakłada zwiększenie opłaty za egzamin z 400 zł na 500 zł...

kodeks pracy
Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br. Lekarz

Wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci (lekarze będą mogli m.in. odmówić dyżurów w godzinach nocnych), dodatkowe urlopy opiekuńcze – do 1 sierpnia w życie wejść musi ogromna nowelizacja kodeksu pracy, która ma...

szczepienie przeciw COVID - Dentonet.pl
Medycy fałszują zaświadczenia o szczepieniach przeciw COVID? Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia przeciwko COVID-19 oraz związanych z tym działaniach polegających na niszczeniu dawek szczepionek i fałszowaniu doku...

ROZWIŃ WIĘCEJ
komunikacja1
Jakim językiem posługują się medycy? Ankieta dla lekarzy Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści mogą wziąć udział w ankiecie dotyczącej szeroko pojętego języka medycyny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do napisania pracy doktorskiej. Jak czytamy, język medycyny pozostaje przede wszystkim pod wpływem języka nauki,...

lekarze spoza UE
Izby lekarskie nie przyznają PWZ medykom bez znajomości języka Lekarz

Jak poinformował w środę „Dziennik Gazeta Prawna” izby lekarskie odmówiły 200 lekarzom spoza Polski prawa wykonywania zawodu, głównie z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego. Jak czytamy w „DGP”, możliwość udzielania zagranicznym leka...

Covid-19 - Dentonet.pl
USA: w pełni zaszczepieni medycy chorują na COVID Lekarz

Jak donosi „Dental Tribune International”, pomiędzy czerwcem a lipcem 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost objawowych zakażeń SARS-CoV-2 u w pełni zaszczepionych pracowników uczelni medycznej University of California San Diego Health (UCSDH). W komu...

dentysta
Medycy wśród najbardziej poważanych zawodów Lekarz

Polacy największym poważaniem darzą strażaków oraz przedstawicieli zawodów medycznych, a najniższym twórców internetowych i polityków – wynika z 3. edycji badania „Ranking prestiżu zawodów i specjalności” zrealizowanego przez SW Research Polacy pon...

warunkowe PWZ
Gdzie mogą pracować medycy z warunkowym PWZ? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w związku z brakiem wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, od 1 kwietnia 2022 r. lekarze i lekarze dentyści posiadające warunkowe pra...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
NRL nie może sprawdzać znajomości języka polskiego medyków spoza UE Lekarz

Sąd Najwyższy uznał, że Naczelna Rada Lekarska nie może żądać od lekarzy spoza UE ubiegających się o pracę w Polsce udokumentowania znajomości języka polskiego. - Konsekwencje działań i zaniechań osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty n...

lekarz w social mediach
Medycy w mediach społecznościowych – apel łódzkiej OIL Lekarz

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zaapelowała do NRL o podjęcie prac nad uchwałą określającą jednolite zasady prezentowania przez lekarzy informacji o prowadzonej działalności leczniczej i udzielanych świadczeniach – w szczególności z uwzględnieniem pre...