Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Medycy bez znajomości języka polskiego? „Ogromne ryzyko”

Publikacja:
Medycy bez znajomości języka polskiego? „Ogromne ryzyko”

Medycy bez znajomości języka polskiego? „Ogromne ryzyko”

Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie warunkowe PWZ może być przyznawane medykom bez znajomości języka polskiego, co stanowi „ogromne ryzyko niewłaściwego udzielania świadczeń”.

Przypomnijmy – zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami, minister zdrowia może wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez osoby, które nabyły kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, a Okręgowe Izby Lekarskie mogą przyznawać im warunkowe prawo wykonywania zawodu nie uzależniając tego od stopnia znajomości języka polskiego.

Sprawa ta od początku budzi wiele kontrowersji w środowisku lekarskim. Kilka dni temu Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem warszawskiej ORL, powyższe przepisy są niezgodne z wieloma przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski.

Piotr Pawliszak w obszernym wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele czynników powodujących m.in. ogromne ryzyko niewłaściwego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów, których znajomość języka urzędowego w Polsce nie została w obiektywny sposób zweryfikowana. Decyzje ministra zdrowia o udzielaniu zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty wydawane są obecnie jedynie na podstawie deklaracji lekarzy cudzoziemców zawartych w oświadczeniu posiadania właściwego poziomu znajomości języka polskiego – czytamy.

Jak dodano, język medyczny powinien być precyzyjny – lekarz stawiając diagnozę czy prowadząc historię choroby pacjenta nie może zastąpić fachowych określeń słowami bliskoznacznymi, czy ich synonimami jak w języku potocznym. – Użycie niewłaściwego słowa w dokumentacji medycznej albo w treści recepty może powodować daleko idące konsekwencje w dalszym procesie leczenia, a finalnie stanowić niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy pacjentowi. Wykonywanie zawodu lekarza opiera się na znajomości i umiejętności posługiwania się terminologią medyczną i bogatym specjalistycznym słownictwem. Praca lekarza i lekarza dentysty wymaga zatem nie tyle podstawowej, ile zaawansowanej umiejętności władania językiem polskim oraz wysokiej kultury wypowiedzi – podkreślono w komunikacie.

W konkluzji wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiązka poproszono o podjęcie u ministra zdrowia interwencji, która miałby na celu zmianę przepisów, tak aby nawet w przypadku uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty konieczne było potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu.

– Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić „urzędowo” – mówi nowy przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha. Na początku nowej czteroletniej kadencji zaprosiliśmy dr. Pawła Baruchę do wywiadu, w którym pytamy o kluczowe założenia i cele na najbliższe miesiące na nowym stanowisku. Wywiad, który prowadzi dr Dariusz Paluszek, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, zarejestrowaliśmy podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych.

Źródło: https://izba-lekarska.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta
Medycy wśród najbardziej poważanych zawodów Lekarz

Polacy największym poważaniem darzą strażaków oraz przedstawicieli zawodów medycznych, a najniższym twórców internetowych i polityków – wynika z 3. edycji badania „Ranking prestiżu zawodów i specjalności” zrealizowanego przez SW Research Polacy pon...

COVID-19 - Dentonet.pl
UK: medycy z mniejszości etnicznych w badaniu nad COVID-19 Lekarz

Pracownicy jednostek służby zdrowia reprezentujący zamieszkujące kraj mniejszości etniczne zostali poproszeni o udział w największym z dotychczas przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii badań dotyczących zagrożeń, jakie niesie za sobą COVID-19. Projek...

lekarze spoza UE
Izby lekarskie nie przyznają PWZ medykom bez znajomości języka Lekarz

Jak poinformował w środę „Dziennik Gazeta Prawna” izby lekarskie odmówiły 200 lekarzom spoza Polski prawa wykonywania zawodu, głównie z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego. Jak czytamy w „DGP”, możliwość udzielania zagranicznym leka...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepionka na COVID - Dentonet.pl
MZ: medycy mogą się szczepić w dowolnym terminie Lekarz

W odpowiedzi na apel NRL ministerstwo zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach grupy 0 może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienia się w każdym punkcie szczepień na terenie kra...

warunkowe PWZ
Gdzie mogą pracować medycy z warunkowym PWZ? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w związku z brakiem wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, od 1 kwietnia 2022 r. lekarze i lekarze dentyści posiadające warunkowe pra...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
NRL nie może sprawdzać znajomości języka polskiego medyków spoza UE Lekarz

Sąd Najwyższy uznał, że Naczelna Rada Lekarska nie może żądać od lekarzy spoza UE ubiegających się o pracę w Polsce udokumentowania znajomości języka polskiego. - Konsekwencje działań i zaniechań osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty n...

lekarz w social mediach
Medycy w mediach społecznościowych – apel łódzkiej OIL Lekarz

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zaapelowała do NRL o podjęcie prac nad uchwałą określającą jednolite zasady prezentowania przez lekarzy informacji o prowadzonej działalności leczniczej i udzielanych świadczeniach – w szczególności z uwzględnieniem pre...

kodeks pracy
Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br. Lekarz

Wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci (lekarze będą mogli m.in. odmówić dyżurów w godzinach nocnych), dodatkowe urlopy opiekuńcze – do 1 sierpnia w życie wejść musi ogromna nowelizacja kodeksu pracy, która ma...

Covid-19 - Dentonet.pl
USA: w pełni zaszczepieni medycy chorują na COVID Lekarz

Jak donosi „Dental Tribune International”, pomiędzy czerwcem a lipcem 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost objawowych zakażeń SARS-CoV-2 u w pełni zaszczepionych pracowników uczelni medycznej University of California San Diego Health (UCSDH). W komu...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
"Zapotrzebowanie na szczepionkę będzie ogromne" Lekarz

Aby zapewnić dostęp do wystarczająco dużej liczby dawek szczepionki przeciw COVID-19 trzeba prowadzić równolegle rozmowy z różnymi producentami – powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – To, że szczepionka jest s...