Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br.

Publikacja:
Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br.

Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br.

Wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci (lekarze będą mogli m.in. odmówić dyżurów w godzinach nocnych), dodatkowe urlopy opiekuńcze – do 1 sierpnia w życie wejść musi ogromna nowelizacja kodeksu pracy, która ma dopasować polskie przepisy do prawa UE.

W Unii Europejskiej pojawiła się dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, której celem jest promowanie bezpiecznego i przewidywalnego zatrudnienia. Termin jej wdrożenia upływa 1 sierpnia 2022 r. Dzień później – 2 sierpnia 2022 r. – wejść muszą w życie zapisy tzw. dyrektywy rodzicielskiej, która zakłada m.in. nowe zwolnienia na opiekę nad członkami rodziny i umożliwienie elastycznej organizacji pracy.

Zmiany w umowach o pracę

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca będzie musiał uzasadnić każde wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Niepodanie przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny będzie skutkowało przywróceniem pracownika do pracy. Do tej pory w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony pracownik mógł żądać przed sądem jedynie odszkodowania.

Zmiany dotkną także umów na czas próbny. Obecnie umowy takie można zawierać na okres trzech miesięcy. Druga umowa na czas próbny mogła być zawarta tylko w sytuacji, gdy miałaby dotyczyć wykonywania innego rodzaju pracy niż podczas pierwszej umowy albo po upływie trzech lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. Druga możliwość zostanie z kodeksu pracy usunięta.

Elastyczna praca dla rodziców

Bardzo ważną zmianą jest umożliwienie rodzicom dzieci do 8. roku życia elastycznej organizacji czasu pracy, przez którą rozumie się telepracę, przerywany czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

Po złożeniu przez pracownika odpowiedniego wniosku pracodawca będzie miał siedem dni na odpowiedź, uwzględniając m.in. potrzeby pracownika oraz przyczynę, dla której pracownik ma korzystać z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi skorzystania z elastycznej organizacji pracy z powodu organizacji pracy lub rodzaju wykonywanej pracy. W razie odmowy swoje stanowisko będzie musiał uzasadnić. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z elastycznej pracy.

Co szczególnie ważne dla pracowników ochrony zdrowia, w życie wejdzie przepis uniemożliwiający zlecanie przez pracodawcę dyżuru nocnego, pracy w nocy czy też pracy w godzinach nadliczbowych tym pracownikom, którzy opiekują się dzieckiem do 8. roku życia. W praktyce oznacza to, że medycy będą mogli odmawiać nocnych dyżurów.

Zmiany w urlopach

Obecnie urlop rodzicielski wynosi 32 (jedno dziecko) albo 34 (poród mnogi), a zostanie wydłużony odpowiednio do 41 albo 43 tygodni. Nie będzie go mógł wykorzystać tylko jeden rodzic – co najmniej 9 tygodni pozostanie do wyłącznej dyspozycji drugiego rodzica.

Nowością będzie bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym na osobistą opiekę nad chorym małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem, a także inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającą wsparcia ze względów medycznych.

Pojawi się także dwudniowy urlop na opiekę nad członkiem rodziny, który uległ wypadkowi albo z innej przyczyny wymaga takiej opieki. Urlop ma być płatny – w wysokości połowy stawki dziennej.

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego lekarza dentystę. Mówi o tym dr Dorota Merecz-Kot, kierownik Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/

https://strefabiznesu.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

shutterstock 121554229
6 sierpnia – Dzień Świeżego Oddechu w praktyce asysty Asysta

Szósty dzień sierpnia to Święto Przemienienia Pańskiego, a w kalendarzu świąt nietypowych: Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Dzień Pracoholików, Dzień Sióstr oraz Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. Przedstawicieli branży stomatologicznej m...

kodeks pracy
Dwa nowe urlopy w prawie pracy już od początku sierpnia Lekarz

– Nowelizacja Kodeksu pracy będzie oznaczać dla pracodawców małą rewolucję. Firmy będą musiały się zastanowić nad nową organizacją pracy, ponieważ pracownikom zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie i nadane nowe uprawnienia. Problem może się pojawić ...

lekarze spoza UE
Medycy bez znajomości języka polskiego? "Ogromne ryzyko" Lekarz

Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie warunkowe PWZ może być przyznawane medykom bez znaj...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Kodeks Etyki Lekarskiej
Będą zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej, NIL czeka na sugestie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do nadsyłania swoich propozycji zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Ma on się stać realną pomocą w codziennej pracy medyków. Zadaniem Komisji Etyki Lekarskiej NRL IX kadencji jest przygotowan...

Polski Lad
Zmiany w Polskim Ładzie - obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej Lekarz

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tzw. tarczy antyputinowskiej, której celem jest łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją. Zakłada ona m.in. zmiany podatkowe w Polskim Ładzie - to...

testy na COVID
Zmiany w finansowaniu testów na COVID Lekarz

1 kwietnia 2022 r. zostaje wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania z Fundusz...

asystentka
USA: zmiany w zawodzie asystentki stomatologicznej Asysta

W Stanach Zjednoczonych wprowadzane są różne modyfikacje w zawodzie asystentki stomatologicznej. Ze względu na specyfikę tamtejszego systemu prawnego, na samodzielne kroki decydować się mogą nie tylko władze federalne, ale również stanowe. W niektóry...

kodeks pracy
26 kwietnia 2023 r. kolejne zmiany w Kodeksie pracy Lekarz

Już 26 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie już 26 kwietnia, to przed...

antybiotykoopornosc
Zmiany klimatyczne sprzyjają antybiotykooporności Lekarz

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie i degradacja środowiska sprzyjają szerzeniu się oporności na antybiotyki – informują na łamach "Environmental Pollution" badacze z Polski. Antybiotyki są uważane za jedno z największych osiągnięć medycyny XX w. Ich w...