Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br.

Publikacja:
Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br.

Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br.

Wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci (lekarze będą mogli m.in. odmówić dyżurów w godzinach nocnych), dodatkowe urlopy opiekuńcze – do 1 sierpnia w życie wejść musi ogromna nowelizacja kodeksu pracy, która ma dopasować polskie przepisy do prawa UE.

W Unii Europejskiej pojawiła się dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, której celem jest promowanie bezpiecznego i przewidywalnego zatrudnienia. Termin jej wdrożenia upływa 1 sierpnia 2022 r. Dzień później – 2 sierpnia 2022 r. – wejść muszą w życie zapisy tzw. dyrektywy rodzicielskiej, która zakłada m.in. nowe zwolnienia na opiekę nad członkami rodziny i umożliwienie elastycznej organizacji pracy.

Zmiany w umowach o pracę

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca będzie musiał uzasadnić każde wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Niepodanie przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny będzie skutkowało przywróceniem pracownika do pracy. Do tej pory w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony pracownik mógł żądać przed sądem jedynie odszkodowania.

Zmiany dotkną także umów na czas próbny. Obecnie umowy takie można zawierać na okres trzech miesięcy. Druga umowa na czas próbny mogła być zawarta tylko w sytuacji, gdy miałaby dotyczyć wykonywania innego rodzaju pracy niż podczas pierwszej umowy albo po upływie trzech lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. Druga możliwość zostanie z kodeksu pracy usunięta.

Elastyczna praca dla rodziców

Bardzo ważną zmianą jest umożliwienie rodzicom dzieci do 8. roku życia elastycznej organizacji czasu pracy, przez którą rozumie się telepracę, przerywany czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

Po złożeniu przez pracownika odpowiedniego wniosku pracodawca będzie miał siedem dni na odpowiedź, uwzględniając m.in. potrzeby pracownika oraz przyczynę, dla której pracownik ma korzystać z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi skorzystania z elastycznej organizacji pracy z powodu organizacji pracy lub rodzaju wykonywanej pracy. W razie odmowy swoje stanowisko będzie musiał uzasadnić. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z elastycznej pracy.

Co szczególnie ważne dla pracowników ochrony zdrowia, w życie wejdzie przepis uniemożliwiający zlecanie przez pracodawcę dyżuru nocnego, pracy w nocy czy też pracy w godzinach nadliczbowych tym pracownikom, którzy opiekują się dzieckiem do 8. roku życia. W praktyce oznacza to, że medycy będą mogli odmawiać nocnych dyżurów.

Zmiany w urlopach

Obecnie urlop rodzicielski wynosi 32 (jedno dziecko) albo 34 (poród mnogi), a zostanie wydłużony odpowiednio do 41 albo 43 tygodni. Nie będzie go mógł wykorzystać tylko jeden rodzic – co najmniej 9 tygodni pozostanie do wyłącznej dyspozycji drugiego rodzica.

Nowością będzie bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym na osobistą opiekę nad chorym małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem, a także inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającą wsparcia ze względów medycznych.

Pojawi się także dwudniowy urlop na opiekę nad członkiem rodziny, który uległ wypadkowi albo z innej przyczyny wymaga takiej opieki. Urlop ma być płatny – w wysokości połowy stawki dziennej.

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego lekarza dentystę. Mówi o tym dr Dorota Merecz-Kot, kierownik Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/

https://strefabiznesu.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kodeks pracy
Dwa nowe urlopy w prawie pracy już od początku sierpnia Lekarz

– Nowelizacja Kodeksu pracy będzie oznaczać dla pracodawców małą rewolucję. Firmy będą musiały się zastanowić nad nową organizacją pracy, ponieważ pracownikom zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie i nadane nowe uprawnienia. Problem może się pojawić ...

ministerstwo zdrowia - Dentonet.pl
"Zmiany w kodeksie karnym nie podwyższają kar za błąd medyczny" Lekarz

- Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości (...) zmiany wprowadzane tą ustawą nie podwyższają kar za żadne przestępstwo, w tym również nie podwyższają kar za tzw. błąd lekarski, niezależnie od kwalifikacji prawnej takiego zachowania. (......

COVID-19 - Dentonet.pl
NFZ wprowadza zmiany w zasadach rehabilitacji po COVID-19 Lekarz

Do programu rehabilitacji po COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Dzięki tej zmianie z ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w powrocie do pełni sił po przejściu COVID-19, skorzysta ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
testy na COVID
Zmiany w finansowaniu testów na COVID Lekarz

1 kwietnia 2022 r. zostaje wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania z Fundusz...

zmiany w kodeksie karnym - Dentonet.pl
Zmiany w kodeksie karnym wchodzą w życie. Co to oznacza dla lekarzy? Lekarz

W życie wchodzi nowelizacja art. 37a kodeksu karnego, która wprowadza duże zmiany w karaniu lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzona w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 budzi olbrzymie kontrower...

Kodeks Etyki Lekarskiej
Będą zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej, NIL czeka na sugestie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do nadsyłania swoich propozycji zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Ma on się stać realną pomocą w codziennej pracy medyków. Zadaniem Komisji Etyki Lekarskiej NRL IX kadencji jest przygotowan...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Zmiany w standardach kształcenia dentystów? Lekarz

Kolegium Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych powołało zespół ds. opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Inicjatorami projektu byli naukowcy związani z Uniwersytetem Medycznym we Wrocł...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
"Zapotrzebowanie na szczepionkę będzie ogromne" Lekarz

Aby zapewnić dostęp do wystarczająco dużej liczby dawek szczepionki przeciw COVID-19 trzeba prowadzić równolegle rozmowy z różnymi producentami – powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – To, że szczepionka jest s...

Polski Lad
Zmiany w Polskim Ładzie - obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej Lekarz

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tzw. tarczy antyputinowskiej, której celem jest łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją. Zakłada ona m.in. zmiany podatkowe w Polskim Ładzie - to...

Beata Kawala
Czas refundowanej ortodoncji do zmiany Lekarz

- Chcemy zmienić czas leczenia refundowanego, bo dziś nie trafiamy z rozwojem. Chłopcy są pokrzywdzeni, bo ich skok wzrostowy następuje dwa lata po refundacji - mówi w rozmowie z Dentonetem krajowy konsultant ds. ortodoncji, prof. dr hab. n. med. Bea...

lekarze spoza UE
Medycy bez znajomości języka polskiego? "Ogromne ryzyko" Lekarz

Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie warunkowe PWZ może być przyznawane medykom bez znaj...