Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL nie może sprawdzać znajomości języka polskiego medyków spoza UE

Publikacja:
NRL nie może sprawdzać znajomości języka polskiego medyków spoza UE

NRL nie może sprawdzać znajomości języka polskiego medyków spoza UE

Sąd Najwyższy uznał, że Naczelna Rada Lekarska nie może żądać od lekarzy spoza UE ubiegających się o pracę w Polsce udokumentowania znajomości języka polskiego. – Konsekwencje działań i zaniechań osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty na podstawie tych wadliwych rozwiązań ustawowych obciążać będą sumienie ministra zdrowia i to on powinien wyjaśniać pacjentom, dlaczego będą mogli natrafić w szpitalach na lekarzy nieznających choćby słowa w języku polskim – skomentował prof. Andrzej Matyja, prezes NRL.

Sąd Najwyższy 29 grudnia 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej skargi ministra zdrowia na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w kwestii przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę w zakresie dwóch zarzutów ministra, dotyczących wymagania przez NRL od osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu oświadczenia o znajomości języka polskiego oraz spełnienia warunku odpowiedniego stanu zdrowia poprzez zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

Uchwała NRL częściowo uchylona

Minister zdrowia oczekiwał uchylenia zaskarżonej uchwały w całości, ale Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 grudnia 2021 r. uchylił jedynie wymóg przedstawienia oświadczenia o znajomości języka polskiego. – Sąd Najwyższy wskazał, że powodem częściowego uchylenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej było uznanie, że samorząd lekarski wykroczył w zakresie opisywania wymogów dotyczących znajomości języka polskiego przez osoby ubiegające się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w dwóch wprowadzonych w 2020 r. trybach, poza ramy ustawowe, jakie dla tych szczególnych, przewidzianych na czas pandemii trybów przyznawania szczególnych rodzajów prawa wykonywania zawodu, wprowadził ustawodawca. Sąd Najwyższy wskazał, że rozpatrywana sprawa ma charakter precedensowy, odnosi się do kwestii granic władztwa samorządu oraz polityki publicznej w zakresie dostępu do lekarzy w czasie epidemii – czytamy.

Jak dodano, w 2020 r. w ustawach z dnia 28 października oraz 27 listopada do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono dwa uproszczone tryby dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, przy czym różnią się one od pozostałych trybów dających możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu (w tym pełnego prawa wykonywania zawodu).

Sąd Najwyższy wskazał, że w odniesieniu do wymogu znajomości języka polskiego, jaki przewidziany jest dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy, wymóg ten został określony na poziomie ustawy w art. 7 ust. 2a pkt 1 i odnosi się do zakresu znajomości języka polskiego wystarczającego do wykonywania powierzonego tej osobie zakresu czynności zawodowych. Oznacza to zdaniem Sądu, że zakres wymaganej znajomości języka polskiego jest w tym przypadku węższy, niż przewidziany w treści art. 5 ust. 2 ustawy (odnoszący się do procedury przyznania tzw. pełnego prawa wykonywania zawodu). Na tej podstawie Sąd Najwyższy uznał, że określenie w treści zaskarżonej uchwały wymogu złożenia oświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, jesy wyjściem poza ramy zakreślone dla tej przesłanki treścią art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy – poinformowano.

„Porażka polskiego systemu ochrony zdrowia”

Z wielkim rozczarowaniem treść wyroku Sądu Najwyższego przyjął prezes NRL prof. Andrzej Matyja. – Nie odbieram tego wyroku jako porażki samorządu lekarskiego. Uważam, że jest to porażka polskiego systemu ochrony zdrowia, a w szczególności pacjentów. Naszą regulacją chcieliśmy zapewnić bezpieczeństwo polskim pacjentom poprzez taką interpretację nieprecyzyjnych, marnej jakości przepisów ustawy, która dając nowej grupie osób prawo do otrzymania prawa wykonywania zawodu, chroniłaby pacjentów i ich prawa do opieki medycznej, jakiej oczekują w Polsce – opieki medycznej zapewnianej przez odpowiednio wykształconego profesjonalistę, porozumiewającego się z pacjentem w języku polskim, nie angielskim, rosyjskim czy tajskim, porozumiewającego się z pacjentem bez udziału tłumacza. Konsekwencje działań i zaniechań osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty na podstawie tych wadliwych rozwiązań ustawowych obciążać będą sumienie ministra zdrowia i to on powinien wyjaśniać pacjentom, dlaczego będą mogli natrafić w szpitalach na lekarzy nieznających choćby słowa w języku polskim – powiedział.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

omicron 1
Omikron może być groźny. "Liczba ofiar może rosnąć" Lekarz

Amerykański wirusolog ostrzega, że Omikron nie powoduje jedynie łagodnej choroby COVID-19, jak twierdzą niektórzy eksperci. Prof. Vincent Racaniello jako przykład podaje Nowy Jork, gdzie jest ostatnio wyjątkowo duża liczba zgonów. - Dla tych, którzy...

finanse i podatki
Jak przygotować się do Polskiego Ładu? Poradnik dla lekarzy Lekarz

- Najbardziej popularną formą opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych, także w  przypadku świadczenia usług medycznych przez lekarzy, był tzw. podatek liniowy, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Jednak uchwalo...

ROZWIŃ WIĘCEJ
lekarze spoza UE
Medycy bez znajomości języka polskiego? "Ogromne ryzyko" Lekarz

Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korekty uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie warunkowe PWZ może być przyznawane medykom bez znaj...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Czy OIL blokują wnioski medyków spoza UE? "To manipulacja" Lekarz

Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich sprzeciwiają się pojawiającym się w przestrzeni publicznej zarzutom władz, że OIL celowo blokują rozpatrywanie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej o przyznanie warunkowego prawa wykonywania z...

lekarze spoza UE
Izby lekarskie nie przyznają PWZ medykom bez znajomości języka Lekarz

Jak poinformował w środę „Dziennik Gazeta Prawna” izby lekarskie odmówiły 200 lekarzom spoza Polski prawa wykonywania zawodu, głównie z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego. Jak czytamy w „DGP”, możliwość udzielania zagranicznym leka...

PTS 70 lecie
Weź udział w 70-leciu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego! Lekarz

W dniach 26-27 listopada br. w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbędą się uroczyste obchody 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Będą to dwa dni wypełnione po brzegi wykładami największych autorytetów ze świata stomatologii, okazjami...

pieniadze
Będą wyższe opłaty za egzamin z języka polskiego Lekarz

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Projekt zakłada zwiększenie opłaty za egzamin z 400 zł na 500 zł...

pacjenci z Ukrainy 1
Będą staże adaptacyjne dla lekarzy spoza Unii Europejskiej? Lekarz

Łukasz Jankowski – nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – zapowiedział, że samorząd będzie zabiegał o wprowadzenie staży adaptacyjnych dla lekarzy spoza UE, zwłaszcza z Ukrainy. Miałyby one trwać od 6 do 12 miesięcy – powiedział w rozmowie z portale...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Lekarze spoza krajów UE nie garną się do pracy w Polsce Lekarz

170 lekarzy spoza krajów Unii Europejskiej dostało w Polsce zgodę na wykonywanie zawodu w trybie uproszczonym. To kropla w morzu potrzeb – pisze portal Money.pl. Przypomnijmy – przyjęta pod koniec 2020 r. ustawa o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysow...