Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Gdzie mogą pracować medycy z warunkowym PWZ?

Publikacja:
Gdzie mogą pracować medycy z warunkowym PWZ?

Gdzie mogą pracować medycy z warunkowym PWZ?

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w związku z brakiem wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, od 1 kwietnia 2022 r. lekarze i lekarze dentyści posiadające warunkowe prawo wykonywania zawodu – na podstawie art. 7 ust 16b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – mogą pracować w dowolnym podmiocie leczniczym.

Przypomnijmy – w czasie epidemii koronawirusa każda osoba, niezależnie od obywatelstwa, która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, mogła uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Polski, a zawód mogła wykonywać w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

1 kwietnia 2022 r. zniesiono jednak wyodrębnianie podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w związku z czym wstrzymano również wydawanie warunkowego prawa wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach.

Teraz resort zdrowia poinformował, że lekarze i lekarze dentyści posiadające warunkowe prawo wykonywania zawodu – na podstawie art. 7 ust 16b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – mogą pracować w dowolnym podmiocie leczniczym. – W związku z powyższym osoby te nie mają obowiązku uzyskania dodatkowej zgody ministra zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty poza podmiotami przeznaczonymi do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 – czytamy.

Obowiązkowe zgłoszenie faktu pracy

Jedyny obowiązek ciążący na lekarzu/lekarzu dentyście posiadającym warunkowe prawo wykonywania zawodu, który znalazł się w takiej sytuacji, to zgłoszenie ministrowi zdrowia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie innym niż przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, faktu podjęcia zatrudnienia ze wskazaniem okresu tego zatrudniania. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Decyzja ta dotyczy także osób, które nie otrzymały warunkowego prawa wykonywania zawodu na podstawie pozytywnej decyzji ministra zdrowia, lecz postępowanie o jego przyznanie jest w toku, czyli gdy:

– minęło 14 dni od dnia złożenia przez lekarza/lekarza dentystę wniosku o przyznanie warunkowego PWZ, a okręgowa rada lekarska prawa nie przyznała,

– okręgowa rada lekarska wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub uchwałę o odmowie przyznania warunkowego PWZ, a lekarz/lekarz dentysta złożył w przewidzianym przez przepisy terminie zażalenie lub odwołanie,

– postępowanie o przyznanie warunkowego PWZ nie zakończyło się prawomocnie, włącznie z etapem postępowania sądowo-administracyjnego.

Wraz z prawomocnym zakończeniem postępowania o przyznanie warunkowego PWZ w przypadku jego nieotrzymania, lekarz lub lekarz dentysta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie decyzji wydanej przez ministra zdrowia.

Znany i ceniony stomatolog i wykładowca, dr Paweł Niewada oraz współpracy z nim od pięciu lat technik dentystyczny Bernhard Egger dyskutują o pracy w zespole stomatologicznym.  – Najważniejsze jest, by zrozumieć biologiczne ograniczenia – mówi podczas rozmowy Bernhard Egger. Rozmowę zarejestrowaliśmy podczas jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Invisalign artykul
Dlaczego warto pracować z Invisalign? [webinar] Lekarz

Już w czwartek 10 marca o godz. 18:00 odbędzie się organizowany przez firmę Align Technology, właściciela marki Invisalign, webinar „Dlaczego warto pracować z Invisalign?”. Poprowadzi go dr n. med. Maciej Cićkiewicz – specjalista ortodonta. Współcze...

lekarz - Dentonet.pl
Ankieta OZZL: lekarze chcą pracować w jednym miejscu Lekarz

Zarząd OZZL przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy na temat ich gotowości do pracy w jednym miejscu – w publicznej albo w prywatnej ochronie zdrowia. W ankiecie wzięło udział około 2 tysiące osób. Wyniki ankiety nie były dotychczas...

ROZWIŃ WIĘCEJ
COVID-19 - Dentonet.pl
UK: medycy z mniejszości etnicznych w badaniu nad COVID-19 Lekarz

Pracownicy jednostek służby zdrowia reprezentujący zamieszkujące kraj mniejszości etniczne zostali poproszeni o udział w największym z dotychczas przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii badań dotyczących zagrożeń, jakie niesie za sobą COVID-19. Projek...

lekarze 1
Coraz mniej lekarzy chce pracować w publicznej ochronie zdrowia Lekarz

Lekarze są coraz mniej chętni do pracy w wielu miejscach i coraz mniej czasu przeznaczają na pracę w publicznej ochronie zdrowia - wynika z raportu OZZL „Jak zmienia się rynek pracy lekarzy? Lekarz jako pracownik 2020-2022”. W porównaniu do poprzedn...

lekarze
Polscy medycy narzekają na biurokrację i brak czasu Lekarz

Pracownicy medyczni w Polsce najczęściej narzekają na nadmierną biurokrację (45%) oraz brak czasu (44%). Pacjenci w kontaktach z personelem medycznym również skarżą się na brak czasu poświęcanego im przez medyków (43%) oraz na małą liczbę pracowników...

przyznawanie prawa wykonywania zawodu
NIL o warunkowym przyznawaniu prawa wykonywania zawodu Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło proponowane przez ministerstwo zdrowia zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszące się do uproszczonego trybu przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu. Ministerstwo...

Covid-19 - Dentonet.pl
USA: w pełni zaszczepieni medycy chorują na COVID Lekarz

Jak donosi „Dental Tribune International”, pomiędzy czerwcem a lipcem 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost objawowych zakażeń SARS-CoV-2 u w pełni zaszczepionych pracowników uczelni medycznej University of California San Diego Health (UCSDH). W komu...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
MZ: medycy mogą się szczepić w dowolnym terminie Lekarz

W odpowiedzi na apel NRL ministerstwo zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach grupy 0 może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienia się w każdym punkcie szczepień na terenie kra...

komunikacja1
Jakim językiem posługują się medycy? Ankieta dla lekarzy Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści mogą wziąć udział w ankiecie dotyczącej szeroko pojętego języka medycyny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do napisania pracy doktorskiej. Jak czytamy, język medycyny pozostaje przede wszystkim pod wpływem języka nauki,...

dentobus - Dentonet.pl
Dolnośląski NFZ: kto chce pracować w dentobusie? Lekarz

Dolnośląski oddział wojewódzki NFZ-u we Wrocławiu szuka podmiotu zainteresowanego udzielaniem świadczeń stomatologicznych w dentobusie. 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń ...