Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zatrudnianie medyków z Ukrainy – są zmiany w prawie

Publikacja:
Zatrudnianie medyków z Ukrainy – są zmiany w prawie

Zatrudnianie medyków z Ukrainy – są zmiany w prawie

Ministerstwo zdrowia wydało oficjalny komunikat w sprawie zasad zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Naczelna Izba Lekarska wskazuje, jakie zmiany wprowadza ustawa w stosunku do przepisów obowiązujących do tej pory.

7 marca do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt przewiduje m.in. zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie dotyczącym funkcjonujących w niej dwóch uproszczonych trybów uzyskania uprawnień zawodowych:

– prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania,

– warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Projektowane zmiany polegają na umożliwieniu osobom, które posiadają te prawa wykonywania zawodu, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie projektowanej ustawy, a więc obywatelom ukraińskim. Jak podkreśla NIL, ustawa nie przewiduje tworzenia zamkniętej sieci podmiotów leczniczych, które miałyby zajmować się jedynie pacjentami ukraińskimi.

Projekt określa, że od 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy – niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2a pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, czyli:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty,

– wykazuje nienaganną postawę etyczną,

– posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Wymagania stawiane przez ustawę nie obejmują więc wymogu złożenia przez lekarza oświadczenia, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego zakresu czynności zawodowych.

Do tych lekarzy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 9–14 i ust. 17–22 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zapisy dotyczące m.in. wykonywania zawodu pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty).

Lekarz albo lekarz dentysta posiadający tego typu prawo wykonywania zawodu będzie mógł wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym oraz będzie zobowiązany do zgłoszenia ministrowi zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie.

Obywatel Ukrainy, który będzie posiadał zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, będzie mógł wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Wszczepienie implantu w miejscu zęba, który nie tak dawno poddany był leczeniu kanałowemu niekoniecznie oznacza, że leczenie nie przyniosło odpowiedniego skutku. Może być dokładnie odwrotnie. – Przy dzisiejszej technologii endodontycznie jesteśmy w stanie uratować większość zębów, natomiast leczenie kanałowe stosujemy także jako pewną formą przygotowania do implantu – mówi dr Piotr Puchała, endodonta.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ukraine g3c3606094 1280
Praca w Polsce dla medyków z Ukrainy - infolinia NFZ-u Lekarz

Od 21 marca konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (800 190 590) informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach. Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim. Infolinia jest bezpłatna, pracuje...

Polski Lad
Zmiany w Polskim Ładzie - obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej Lekarz

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tzw. tarczy antyputinowskiej, której celem jest łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją. Zakłada ona m.in. zmiany podatkowe w Polskim Ładzie - to...

leczenie NFZ
Lubuski NFZ ogłosił prawie 50 konkursów stomatologicznych Lekarz

Blisko 50 konkursów uzupełniających dotyczących leczenia stomatologicznego ogłosił lubuski oddział wojewódzki NFZ-u w Zielonej Górze. Jak czytamy w komunikacie, ogłoszone konkursy obejmują: - świadczenia ogólnostomatologiczne - z ceną oczekiwaną 1,...

ROZWIŃ WIĘCEJ
komunikacja1
RPP przypomina o prawie pacjenta do informacji Lekarz

– Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia, a w szczególności na stan ps...

infolinia
NIL: ruszyła całodobowa infolinia dla medyków z Ukrainy Lekarz

Naczelna Izba Lekarska uruchomiła infolinię dedykowaną dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy i ich rodzin. Infolinia pod numerem + 48 22 11 20 700 jest całodobowa i prowadzona w języku polskim oraz ukraińskim. To nie pierwsze działanie pomocowe ...

kształcenie - Dentonet.pl
Będą zmiany w standardach kształcenia medyków Lekarz

Minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Zacznie on pracę w styczniu 2022 r. Jego przewodniczącym został Piotr Bromber, podse...

lekarze z Ukrainy
Czy będą zmiany w przyznawaniu PWZ medykom z Ukrainy? Lekarz

Posłanka Joanna Fabisiak skierowała do ministra zdrowia interpelację w sprawie zmiany zasad przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy. Jest to spowodowane m.in. brakiem chętnych polskich lekarzy, mający...

choroby jamy ustnej
Prawie połowa ludzkości z chorobami jamy ustnej Lekarz

Zgodnie z informacjami podawanymi przez demografów, w minionym tygodniu liczba mieszkańców świata przekroczyła 8 miliardów. W Europie ludności praktycznie nie przybywa, a wzrost populacji jest przede wszystkim skutkiem wysokiej imigracji spoza Stareg...

Fundacja Lekarze Lekarzom - Dentonet.pl
Niemcy: Bundesärztekammer wspiera medyków z Ukrainy Lekarz

Podejmowane przez polskie społeczeństwo akcje wsparcia dla Ukraińców, przede wszystkich tych, którym udało się przedostać w ostatnich dniach do Polski, budzą szacunek i podziw także poza granicami naszego kraju. Na los przybyszy ze Wschodu zareagował...