Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL o otwarciu rynku pracy dla lekarzy dentystów spoza UE

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIL o otwarciu rynku pracy dla lekarzy dentystów spoza UE

NIL o otwarciu rynku pracy dla lekarzy dentystów spoza UE

Komisja stomatologiczna NIL zamieściła na swojej stronie internetowej komentarz dotyczący poselskiego projektu ustawy ws. otwarcia polskiego rynku pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE. – Szczególnie brzemienny w skutki może być ust. 9 zakładający przyznanie w okresie zagrożenia epidemicznego, na okres 5 lat prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty osobie niewykazującej jakiejkolwiek znajomości język polskiego – podkreślono

Z poselskiego projektu ustawy wynika, że będzie można wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w sytuacji spełnienia przez tę osobę określonych warunków. Osoba ta będzie musiała:

– złożyć oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego mu zakresu czynności zawodowych,

– uzyskać zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

– dysponować stanem zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty,

– wykazywać nienaganną postawę etyczną,

– posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie powyżej wspomnianego zaświadczenia,

– posiadać dyplom lekarza/lekarza dentysty , wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i/lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

– odbyć szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczególnie brzemienny w skutki może być ust. 9 zakładający przyznanie w okresie zagrożenia epidemicznego, na okres 5 lat prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty osobie niewykazującej jakiejkolwiek znajomości język polskiego – podkreślono.

Prezydium NRL: to za daleko idące zmiany

Prezydium NRL opublikowało z kolei stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministerstwa rozwoju, pracy i technologii, w którym proponuje się, by powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zdaniem NRL, to zbyt daleko idące zmiany. – Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych – podkreślono.

O prawnych aspektach funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii rozmawiamy z mec. Ewą Mazur-Pawłowską, prawnikiem specjalizującym się w obsłudze gabinetów stomatologicznych. – Dokument, w którym pacjent zwalnia gabinet i lekarza z odpowiedzialności w kwestii ewentualnego zakażenia, może obrócić się przeciwko lekarzowi – przestrzega nasza rozmówczyni.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
Przyjmowanie lekarzy spoza UE na starych zasadach Lekarz

Posłowie z sejmowej komisji zdrowia nie zgodzili się na uproszczenie zasad w przyjmowaniu lekarzy spoza UE. Wyrażono za to poparcie dla zatrudniania ratowników medycznych spoza Unii. Przypomnijmy – złożony przez posłów PiS-u projekt ustawy zakładał ...

ocena dentysty w sieci - Dentonet.pl
NIL o ocenianiu pracy lekarzy dentystów w Internecie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko dotyczące funkcjonowania w sieci portali publikujących dane lekarzy i lekarzy dentystów, a także umożliwiających pacjentom ich ocenę. Według NIL, w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres