Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r.

Publikacja:
NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r.

NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r.

Świadczenia realizowane przez osobę bez wymaganych kwalifikacji, nieuzasadniona kwalifikacja do zaopatrzenia protetycznego, błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wykazali m.in. takie nieprawidłowości w placówkach udzielających świadczeń stomatologicznych w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. terenowe wydziały kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 682 kontrole i czynności sprawdzające w obszarach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji produktów refundowanych oraz realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych.

164 kontrole dotyczyły realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Największa liczba kontroli dotyczyła leczenia szpitalnego (95 kontroli), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (28 kontroli) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (16). W placówkach stomatologicznych przeprowadzono 11 kontroli (6,7%).

Najczęstsze nieprawidłowości u świadczeniodawców

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli świadczeń wyniosły łącznie ponad 17 mln zł. W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to:

– nieprawidłowe kwalifikowanie i sprawozdawanie świadczeń do rozliczenia,

– udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,

– niewłaściwa kwalifikacja do leczenia szpitalnego pacjentów, dla których cel leczenia mógł być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych,

– gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa,

– nieprowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tej listy w sposób naruszający przepisy prawa.

Jakie nieprawidłowości w stomatologii?

W II kwartale terenowe wydziały kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły także 386 czynności sprawdzających dotyczących świadczeń, ordynacji oraz aptek. Wśród kontroli o najwyższych skutkach finansowych były dwie w placówkach stomatologicznych.

Pierwsza z nich miała miejsce w regionie Zielonej Góry. Kontrola dotyczyła świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. – Sprawdzono kwalifikacje lekarzy dentystów realizujących konsultacje specjalistyczne oraz poprawność dokumentowania i rozliczenia świadczeń o kodzie 5.13.00.2301050 (konsultacja specjalistyczna). Wszystkie zweryfikowane świadczenia (189) zostały sprawozdane nieprawidłowo do rozliczenia. Świadczenia były zrealizowane przez osobę bez wymaganych kwalifikacji. Nałożono skutki finansowe w wysokości 38 034,43 zł – czytamy w raporcie NFZ-u.

Z kolei w regionie krakowskim przeprowadzono kontrolę w obszarze prawidłowości kwalifikowania i rozliczania świadczeń zaopatrzenia bezzębnej szczęki/żuchwy protezą całkowitą. Sprawdzono 38 dokumentacji medycznych świadczeniobiorców dotyczących 62 świadczeń. – W 58 przypadkach wpisy w dokumentacji medycznej nie uzasadniły kwalifikacji i nie potwierdziły realizacji sprawozdanych świadczeń, gdyż nie udokumentowano pobrania wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej, czyli nie spełniono warunku realizacji zaopatrzenia bezzębnej szczęki/żuchwy za pomocą protezy akrylowej całkowitej – napisano w raporcie.

Na tę placówkę nałożono skutki finansowe w wysokości ponad 37 tys. zł.

Z jakimi problemami lekarze dentyści zgłaszają się do prawników? – Jeśli mówimy o skargach pacjentów, to zauważamy, że coraz częściej pacjenci zgłaszają się nie tylko z zastrzeżeniami do samego leczenia, ale do poszanowania praw pacjenta – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Paweł Strzelec, podkreślając rolę dokumentacji medycznej w udowadnianiu racji w przypadku procesu sądowego.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

skladki ZUS
ZUS o składkach zdrowotnych w 2023 r. dla przedsiębiorców Lekarz

ZUS opublikował na swojej stronie internetowej informację o minimalnej składce na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Jak przypomniano, minimalna wysokość podstawy...

kontrole
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale Lekarz

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykona...

porady stomatologiczne
GUS: 34,9 mln porad stomatologicznych w 2023 r. Lekarz

Na koniec 2023 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 23,5 tys. przychodni oraz 3,2 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kontrole NFZ
Mniej kontroli NFZ w stomatologii w III kwartale 2023 r. Lekarz

Tylko dwie kontrole w placówkach stomatologicznych przeprowadził w III kwartale br. Narodowy Fundusz Zdrowia. Ogólnie w tym okresie przeprowadzono 133 kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do najczęściej występujących uch...

Asys2023 5d
Filmowe podsumowanie 2023 roku w stomatologii Lekarz

Konferencje, sympozja, zjazdy naukowe, targi – 2023 rok obfitował w wydarzenia związane z branżą stomatologiczną. Na wielu z nich byliśmy obecni z naszą kamerą. Oto filmowe podsumowanie 2023 roku w stomatologii! W marcu 2023 r. w Katowicach odbyła s...

Faktura i nota korygująca
Obowiązkowa e-faktura dla przedsiębiorców od 2023 r. Lekarz

Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe. W pierwszej fazie wdrażania e-faktury polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona ...

WDMS 3
WDMS 2023: ruszył VI Kongres Stomatologii pod patronatem PTS-u Lekarz

W czwartek 7 września rozpoczął się VI Kongres Stomatologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Odbywa się on w ramach Międzynarodowych Targów Warsaw Dental Medica Show 2023. W dniach 7-9 września w halach Ptak Warsaw Expo w Nada...

kontrole NFZ
NFZ podsumował kontrole w IV kwartale 2023 r. Lekarz

W IV kwartale 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził łącznie 137 kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 22 kontrole obejmowały podmioty udzielające świadczeń stomatologicznych. W IV kwartale 2023 r. terenowe wydz...

ePWZ
Elektroniczne PWZ w aplikacji mObywatel w I kwartale 2024 r. Lekarz

Ministerstwo cyfryzacji planuje w I kwartale 2024 r. prace nad realizacją elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Dokument ma być dostępny w aplikacji mObywatel – poinformował wiceminister cyfryz...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego ...