Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r.

Publikacja:
NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r.

NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r.

Świadczenia realizowane przez osobę bez wymaganych kwalifikacji, nieuzasadniona kwalifikacja do zaopatrzenia protetycznego, błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wykazali m.in. takie nieprawidłowości w placówkach udzielających świadczeń stomatologicznych w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. terenowe wydziały kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 682 kontrole i czynności sprawdzające w obszarach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji produktów refundowanych oraz realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych.

164 kontrole dotyczyły realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Największa liczba kontroli dotyczyła leczenia szpitalnego (95 kontroli), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (28 kontroli) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (16). W placówkach stomatologicznych przeprowadzono 11 kontroli (6,7%).

Najczęstsze nieprawidłowości u świadczeniodawców

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli świadczeń wyniosły łącznie ponad 17 mln zł. W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to:

– nieprawidłowe kwalifikowanie i sprawozdawanie świadczeń do rozliczenia,

– udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,

– niewłaściwa kwalifikacja do leczenia szpitalnego pacjentów, dla których cel leczenia mógł być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych,

– gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa,

– nieprowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tej listy w sposób naruszający przepisy prawa.

Jakie nieprawidłowości w stomatologii?

W II kwartale terenowe wydziały kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły także 386 czynności sprawdzających dotyczących świadczeń, ordynacji oraz aptek. Wśród kontroli o najwyższych skutkach finansowych były dwie w placówkach stomatologicznych.

Pierwsza z nich miała miejsce w regionie Zielonej Góry. Kontrola dotyczyła świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. – Sprawdzono kwalifikacje lekarzy dentystów realizujących konsultacje specjalistyczne oraz poprawność dokumentowania i rozliczenia świadczeń o kodzie 5.13.00.2301050 (konsultacja specjalistyczna). Wszystkie zweryfikowane świadczenia (189) zostały sprawozdane nieprawidłowo do rozliczenia. Świadczenia były zrealizowane przez osobę bez wymaganych kwalifikacji. Nałożono skutki finansowe w wysokości 38 034,43 zł – czytamy w raporcie NFZ-u.

Z kolei w regionie krakowskim przeprowadzono kontrolę w obszarze prawidłowości kwalifikowania i rozliczania świadczeń zaopatrzenia bezzębnej szczęki/żuchwy protezą całkowitą. Sprawdzono 38 dokumentacji medycznych świadczeniobiorców dotyczących 62 świadczeń. – W 58 przypadkach wpisy w dokumentacji medycznej nie uzasadniły kwalifikacji i nie potwierdziły realizacji sprawozdanych świadczeń, gdyż nie udokumentowano pobrania wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej, czyli nie spełniono warunku realizacji zaopatrzenia bezzębnej szczęki/żuchwy za pomocą protezy akrylowej całkowitej – napisano w raporcie.

Na tę placówkę nałożono skutki finansowe w wysokości ponad 37 tys. zł.

Z jakimi problemami lekarze dentyści zgłaszają się do prawników? – Jeśli mówimy o skargach pacjentów, to zauważamy, że coraz częściej pacjenci zgłaszają się nie tylko z zastrzeżeniami do samego leczenia, ale do poszanowania praw pacjenta – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Paweł Strzelec, podkreślając rolę dokumentacji medycznej w udowadnianiu racji w przypadku procesu sądowego.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kontrole
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale Lekarz

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykona...

skladki ZUS
ZUS o składkach zdrowotnych w 2023 r. dla przedsiębiorców Lekarz

ZUS opublikował na swojej stronie internetowej informację o minimalnej składce na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Jak przypomniano, minimalna wysokość podstawy...

Faktura i nota korygująca
Obowiązkowa e-faktura dla przedsiębiorców od 2023 r. Lekarz

Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe. W pierwszej fazie wdrażania e-faktury polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
LDEK 1
CEM: najbliższy egzamin LDEK już 6 września 2023 r. Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sesji jesiennej został zaplanowany na 6 września 2023 r. Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracow...

Asysdent 2023 wykladowcy
Poznaj wykładowców konferencji ASYSDENT 2023! Asysta

13 maja w Łodzi odbędzie się 10. edycja konferencji ASYSDENT – największego w Polsce wydarzenia edukacyjnego dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Kto znalazł się wśród wykładowców tegorocznej konferencji? Ogólnopolska Konferencja Asystent...

WDMS 3
WDMS 2023: ruszył VI Kongres Stomatologii pod patronatem PTS-u Lekarz

W czwartek 7 września rozpoczął się VI Kongres Stomatologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Odbywa się on w ramach Międzynarodowych Targów Warsaw Dental Medica Show 2023. W dniach 7-9 września w halach Ptak Warsaw Expo w Nada...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego ...

IDS Align 2
Align Technology na targach stomatologicznych IDS 2023 Lekarz

Za nami IDS – największe targi stomatologiczne na świecie. W tym roku firma Align Technology wyraźnie zaznaczyła na nich swoją obecność i zaprezentowała najnowsze innowacyjne rozwiązania, które pomagają przyspieszyć rozwój cyfrowej stomatologii. Mi...

ZUS
W 2023 r. rekordowa podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców Lekarz

W 2023 r. przedsiębiorców czeka najwyższa w historii podwyżka składek ZUS. Wyniosą one 1418,48 zł miesięcznie, czyli o 207,2 zł więcej niż obecnie. Do tego doliczyć trzeba 9% składki zdrowotnej. Wysokość składek ZUS zależna jest od stawki przeciętne...

WFLD
Kongres WFLD 2023 we Wrocławiu pod patronatem PTS Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne objęło patronatem 17. Kongres Światowej Federacji Stomatologii Laserowej (The World Federation For Laser Dentistry), który w dniach 14-16 kwietnia br. odbędzie się we Wrocławiu. Jak czytamy na stronie PTS-u, Kongr...