Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Publikacja:
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykonanych świadczeniach, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji.

W I kwartale 2022 r. Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 120 kontroli realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, a w jednym przypadku odstąpiono od wydania oceny. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (75 postępowań) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (28 postępowań).

W I kwartale Terenowe Wydziały Kontroli przeprowadziły również 52 kontrole realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa. W 10 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (32 postępowania) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (10 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące między innymi:

– przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych lub niesprawozdania udzielonych świadczeń,

– gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa,

– udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,

– nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie

– braku list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa,

– braku wymaganej dokumentacji medycznej,

– nieprawidłowego, nieczytelnego, niechronologicznego i nieuporządkowanego prowadzenia dokumentacji indywidualnej lub zbiorczej,

– braku aktualnego skierowania wystawionego przez osobę uprawnioną,

– braku aktualizacji załącznika do umowy „Harmonogram – zasoby”,

– udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji,

– udzielania świadczeń pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne,

– utrudnionego dostępu do porady stacjonarnej,

– udzielania świadczeń świadczeniobiorcy z pominięciem kolejki oczekujących,

– nieumieszczenia tablicy ze znakiem graficznym NFZ-u na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia,

– niepodania do wiadomości świadczeniobiorców informacji dotyczących posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, najbliższego miejsca w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerów telefonów alarmowych: 112 i 999, zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, praw pacjenta, imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej lub osób udzielających świadczeń, a także godzin i miejsc udzielania świadczeń,

– niepowiadomienia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń,

– udzielania świadczeń w godzinach niezgodnych z umową,

– niezapewnienia odpowiedniej liczby kadry medycznej,

– braku wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne,

– niedostosowania pomieszczeń, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy oddziału do obowiązujących wymogów,

– nieprzeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych,

– braku wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej,

– niesprawozdawania danych dotyczących łóżek covidowych w aplikacji ELC,

– nieprzekazania dokumentacji medycznej do kontroli,

– braku oświadczenia świadomej zgody na zabieg.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, przewodniczący komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Warszawie, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kontrole NFZ
Mniej kontroli NFZ w stomatologii w III kwartale 2023 r. Lekarz

Tylko dwie kontrole w placówkach stomatologicznych przeprowadził w III kwartale br. Narodowy Fundusz Zdrowia. Ogólnie w tym okresie przeprowadzono 133 kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do najczęściej występujących uch...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Katowicki Narodowy Fundusz Zdrowia szuka dentystów Lekarz

Śląski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach ogłosił konkursy dotyczące leczenia stomatologicznego. Pierwszy konkurs dotyczy udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie dwóch gmin: Irządze oraz Niegowa. Wartość zamó...

srodki ochrony
Narodowy Fundusz Zdrowia: koniec dodatku 3% do faktur Lekarz

Na skutek decyzji ministra zdrowia dodatek na zakup środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19 – wynoszący 3% do każdej faktury – obowiązywał tylko do 31 marca 2022 r. Korzystające z niego placówki medyczne otrzymają go do końca kwietnia, wraz ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego ...

NFZ 2
Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za nadwykonania w stomatologii Lekarz

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie, które zmienia tegoroczny plan finansowy Funduszu, zwiększając go o 3 mld zł.  Środki te pozwolą na sfinansowanie nadwykonań m.in. w stomatologii i endoprotezoplastyce. Zmienił się plan finanso...

Fundusz Kompensacyjny
Fundusz Kompensacyjny: 880 wniosków o odszkodowania Lekarz

W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 880 wniosków o przyznanie świadczenia. – Wydaliśmy do tej pory 97 decyzji, dzięki którym przyznano łącznie ponad 677 tys. w ramac...

SEPSA
W Polsce rusza Narodowy Program Zwalczania Sepsy Lekarz

– Sepsy nie da się zwalczyć, ale można stworzyć system, który pozwoli ją skutecznie leczyć – mówił konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban podczas konferencji inauguracyjnej dotyczącej projektu "Narodowy Program Zwalczan...

Filip Nowak
Narodowy Fundusz Zdrowia ma nowego prezesa Lekarz

Od 9 listopada 2021 r. Filip Nowak zajmuje stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Powołanie nowemu prezesowi wręczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczas - od 26 sierpnia 2020 r. - Filip Nowak pełnił obowiązki prezesa NFZ-u. Wcześ...

kontrole NFZ
NFZ podsumował kontrole w IV kwartale 2023 r. Lekarz

W IV kwartale 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził łącznie 137 kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 22 kontrole obejmowały podmioty udzielające świadczeń stomatologicznych. W IV kwartale 2023 r. terenowe wydz...

ePWZ
Elektroniczne PWZ w aplikacji mObywatel w I kwartale 2024 r. Lekarz

Ministerstwo cyfryzacji planuje w I kwartale 2024 r. prace nad realizacją elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Dokument ma być dostępny w aplikacji mObywatel – poinformował wiceminister cyfryz...

kontrole NFZ
NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r. Lekarz

Świadczenia realizowane przez osobę bez wymaganych kwalifikacji, nieuzasadniona kwalifikacja do zaopatrzenia protetycznego, błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wykazali m.in. takie nieprawidłowości w p...