Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jakie obowiązki informacyjne nakłada na stomatologów państwo?

Publikacja:
Jakie obowiązki informacyjne nakłada na stomatologów państwo?

Jakie obowiązki informacyjne nakłada na stomatologów państwo?

Rodzimy przedsiębiorca – w tym również lekarz stomatolog prowadzący prywatną praktykę – boryka się na co dzień z różnymi nakazami oraz zakazami, które nakładają na niego rozmaite ustawy i rozporządzenia. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w przeprowadzonym przez firmę doradczą Deloitte pomiarze obciążeń administracyjnych zidentyfikowano łącznie 6187 obowiązków informacyjnych (!) wynikających z prawie 500 (!) aktów prawnych, o których właściciel firmy powinien pamiętać i które musi obowiązkowo respektować, o ile nie chce zostać przez państwo surowo ukarany. W przypadku lekarzy i stomatologów prowadzących prywatną praktykę, liczba tych obowiązków ulega podwyższeniu, dochodzą bowiem wymogi związane ze specyfiką zawodu, narzucane przez NFZ oraz Izbę Lekarską.

Arkadiusz Jóźwik: – Istotnie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Deloitte przeprowadziło badania, których wynik zaskoczył wszystkich. Jednak w mojej ocenie nie tyle istotna jest ilość aktów prawnych, które nakładają obowiązki informacyjne na rozmaite podmioty prawa, co koszty ponoszone rok do roku przez przedsiębiorstwa w łącznej wysokości 77,6 mld zł. Jest to globalny koszt będący iloczynem czasu poświęconego na wykonanie obowiązku, wynagrodzeń pracowników związanych z tymże; liczby firm objętych obowiązkiem czy częstotliwością wykonania danego obowiązku. Z badań wynika, że przedsiębiorcy poświęcają 34% swojego czasu na wypełnianie wszelakich obowiązków informacyjnych.
Niestety, z każdym rokiem obserwujemy nasilającą się tendencję produkcji aktów prawnych (głownie ustaw), co w prawie nazywa się inflacją prawa, prowadzącą do nadregulacji. Proszę zwrócić uwagę, iż ten trend jest tak silnie zakorzeniony w naszej świadomości, że przy każdych nadchodzących wyborach partia rządząca rozliczana jest z tego, ile ustaw udało jej się uchwalić, co natychmiast bywa porównywane z „osiągnięciami”partii opozycyjnej. Ta swoista licytacja – wiadomo, że przegrywa ten z gorszym wynikiem – drastycznie pogarsza stan polskiej legislacji, akty stają się zbyt szczegółowe, niejasne, wzajemnie sprzeczne, a w rezultacie nielicujące z jakością i tradycją organu, który je uchwala.

Red.: Na czym polega obowiązek informacyjny? Jak można go najprościej zdefiniować?
A.J.: Najprościej można powiedzieć, że jest to powinność notyfikacji bądź to organom administracji państwowej bądź innym podmiotom określonych treści w formie prawem przewidzianej. Mówiąc mniej prawniczym językiem, przedsiębiorca musi przekazać poszczególnym organom administracji państwowej określone informacje i musi to pod groźbą sankcji uczynić w ściśle określonej formie.
Ustawodawstwo odnoszące się do wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie stomatologii, wprowadza, co do zasady, obowiązek spełnienia powinności notyfikacji wobec organów publicznych lub wobec tych organów i jednocześnie podmiotów spoza sfery administracji (państwa), np. pacjentów. Jest to o tyle istotne, bowiem z określeniem adresata obowiązku informacyjnego związana jest sankcja za jego nieprzestrzeganie. Najczęściej jest tak, że zaniechanie obowiązku wobec organów państwa obwarowane jest daleko idącymi konsekwencjami, zupełnie inaczej niźli wobec podmiotów pozostałych.

Red.: Czy istnieje jakiś akt prawny, który zawiera definicję obowiązku informacyjnego? Z tego, co wiem, stomatolog prowadzący prywatną praktykę musi sobie taką definicję sam „zrekonstruować” na podstawie kilku aktów prawnych. Jak należy ocenić takie „niedopatrzenie” ze strony państwa?
A.J.: W żadnej znanej mi ustawie dotyczącej aspektów wykonywania działalności medycznej, w tym stomatologii, bądź w ustawie mającej choćby pośredni związek z taką działalnością, nie odnajdziemy tzw. definicji legalnej obowiązku informacyjnego. Innymi słowy, próżno szukać, czym jest tak naprawdę obowiązek informacyjny.
Niewątpliwie każdy z podmiotów musi sam zdekodować znaczenia tego terminu, dostosowując jego definicje do specyfiki wykonywanego przez siebie zawodu bądź branży, w której działa, w tym przede wszystkim zakreślić obszar, w którym poszukiwać będzie koniecznych do spełnienia obowiązków informacyjnych.
Oczywiście taki stan rzeczy narusza ogólny nakaz zapewnienia określoności przepisów prawa, wywiedziony z zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, która – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – stanowi jeden z normatywnych składników zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).
Stąd stan wprowadzania tak potężnej ilości obowiązków informacyjnych bez jednoczesnego dążenia do stworzenia definicji tego pojęcia uznać należy za naganny.
Oczywiście, wolumen ustaw oraz tysiące obowiązków informacyjnych różnego rodzaju niejako per se utrudniają wprowadzenie ogólnoustrojowej definicji obowiązku informacyjnego, to jednak, jak dotąd nie podjęto wysiłku w kierunku zmiany obecnego stanu rzeczy i dlatego ocena nie może być inna.

Red.: To może jednak taka szczegółowa definicja nie jest potrzebna?
A.J.: Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się wielokrotnie na temat definicji legalnych w prawie, wskazując, że „definicja legalna nie ma charakteru opinii, porady, czy też wskazówki, lecz posiada, jako norma prawna, moc wiążącą dla adresatów tej normy (podmiotów stosujących prawo) w zakresie rozumienia zdefiniowanego pojęcia. Zatem odstąpienie od definicji legalnej jest naruszeniem prawa”( NSA z 27 maja 2008 r., II OSK 566/07 (LexPolonica nr 1961952).
Oznacza to ni mniej, ni więcej, że wprowadzenie definicji obowiązku informacyjnego nadałoby mu znaczenia normy prawnej, której treść byłaby w sposób pewny ustalona, a co za tym idzie zdecydowanie stałaby się mniej podatna na różnie interpretacje, zapatrywania, praktyki, czy zwyczaje w jej rozumieniu występujące w urzędach.

Red.: Ile obowiązków informacyjnych musi spełnić stomatolog-przedsiębiorca?
A.J.: Biorąc pod uwagę liczbę uprawnionych instytucji, jest to naprawdę pokaźna lista. Na tyle długa, że może warto byłoby ją omówić w oddzielnym artykule?

Red.: W takim razie dziękujemy za rozmowę i już teraz zapraszamy naszych Czytelników do lektury drugiej części wywiadu. Już niedługo „Stomatolog contra NFZ, Sanepid i Urząd Wojewódzki” – czyli druga część Stomatologa w labiryncie przepisów.

 

Przewodnikiem po gąszczu obowiązków informacyjnych był mec. Arkadiusz Jóźwik – radca prawny, autor bloga prawodlastomatologow.pl, publicysta medyczny, specjalizujący się w dziedzinie prawa medycznego i działalności leczniczej.

 

 

Zobacz również:

Stomatolog contra NFZ, Sanepid i urząd wojewódzki

Inspekcja skarbowa w gabinecie to dopiero początek?


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zdarzenia niepozadane
Jakie zdarzenia niepożądane zgłaszają pacjenci? Lekarz

W styczniu 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął rejestrowanie zdarzeń niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów. Łącznie zgłoszono ich 374 – najwięcej, bo aż 320, miało charakter kliniczny, czyli związane były bezpośrednio z procesem udzielania ś...

stomatologia15
RPP: jakie nieprawidłowości w stomatologii zgłaszają pacjenci? Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował sprawozdanie dotyczące działalności Telefonicznej Informacji Pacjenta w 2021 r. W jej ramach odebrano 133 tys. połączeń. 1,8% zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w leczeniu stomatologicznym. Bezpłatna infolinia dla...

Piotr Puchała - Dentonet.pl
Jakie zmiany nastąpiły we współczesnej endodoncji? Lekarz

W wielu dziedzinach stomatologii ma miejsce dynamiczny rozwój: pojawia się nowa aparatura, która pozwala osiągnąć niedostępne wcześniej rezultaty leczenia, wprowadzane są nowatorskie metody terapii. Jakie zmiany w ostatnich latach zaszły w endodoncji...

ROZWIŃ WIĘCEJ
elektroniczne L4 - Dentonet.pl
To już jutro! Jak być gotowym na obowiązki EDM? Lekarz

Dzień przed wejściem w życie obowiązków nałożonych przez art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (raportowanie zdarzeń medycznych i wymiana dokumentów EDM) porozmawiamy o praktycznych aspektach wprowadzanych zmian. Na spotkaniu z eksp...

afty
Afty – jakie mogą być przyczyny ich powstawania? Asysta

Zmiany o charakterze nadżerek lub owrzodzeń występujące w obrębie jamy ustnej, przede wszystkim na błonach śluzowych policzków, języka, w okolicy podjęzykowej lub na podniebieniu – nie mają jednoznacznie określonych przyczyn, choć istnieje kilka czyn...

BDO - Dentonet.pl
Obowiązki lekarzy dentystów jako przedsiębiorców Lekarz

Na stronie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej opublikowany został poradnik dotyczący obowiązków, jakie w 2022 r. muszą wypełnić lekarze i lekarze dentyści jako przedsiębiorcy prowadzący własne praktyki. Chodzi m.in. obowiązki sprawozdawczo-statystyczne, d...

medycyna estetyczna
Jakie świadczenia kwalifikują się do medycyny estetycznej? Lekarz

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy rząd planuje wprowadzenie jednolitej definicji medycyny estetycznej oraz wykazu tego typu procedur, które będą mogły być wykonywane wyłącznie przez lekarzy. ...

konferencja
NIL: jakie szkolenia zasługują na punkty edukacyjne? Lekarz

Samorząd lekarski ma wiele uwag dotyczących projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej doprecyzować należy wiele szczegółów związanych z p...

COVID-19 - Dentonet.pl
NIK sprawdzi, jak państwo radzi sobie z pandemią Lekarz

Naczelna Izba Kontroli zapowiedziała, że w 2021 r. zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. NIK przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. Sprawdzi także skute...

Tomasz Dzieciątkowski
Jakie konsekwencje nowych mutacji koronawirusa? Lekarz

Jakie mogą być konsekwencje pojawiania się kolejnych mutacji COVID-19? Czy przy ich specyfice (m.in. większa łatwość zakażenia, wyższa śmiertelność) mogą one „storpedować" proces pokonywania pandemii, związany z akcją szczepień? To pytanie stawiamy d...

RTG zębów - Dentonet.pl
Radiologia w stomatologii: kolejne obowiązki dla gabinetów Lekarz

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie udostępniła lekarzom dentystom wzory pism dotyczących stosowania w gabinecie stomatologicznym urządzeń radiologicznych, które należy przygotować, a część z nich – przesłać do urzędu wojewódzkiego. Ustawa nowelizując...