Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Obowiązki lekarzy dentystów jako przedsiębiorców

Publikacja:
Obowiązki lekarzy dentystów jako przedsiębiorców

Obowiązki lekarzy dentystów jako przedsiębiorców

Na stronie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej opublikowany został poradnik dotyczący obowiązków, jakie w 2022 r. muszą wypełnić lekarze i lekarze dentyści jako przedsiębiorcy prowadzący własne praktyki. Chodzi m.in. obowiązki sprawozdawczo-statystyczne, dotyczące odpadów medycznych i inne.

Jak informuje DIL, zgodnie z programem badań statystycznych lekarze prowadzący działalność w formie praktyki lekarskiej lub dentystycznej wypełniają sprawozdania na rozmaitych drukach. I tak np. do 31 marca 2022 r. lekarze udzielający świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ złożyć muszą druk MZ-11, a do 1 marca 2022 r. druk MZ-14 złożyć muszą lekarze udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne specjalistyczne praktyki wypełniają formularze MZ-88 i MZ-89 do 11 marca 2022 r. – Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), administrowanego przez Centrum e-Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w systemie wymaga rejestracji na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl – poinformowano.

Sprawozdania można wypełnić również w formie papierowej i przesłać drogą tradycyjną na adres odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Formularze należy pobrać i wydrukować ze strony www.cez.gov.pl. Uwaga! Z powodu zmian w formularzach nie należy korzystać z druków z poprzedniego roku.

Odpady medyczne

Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok.

–  Lekarze i lekarze dentyści prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Uzyskanie wpisu do rejestru jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej. Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, że lekarz lub lekarz dentysta prywatnie praktykujący nie będzie mógł wystawić karty przekazania odpadów, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać – dodano.

Gazy i pyły

Ten obowiązek dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach swojej praktyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilości oraz rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok – poinformowano.

Inne obowiązki

Inne obowiązki lekarzy/lekarzy-dentystów pracodawców, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, to m.in. sporządzanie i wdrażanie procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami, sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe są zobowiązani m.in. do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – tzw. audytów. Lekarzy dentystów stosujących stomatologiczne aparaty do zdjęć wewnątrzustnych obowiązują testy podstawowe: test rozdzielczości – co 6 miesięcy, a także test powtarzalności ekspozycji – co miesiąc.

Przed kamerę Dentonetu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ze świata stomatologii oraz chorób zakaźnych. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej debaty na temat covidowej stomatologii. Tematy poruszane w trakcie spotkania to m.in. organizacja pracy gabinetu, problemy pacjentów oraz mutacje wirusa. W rozmowie udział biorą stomatolodzy prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, dr hab. Wojciech Bednarz oraz specjalista chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon.

Źródło: https://dilnet.wroc.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolenia
Ruszyły zapisy na kursy NIL dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła zapisy na zimowo-wiosenną sesję bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Jak informuje samorząd, w najbliższym czasie w centrum szkoleniowo-konferencyjnym NIL odbędzie się 9 szkoleń stacjo...

studia - Dentonet.pl
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów? Tylko na uniwersytetach! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. – Takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństw...

ROZWIŃ WIĘCEJ
specjalizacje
5639 lekarzy i lekarzy dentystów złożyło wnioski specjalizacyjne Lekarz

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w...

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna – tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że resort prowadzi prace nad uregulowaniem zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Wykonywanie ich związane jest ze stosowaniem zasad aseptyki i a...

ankieta samorzadu
Działania samorządu – ankieta dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Do końca stycznia br. lekarze i lekarze dentyści mogą wypełniać przygotowaną przez NIL ankietę dotyczącą oceny działania izb lekarskich oraz opinii na temat kierunków rozwoju samorządu. Jak czytamy w komunikacie, Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izb...

dentysta 1
W Polsce brakuje lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek Lekarz

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek. W 2018 r. W Polsce na 1000 obywateli nie przypadał nawet jeden dentysta – informuje portal RynekZdrowia. Jak wy...