Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Etyka w relacjach lekarza stomatologa i pacjenta

Publikacja:
Etyka w relacjach lekarza stomatologa i pacjenta

Etyka w relacjach lekarza stomatologa i pacjenta

Dla lekarza wyzwaniem może być pogodzenie takich czynników jak oczekiwania pacjenta, wiedza stomatologiczna (którą dysponuje dentysta, a której nie ma pacjent) oraz przewaga stomatologa w jego relacji z pacjentem. Artykuł opublikowany w czerwcowym wydaniu „The Journal of the American Dental Association” (JADA) rzucił światło na brak równowagi w zakresie wiedzy i władzy pomiędzy dentystami a pacjentami w procesie podejmowania decyzji.

Jak twierdzi autor badania, dr Ben Balevi z University of British Columbia w Vancouver (Kanada), w relacji stomatolog-pacjent to lekarz dysponuje specjalistyczną wiedzą, której brakuje drugiej stronie, pacjent zaś zwraca się do dentysty o pomoc w podjęciu decyzji związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Z tego powodu relacja stomatolog-pacjent musi opierać się na zaufaniu pacjenta, że lekarz działa w jego najlepszym interesie.

Czy dentysta dba przede wszystkim o moje dobro?

Zdarza się jednak, że pacjenci mogą kwestionować motywy dentysty. Ekonomiści nazywają to problemem teorii agencji (ang. the principal-agent problem), w którym stomatolog działa jako agent pacjenta. Problem polega na różnicy wiedzy pomiędzy pacjentem a dentystą, co sprawia, że mamy do czynienia z brakiem równowagi sił.

Jeżeli pacjent jest przekonany, że priorytetem dla dentysty jest dbanie o własny interes, pacjent może wykazywać krańcową nieufność wobec decyzji lekarza. Zdaniem Baleviego, jeśli stomatolog ma zyskać wszelkie profity z przeprowadzonego leczenia, a nie ponosi przy tym żadnych jego konsekwencji, istnieje pokusa nadużycia.

Lekarz ma prowadzić pacjenta do podejmowania przez niego najlepszych decyzji

Dr Balevi posłużył się przykładem pacjenta z trzecim zębem trzonowym, którego nie można było już uratować ze względu na rozwijający się ropień – bez żadnego zęba w przeciwstawnym łuku. Choć zastąpienie zęba mądrości implantem dentystycznym nie będzie miało specjalnego wpływu na poprawę funkcji czy estetyki, dentysta może zaproponować jego wszczepienie, ponieważ jest to opłacalne dla praktyki. Jednak to pacjent ponosi wszelkie ryzyko związane z zabiegiem, łącznie z ryzykiem niepowodzenia leczenia z użyciem implantu. Jak napisał dr Balevi, skutkiem tego jest nieefektywne pod względem ekonomicznym wykorzystanie ograniczonych zasobów pacjenta.

Gdy u pacjenta, który nie został odpowiednio uświadomiony, prowadzone jest leczenie przynoszące minimalne korzyści lub wręcz szkodliwe, mamy do czynienia z złym wyborem. Ryzyko niekorzystnego wyboru można ograniczyć, gdy pacjent szuka opinii także innych specjalistów z zakresu stomatologii lub opiera swoją decyzję na wiarygodnych, sprawdzonych informacjach.

– Dentyści muszą być świadomi swojej pozycji w relacji z pacjentami i powinni unikać jej wykorzystywania. Opieka z ich strony ma być przede wszystkim bezpieczna, oparta na dowodach naukowych, powinna też obejmować poszanowanie osoby pacjenta. Winna również aktywnie angażować pacjentów we wszystkie decyzje kliniczne dotyczące ich leczenia – podsumował autor artykułu pt. „How to manage the principal-agent problem in dentistry”.

– W dobie coraz większej konkurencji gabinetów stomatologicznych pozyskanie pacjenta na nietanie przecież usługi nie jest proste. Można swoją przewagę budować kompetencjami miękkimi – mówi w rozmowie z Dentonetem Michał Katarzyński, trener rozwoju praktyk stomatologicznych. Dodaje, że szkolenia w tym zakresie także zmieniają się z upływem lat i wskutek tego, jak rozwija się stomatologia.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=bai&pag=dis&ItemID=331604  

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000281772200188X


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Listerine
Problemy periodontologiczne u pacjenta 60+ [webinar] Lekarz

Z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na wszelkie choroby i dolegliwości. Przyzębie również podlega procesom starzenia się. Niektóre schorzenia mogą negatywnie wpłynąć na jego stan. Z tego powodu warto odpowiednio dobierać profilaktykę do sta...

zgoda pacjenta na leczenie - Dentonet.pl
"Osoba bliska" pacjenta w gabinecie - co to znaczy? Lekarz

Na życzenie pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych – również stomatologicznych – w gabinecie może przebywać tzw. osoba bliska. Szczegóły tego zagadnienia na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przybliża mec. Karol Kolankiewicz. ...

wyniki badań - Dentonet.pl
5 tys. interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach Lekarz

Od 1 marca do 31 października 2020 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Pacjenci mieli w tym czasie problemy z kontaktem telefonicznymi z placówkami, dostępem do świadczeń medycznych oraz odmową wypisani...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Septodont
Jak postawa pacjenta oraz lekarza wpływają na proces leczenia? Lekarz

Z medycznego punktu widzenia, lękowi pacjenci stanowią realne wyzwanie dla lekarzy z kilku powodów - mających de facto swe źródło w utrwalonej postawie lękowej. Jednym z nich jest fakt, że kiedy taki człowiek przychodzi do dentysty, to jego potrzeby...

IKP - Dentonet.pl
Z Internetowego Konta Pacjenta korzysta 8,5 mln osób Pacjent

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że w połowie maja br. liczba użytkowników Internetowego Konta Pacjenta sięgnęła już 8,5 mln osób, podczas gdy jeszcze w październiku 2020 roku było ich 3,5 mln. Oczywiście wynika to głównie ze związanych z pandemią dz...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Ogólna zasada mówi, że dokumentację medyczną należy udostępniać osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił ...

Ewa Mazur-Pawłowska - Dentonet.pl
Dokumentacja pacjenta w stomatologii z perspektywy asysty Asysta

– Zapraszam na mój wykład podczas konferencji ASYSDENT 2020 – mówi mec. Ewa Mazur-Pawłowska, jedna z wykładowców tegorocznego ASYSDENTU. – Przedstawię Państwu koncepcję przygotowywania podstawowej dokumentacji pacjenta w stomatologii. Jest to bardzo ...

dr Loza
Cyfrowa ortodoncja – z korzyścią dla pacjenta i lekarza Lekarz

Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Łozą-Sołtyk, Master of Science w ortodoncji lingwalnej, współwłaścicielką kliniki Soldent w Warszawie. Pani Doktor, spotykamy się przy okazji odbywającego się w klinice Soldent wydarzenia pod nazwą „Stomatologia cyfrow...

dezynfekcja
Dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym priorytetem dla pacjenta Asysta

Serwis DentaVox przeprowadził badanie ankietowe, które miało na celu sprawdzenie oczekiwań pacjentów odnośnie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Wykazano w nim przede wszystkim, że ze względu na pandemię COVID-19 pacjenci mają znacznie większe wyma...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...