Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Esperal Częstochowa – na czym polega awersyjna terapia alkoholizmu?

Publikacja:
Esperal Częstochowa – na czym polega awersyjna terapia alkoholizmu?

Esperal Częstochowa – na czym polega awersyjna terapia alkoholizmu?

Długotrwałe utrzymanie abstynencji jest trudne dla zdecydowanej większości alkoholików. Nawet po przerwaniu ciągu alkoholowego zbyt często wracają oni do nałogu i ponownie spożywają alkohol etylowy. Odpowiedzią na ich potrzeby jest Esperal. W Częstochowie ta metoda farmakologicznego wsparcia leczenia choroby alkoholowej stosowana jest w Centrum Medycznym Galmedic. Wzmacnia ona efekty terapeutyczne uzyskane podczas odtrucia alkoholowego. Wspiera nałogowca w utrzymaniu trzeźwości, wzbudzając motywację zewnętrzną do walki z nałogiem. Nazywana jest mianem metody awersyjnej przez to, że wzbudza w psychice nałogowca strach i wstręt przed podejmowaniem prób spożywania alkoholu po zaszyciu.

„Esperal w Częstochowie” to hasło coraz częściej poszukiwane przez uzależnionych zainteresowanych awersyjnymi metodami wspomagającymi leczenie nałogu. Zanim zdecydują się na zaszycie, chcą poznać mechanizm działania Esperalu i możliwe konsekwencje jego stosowania. Istotna jest dla nich również skuteczność leku. By zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo, wszycie Esperalu należy poprzedzić konsultacją medyczną. Wykonuje ją wykwalifikowany chirurg. Podczas wywiadu medycznego i badania bierze pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta oraz jego preferencje. Określa stopień uzależnienia od alkoholu, optymalną dawkę leku oraz uświadamia pacjenta na temat zasady działania Esperalu. Wszywka nie powoduje skutków ubocznych u osób, które podczas jej stosowania działają zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Jej skuteczność polega na ograniczeniu możliwości wydzielania enzymu dehydrogenazy aldehydowej pod wpływem działania substancji czynnej (disulfiramu). Dla osób mających problem z nadużywaniem alkoholu, wszywka jest rodzajem straszaka stojącego na straży trzeźwości.

Esperal Częstochowa

Wszywka alkoholowa – Esperal – Disulfiram WZF i jego rola w leczeniu alkoholizmu

Esperal w Częstochowie dostępny jest dla pacjentów w większości aptek. Mogą oni samodzielnie kupić tę substancję pod warunkiem posiadania aktualnej recepty. Oznacza to zatem, że rozpoczęcie terapii awersyjnej zawsze wiąże się z koniecznością uprzedniej konsultacji lekarskiej. Substancją czynną leku jest disulfiram. To właśnie jemu specyfik zawdzięcza swoją nazwę rynkową. W aptekach i wybranych placówkach medycznych odnajdziemy go bowiem pod nazwą Disulfiram WZF. Produkowany przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne jest legalny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia alkoholika. Warunkiem koniecznym do dopełnienia podczas stosowania wszywki alkoholowej jest trwanie w trzeźwości i utrzymywanie stanu całkowitej abstynencji przez alkoholika.

Jak działa Esperal (wszywka alkoholowa)?

Disulfiram to organiczny związek chemiczny, który blokuje przebieg procesu trawienia alkoholu etylowego w ludzkim organizmie. Jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej, co oznacza, że ogranicza wydzielanie tego enzymu przez wątrobę. Jest on natomiast konieczny w celu szybkiego przekształcenia etanolu w aldehyd octowy, a następnie nieszkodliwy kwas octowy. Poprzez blokadę działania enzymu dehydrogenazy aldehydowej szlak metaboliczny etanolu w wątrobie zostaje zaburzony. Prowadzi to do niebezpiecznej kumulacji toksyn w krwiobiegu osoby uzależnionej. Stężenie aldehydu octowego skutkuje występowaniem uciążliwych i niebezpiecznych objawów tzw. reakcji disulfiramowej. Z tego względu Esperal w Częstochowie i innych polskich lokalizacjach wszywa się wyłącznie za zgodą pacjenta. Zabieg wykonuje się zatem niejako na jego życzenie, uprzedzając o mechanizmie jego działania i możliwych skutkach ubocznych stosowania. Zgoda chorego jest równoznaczna z wyrażeniem chęci stosowania się do zaleceń lekarskich podczas stosowania terapii awersyjnej.

Esperal w Częstochowie – kiedy zdecydować się na zaszycie? Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu wszycia Esperalu

Zabieg wszycia Esperalu można wykonać u chorego na każdym etapie rozwoju jego uzależnienia. Wskazaniem do jego przeprowadzenia jest przede wszystkim chęć zmiany własnych przyzwyczajeń związanych z nadużywaniem alkoholu etylowego. Esperal w Częstochowie stosowany jest przez specjalistów zarówno jako sposób na przerwanie ciągu alkoholowego, jak i wzmocnienie efektów już podejmowanego leczenia uzależnienia od alkoholu. Dzięki wszywce alkoholowej połączonej z pozostałymi elementami kompleksowej terapii alkoholizmu możliwe staje się ograniczenie nawrotów nałogu alkoholowego. Mimo iż disulfiram nie leczy alkoholizmu, uważany jest obecnie za istotną część terapii. Stanowi najskuteczniejszą metodę farmakologicznego wsparcia procesu trzeźwienia alkoholika i jego trwania w abstynencji.

Implantacja Esperalu jest zabiegiem krótkim i mało inwazyjnym. Mimo to nie zaleca się go każdemu choremu. Głównym przeciwwskazaniem do stosowania disulfiramu jest stan nietrzeźwości pacjenta. W celu bezpiecznego wszycia wszywki alkoholowej (Esperalu) chory powinien odstawić substancję odurzającą i utrzymywać wstrzemięźliwość przez minimum 24 godziny poprzedzające zabieg. U większości osób uzależnionych konieczne jest zatem przerwanie ciągu alkoholowego. Najliczniejszą grupę alkoholików, decydujących się na stosowanie terapii awersyjnej, stanowią ci, u których uzależnienie jest w krytycznej lub przewlekłej fazie rozwoju. Zaawansowanie choroby nie uniemożliwia zaszycia alkoholowego. Przerwanie ciągu jest bowiem możliwe również pod opieką i ze wsparciem specjalistów. Zabiegu nie zaleca się ponadto wrażliwym na składniki leku oraz osobom ze stwierdzonymi schorzeniami układu krążenia. Przeciwwskazaniem do zaszycia są również złożone zaburzenia psychiczne, wraz z epizodami depresji i próbami samobójczymi podejmowanymi w przeszłości. Działanie Esperalu może ponadto wzmacniać objawy wybranych chorób przewlekłych.

Jak wszywa się wszywkę alkoholową – Esperal w Częstochowie?

Esperal w Częstochowie wszywa się wyłącznie u pacjentów, u których uzyskano zgodę na zabieg i zostali oni pozytywnie zakwalifikowani do rozpoczęcia procedury medycznej. Bezbolesny zabieg implantacji Esperalu wykonuje się po uprzedniej konsultacji. Podczas niej lekarz przeprowadza z chorym wywiad medyczny oraz wykonuje podstawowe badanie podmiotowe. Kontroluje poziom trzeźwości i eliminuje ewentualne przeciwwskazania do zaszycia. Następnie przygotowuje skórę chorego do zabiegu – oczyszcza ją i dezynfekuje. Podczas zabiegu stosuje się znieczulenie miejscowe, dzięki czemu pacjent ma zapewniony komfort przy jednoczesnym zachowaniu przytomności i świadomości.

Wykonaniem zabiegu implantacji wszywki alkoholowej może zająć się jedynie wykwalifikowany i doświadczony chirurg. Wszywa podskórnie wcześniej wyliczoną dawkę Esperalu podczas krótkiego zabiegu. Cała procedura w Centrum Medycznym Galmedic trwa zwykle około 20 minut. Rozpoczyna się od wykonania niewielkiego nacięcia za pomocą skalpela. Cięcie zlokalizowane jest zwykle w okolicy pośladka. Prowadząc je w głąb tkanek skórnych, lekarz dociera aż do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. Tam wypreparowuje kieszonkę mięśniową. Wyliczoną dawkę leku umieszcza w jej wnętrzu i następnie ją zaszywa. Brzegi powstałej rany łączy za pomocą nici chirurgicznych, które zabezpiecza się jałowym opatrunkiem. Tuż po zakończeniu zabiegu pacjent wychodzi do domu i może wrócić do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Wszywka alkoholowa w Częstochowie i pozostałych polskich miastach nie wiąże się bowiem z koniecznością hospitalizacji chorego. Wykonuje się ją w ramach chirurgii jednego dnia. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych i powikłań po implementacji Esperalu możliwe jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego.

Konsekwencje reakcji disulfiramowej a działanie wszywki alkoholowej

Leczenie Esperalem nie wywołuje zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgowych neuroprzekaźników. Działanie wszywki alkoholowej opiera się na wzbudzeniu oporu alkoholika przed wypiciem alkoholu. Czynność, która dotychczas była dla niego źródłem przyjemności, po zaszyciu staje się źródłem obaw. Nałogowiec zdaje sobie bowiem sprawę z możliwych konsekwencji swojej niesubordynacji. Powstrzymuje się zatem przed połączeniem etanolu i Esperalu, nie dopuszczając do prób przepicia wszywki alkoholowej.

Zakaz spożywania etanolu obejmuje cały okres działania wszywki alkoholowej w organizmie zaszytego alkoholika. To nawet czas od 8 do 12 miesięcy, podczas których disulfiram aktywnie uwalnia się do jego ustroju. Dla trzeźwego organizmu substancja lecznicza pozostaje obojętna i nie wzbudza żadnych dolegliwości. Wszystko zmienia się w momencie sięgnięcia nałogowca po alkohol. Po połączeniu tych dwóch substancji pojawiają się takie objawy jak: pulsujący ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, tachykardia, zaburzenia pracy serca i wartości ciśnienia tętniczego krwi, nadpobudliwość, bezsenność.

Spożycie alkoholu prowadzi do zatrucia aldehydem octowym, przybierającym na sile wraz z upływem czasu i rosnącymi dawkami wypijanej używki. Obecność alkoholu w organizmie zaszytego alkoholika jest długotrwała ze względu na ograniczenie szybkości przebiegu procesu metabolizowania alkoholu i jego wydalania. Nieprzyjemne objawy zatrucia mogą zatem utrzymywać się nawet przez kilkadziesiąt godzin. Tym samym stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia chorego. Mogą przekształcić się w zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, nagłe zatrzymanie krążenia.

Esperal w Częstochowie – powikłania po wszyciu Esperalu

Reakcja disulfiramowa nie jest uważana za powikłanie po zabiegu wszycia oryginalnego leku Esperal. W Częstochowie lekarze zwracają uwagę pacjentów, że reakcja ta jest fizjologiczną odpowiedzią organizmu na jakiekolwiek dawki alkoholu dostarczane do jego wnętrza. Stosowanie Esperalu w połączeniu z alkoholem ujawnia stopień zaburzenia metabolizmu alkoholu w organizmie, objawiając się w sposób podobny do zatrucia alkoholowego. Przebieg reakcji disulfiramowej jest jednak o wiele bardziej złożony, a przez to również groźniejszy. Zwiększone stężenie aldehydu octowego w organizmie może stać się przyczyną nagłego pogorszenia stanu zdrowia psychofizycznego pacjenta.

Po zabiegu wszycia wszywki alkoholowej niektórzy chorzy zauważają u siebie nadmierną tkliwość obszaru rany, jej zaczerwienienie i bolesność. Objawy te są jednak przemijające i łagodne. Stanowią fizjologiczną odpowiedź organizmu na przerwanie ciągłości tkanki skórnej podczas zabiegu. Wśród objawów niepożądanych wymienia się metaliczny posmak w ustach chorego, jego ogólne osłabienie, senność. Może dojść także do rozejścia brzegów rany, krwawienia i wysięku z jej wnętrza, nadmiernej bolesności. Wszystkie z tych objawów należy skonsultować z lekarzem.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY


POWIĄZANE ARTYKUŁY

opieka stomatologiczna dla niepelnosprawnych
Częstochowa: problemy z opieką stomatologiczną dla niepełnosprawnych Lekarz

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że od 1 maja w Częstochowie nie będzie już możliwości skorzystania z finansowanych przez NFZ świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami. Rada miasta zwróciła si...

pacjenci z Ukrainy
RPP: z czym zgłaszają się do Rzecznika pacjenci z Ukrainy? Lekarz

Od początku agresji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców. Osoby z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc medyczna na terenie naszego kraju, mogą zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta o pomoc w przypadku naruszenia praw pacjenta podczas...

Beata Kawala
Interceptywne leczenie ortodontyczne – czym jest? Lekarz

Podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, które w czerwcu 2022 r. odbyły się w Serocku, prof. dr hab. n. med. Beata Kawala - konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji - wygłosiła wykład na temat interceptywnego leczenia ortodontycznego. - Za...

ROZWIŃ WIĘCEJ
menopauza
Terapia estrogenami chroni przed chorobami dziąseł Asysta

Przyjmowanie estrogenów przez kobiety w okresie menopauzy pomaga zmniejszyć częstotliwość uderzeń gorąca, chroni serce, utrzymuje poziom libido, a także poprawia stan zdrowia dziąseł – informuje North American Menopause Society (NAMS). Kobiety w okr...

wybielanie zebow
Czym bezpiecznie wybielić zęby w domu? Pacjent

Idealnie białe zęby są jednym z głównych atrybutów urody – dodają uroku, odejmują lat, sprawiają, że wygląda się bardziej atrakcyjnie. Niewiele osób może pochwalić się naturalnym śnieżnobiałym uśmiechem rodem z Hollywood – na kolor zębów wpływa wiele...

osoba podpisująca umowę ubezpieczeniową dla medyków
Czym jest OC zawodowe? Pacjent

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (tzw. ubezpieczenie OC zawodowe) w Polsce to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób trzecich o odszkodowanie za szkody spowodowane w wyniku w...

testosteron
Czym grozi mężczyźnie niedobór testosteronu? Pacjent

Testosteron, czyli męski hormon płciowy, jest niezbędny do zachowania sprawności seksualnej. Jego obecność w organizmie decyduje także o obecności ważnych męskich cech płciowych, takich jak niski ton głosu, szerokie barki i klatka piersiowa, zarost i...

Oral B
Szczoteczka soniczna i magnetyczna - czym się różnią? Pacjent

Codzienne szczotkowanie zębów to podstawa higieny jamy ustnej. Zęby można myć przy użyciu zwyczajnej szczoteczki manualnej, ale coraz popularniejsze stają się również szczoteczki soniczne oraz magnetyczne. Czym różnią się te dwa urządzenia? Podpowiad...

glowne esperal krakow
Esperal – skuteczna metoda wspomagająca leczenie alkoholizmu Pacjent

Coraz częściej stosowanym środkiem farmaceutycznym, wspierającym leczenie alkoholizmu, jest Esperal. Niemal każda osoba uzależniona przynajmniej raz w swoim życiu słyszała cokolwiek o popularnej wszywce alkoholowej. Obecnie istnieje wiele mitów związ...

52a364c9214e3b710073505fc813a091
Wszywka Lublin - pomoc w leczeniu alkoholizmu Pacjent

Uzależnienie od alkoholu to podstępna choroba, która zabiera życie osobie uzależnionej. Jednostka traci kontrolę nad własnymi czynami, decyzjami czy ilością wypijanego alkoholu.  Rozwój choroby alkoholowej u niektórych osób przez długi czas może pozo...

Invisalign PTS
"Terapia z użyciem Invisalign jest multidyscyplinarna" Lekarz

Jednym z wystawców podczas tegorocznego jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego była firma Align Technology, wiodący światowy producent urządzeń medycznych, który projektuje, produkuje i dostarcza system przezroczystych nakładek I...