Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dla kogo tytuł doktora nauk medycznych? Zmian nie będzie

Publikacja:
Dla kogo tytuł doktora nauk medycznych? Zmian nie będzie

Dla kogo tytuł doktora nauk medycznych? Zmian nie będzie

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber odpowiedział na interpelację posła Kazimierza Matusznego w sprawie nadawania tytułu doktora nauk medycznych. Jak poinformował, zmian w tym zakresie nie będzie.

Przypomnijmy – poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pytał, czy stopień naukowy doktora nauk medycznych nie powinien być zarezerwowany wyłącznie do dyscyplin naukowych z zakresu medycyny i stomatologii. Nie każdy doktor nauk medycznych (dr n. med.) może bowiem leczyć ludzi. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister zdrowia Piotr Bromber, który poinformował, że zasady przyznawania stopni i tytułów naukowych reguluje minister edukacji i nauki, a obowiązujące obecnie przepisy reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zgodnie z art. 177 ust. 2 ustawy, stopień naukowy nadaje się w dziedzinie nauki i dyscypliny naukowej. Stopień doktora może być nadany w dziedzinie.

Obowiązująca obecnie klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wskazuje, w ramach dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu wyróżnia się pięć dyscyplin: biologię medyczną, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej oraz nauki o zdrowiu. – Wskazana kwestia różnicowania nazewnictwa stopnia naukowego doktora w odniesieniu do osób wykonujących zawód lekarza nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach i jest niezgodna z przyjętą i utrwaloną systematyką dziedzin i dyscyplin naukowych – czytamy w odpowiedzi.

Dodatkowo, gdy rozporządzenie było opiniowane i konsultowane, środowisko medyczne ani partnerzy społeczni nie wnieśli swoich uwag w kierunku konieczności wprowadzenia uszczegółowionego nazewnictwa w odniesieniu do dziedziny „nauki medyczne”, mającego mieć odniesienie wyłącznie do dyscypliny nauki medyczne z zakresu medycyny i stomatologii. – Minister zdrowia nie znajduje również przesłanek do podjęcia inicjatywy w kierunku zmiany obowiązujących przepisów – dodano.

Leczyć może tylko lekarz lub lekarz dentysta

W odpowiedzi przypomniano również, że warunkiem udzielania pacjentom świadczeń lekarskich – czyli ich leczenia – jest posiadanie przez lekarza/lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu, które jest nadawane przez samorząd lekarski. – Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty osobie, która przede wszystkim posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Ponadto należy mieć ukończony staż podyplomowy lub zdany Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy – wyjaśniono.

Wydanie prawda wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty skutkuje następnie wpisaniem do Centralnego Rejestru Lekarzy RP, który jest aktualizowany przez Naczelna Izbę Lekarską. – Pacjent, w przypadku powzięcia podejrzeń co do posiadania wymaganych kwalifikacji przez osobę udzielającą świadczeń lekarskich, może dokonać weryfikacji za pośrednictwem Centralnego Rejestru Lekarzy https://rejestr.nil.org.pl – dodano.

Lekarz udzielający pacjentowi świadczeń jest obowiązany do obligatoryjnego używania tytułu zawodowego „lekarz” albo „lekarz dentysta”, co jednoznacznie identyfikuje posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych.

– Obecnie mamy do czynienia z dużą intensyfikacją działań prokuratury związanych z kwestiami medycznymi – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny Paweł Strzelec. Dodaje, że w prokuraturach powstały specjalne działy zajmujące się kwestią błędów medycznych.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

technicy dentystyczni
MZ: nie będzie zmian w zasadach wynagradzania techników Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Schmidt poinformował, że resort nie ma w planach zmiany systemu wynagradzania techników dentystycznych. Przypomnijmy – pod koniec czerwca posłanka Anna Schmidt skierował...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Minister zdrowia: będzie stopniowy powrót uczelni medycznych Lekarz

Od poniedziałku nastąpi stopniowe przywracanie działalności uczelni medycznych – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia medyczne 1
Rząd będzie zachęcał do studiowania kierunków medycznych Lekarz

Światło dzienne ujrzał projekt uchwały rady ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”...

recepta
Nie będzie zmian ws. oznaczania poziomu odpłatności leku na recepcie Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało raport z konsultacji publicznych projektu ustawy refundacyjnej. Wynika z niego, że medycy nadal będą mieli obowiązek oznaczania poziomu odpłatności leku na wystawianej recepcie. Zmian w tej kwestii domagał się samorz...

witamina d1
Nie będzie zmian w zlecaniu badań stężenia witaminy D Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Anity Sowińskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zasady zlecania badań stężenia witaminy D nie zmienią się – będą na nie mogli kierować tylko specjaliści endokrynologii. Przypomnijmy – kilk...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

mały ZUS plus - Dentonet.pl
Mały ZUS plus - dla kogo? Lekarz

Mały ZUS plus to ulga dla przedsiębiorców, dzięki której można płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Jakie są kryteria przychodów uprawniające do skorzystania z małego ZUS-u plus? Jak się do niego zgłosić? Jak długo można z niego skorzyst...

kształcenie - Dentonet.pl
MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków Lekarz

Minister edukacji i nauki odpowiedział na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W piśmie wskazano, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcen...