Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków

Publikacja:
MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków

MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków

Minister edukacji i nauki odpowiedział na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W piśmie wskazano, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcenia na tych studiach, dopuści jedynie możliwość ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym na kolejnych uczelniach.

Przypomnijmy – we wrześniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że ministerstwo zdrowia i ministerstwo edukacji i nauki przygotowały projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w uczelniach zawodowych. Po gwałtownych protestach środowiska lekarskiego z projektu się wycofano. Nowela w przyjętym kształcie przewiduje m.in. szersze możliwości aplikowania o prowadzenie kierunków lekarskich jedynie dla uczelni prowadzących kształcenie na profilu akademickim.

Jakość kształcenia priorytetem

W odpowiedzi na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ministerstwo edukacji i nauki wskazało, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcenia na studiach, dopuści jedynie możliwość ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym na kolejnych uczelniach. Podkreślono również, że priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia, w tym możliwość zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, specjalnej bazy dydaktycznej i naukowej, dlatego dotychczasowa procedura wnioskowania o utworzenie kierunku lekarskiego oraz wszelkie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione przez uczelnię starającą się o kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny, są obowiązujące i pozostają bez zmian. MEiN zaznaczyło, że uczelnia ma obowiązek uwzględnienia w programie studiów standardów kształcenia i wymagania te stanowią bezwzględne minimum, które uczelnia musi zrealizować.

MEiN podkreśla, że w przypadku tworzenia kierunków lekarskich lub lekarsko-dentystycznych na uczelniach niemedycznych, weryfikacja spełniania warunków prowadzenia studiów ma miejsce zarówno na etapie oceny wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, jak też jest dokonywana regularnie przez Polską Komisję Akredytacyjną – instytucję działającą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia – już podczas pierwszego cyklu kształcenia, a nie dopiero po jego zakończeniu. Zdaniem MEiN, takie rozwiązanie zapewnia stały monitoring spełniania przez uczelnie warunków do prowadzenia danego kierunku, który ma na celu systematyczne ocenianie poziomu kształcenia, konieczność zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz szczególny interes publiczny, jakim jest dbałość o życie i zdrowie obywateli – poinformowano.

Jakie wymagania dla uczelni?

Jak dodano, w celu utworzenia nowego kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego uczelnia musi dysponować odpowiednią kadrą posiadającą kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć (co najmniej 75% godzin zajęć musi zostać poprowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy), posiadać odpowiednią infrastrukturę, w tym laboratoria, pracownie, sprzęt i wyposażenie, które są niezbędne do prowadzenia kształcenia na danym kierunku. – W procedurze wnioskowania uczelnie muszą przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie stosownych wymagań m.in. umowy lub porozumienia zawarte z podmiotami zewnętrznymi, w których będzie odbywać się praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe, w tym z wykorzystaniem symulowanych warunków klinicznych oraz dokumenty potwierdzające dysponowanie uczelni odpowiednią infrastrukturą (w tym np. prosektorium i pracowni mikroskopowej, która umożliwia prowadzenie zajęć we wszystkich specjalnościach klinicznych oraz Centrum Symulacji Medycznej, które podnosi skuteczność i jakość praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych) – podkreślono.

MEiN zaznaczyło, że postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym jest procesem złożonym i długotrwałym, po stronie uczelni wnioskującej wiąże się, co do zasady, z stosowną analizą kosztów, rozpoznaniem możliwości uczelni oraz potrzebami rynku pracy.

– Jest wiele chorób ogólnoustrojowych, których objawy możemy wykryć w jamie ustnej pacjenta. To ważna rola dla stomatologa. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale musimy być czujni – mówi w dr n. med. Marcin Aluchna, lekarz stomatolog, wykładowca wielu konferencji stomatologicznych.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Nowy Ład: wyższe podatki dla medyków Lekarz

Jak informuje portal PolitykaZdrowotna, planowany przez rząd PiS tzw. Nowy Ład oznacza podwyższenie podatków dla lekarzy i lekarzy dentystów. Eksperci twierdzą, że przełoży się to na drastyczny wzrost cen świadczeń medycznych. Po pierwsze – lekarze...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
MEiN opublikowało wytyczne ws. szkolnych gabinetów Lekarz

Ministerstwo edukacji i nauki we współpracy z ministerstwem zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Są w nich zapisy dotyczące funkc...

Kształcenie podyplomowe lekarzy
Samorząd lekarski o kształceniu podyplomowym dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska na nadzwyczajnym posiedzeniu rozpatrywała propozycje poprawek do przedstawionego przez ministra zdrowia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będącego efektem prac zespołu utworzonego w celu opracow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin wprowadzenia kas on-line w gabinetach bez zmian Lekarz

Ministerstwo finansów nie zgodziło się na odroczenie o co najmniej 6 miesięcy obowiązku instalowania m.in. w gabinetach stomatologicznych kas fiskalnych on-line, choć NRL prowadziła w tej sprawie intensywny dialog. Przypomnijmy – 1 lipca 2021 r. kas...

kształcenie dentystów
Naczelna Rada Lekarska o kształceniu lekarzy dentystów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, ...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
NRL: "Nie zatrudniajcie niekompetentnych medyków!" Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja skierował do dyrektorów szpitali list, w którym apeluje, by nie zatrudniali w swoich placówkach medyków o niezweryfikowanych kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, a także bez znajomości język...

kształcenie - Dentonet.pl
ORL Warszawa przeciw kształceniu lekarzy w szkołach zawodowych Lekarz

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wystosowało w środę komunikat, w którym - w nawiązaniu do wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącej możliwości kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych - "żąda natychmiastowego wycofa...

Dentonet - dentyści na Wyspach zaniepokojeni Brexitem
Polscy dentyści w Wielkiej Brytanii po Brexicie - bez zmian Lekarz

General Medical Council (brytyjski urząd rejestrujący lekarzy i sprawujący nadzór na wykonywaniem zawodu) jest zainteresowany tym, aby lekarze europejscy mogli nadal wykonywać zawód w Wielkiej Brytanii. Takie zapewnienia przekazał dyrektor generalny ...

Kształcenie podyplomowe lekarzy
O kształceniu dentystów z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Lekarz

Ministerstwo Zdrowia utworzyło w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki samodzielne stanowisko ds. kształcenia lekarzy dentystów. W liście do resortu prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, zgłosił...

NIL
NIL upamiętniła medyków zmarłych na COVID-19 Lekarz

15 kwietnia 2021 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja odsłonił tablicę upamiętniającą lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19. Według danych ministerstwa zdrowia z początku kwietnia br. COVID-19 przyczynił się do śmierci 138 l...