Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków

Publikacja:
MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków

MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków

Minister edukacji i nauki odpowiedział na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W piśmie wskazano, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcenia na tych studiach, dopuści jedynie możliwość ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym na kolejnych uczelniach.

Przypomnijmy – we wrześniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że ministerstwo zdrowia i ministerstwo edukacji i nauki przygotowały projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w uczelniach zawodowych. Po gwałtownych protestach środowiska lekarskiego z projektu się wycofano. Nowela w przyjętym kształcie przewiduje m.in. szersze możliwości aplikowania o prowadzenie kierunków lekarskich jedynie dla uczelni prowadzących kształcenie na profilu akademickim.

Jakość kształcenia priorytetem

W odpowiedzi na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ministerstwo edukacji i nauki wskazało, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcenia na studiach, dopuści jedynie możliwość ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym na kolejnych uczelniach. Podkreślono również, że priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia, w tym możliwość zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, specjalnej bazy dydaktycznej i naukowej, dlatego dotychczasowa procedura wnioskowania o utworzenie kierunku lekarskiego oraz wszelkie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione przez uczelnię starającą się o kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny, są obowiązujące i pozostają bez zmian. MEiN zaznaczyło, że uczelnia ma obowiązek uwzględnienia w programie studiów standardów kształcenia i wymagania te stanowią bezwzględne minimum, które uczelnia musi zrealizować.

MEiN podkreśla, że w przypadku tworzenia kierunków lekarskich lub lekarsko-dentystycznych na uczelniach niemedycznych, weryfikacja spełniania warunków prowadzenia studiów ma miejsce zarówno na etapie oceny wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, jak też jest dokonywana regularnie przez Polską Komisję Akredytacyjną – instytucję działającą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia – już podczas pierwszego cyklu kształcenia, a nie dopiero po jego zakończeniu. Zdaniem MEiN, takie rozwiązanie zapewnia stały monitoring spełniania przez uczelnie warunków do prowadzenia danego kierunku, który ma na celu systematyczne ocenianie poziomu kształcenia, konieczność zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz szczególny interes publiczny, jakim jest dbałość o życie i zdrowie obywateli – poinformowano.

Jakie wymagania dla uczelni?

Jak dodano, w celu utworzenia nowego kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego uczelnia musi dysponować odpowiednią kadrą posiadającą kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć (co najmniej 75% godzin zajęć musi zostać poprowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy), posiadać odpowiednią infrastrukturę, w tym laboratoria, pracownie, sprzęt i wyposażenie, które są niezbędne do prowadzenia kształcenia na danym kierunku. – W procedurze wnioskowania uczelnie muszą przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie stosownych wymagań m.in. umowy lub porozumienia zawarte z podmiotami zewnętrznymi, w których będzie odbywać się praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe, w tym z wykorzystaniem symulowanych warunków klinicznych oraz dokumenty potwierdzające dysponowanie uczelni odpowiednią infrastrukturą (w tym np. prosektorium i pracowni mikroskopowej, która umożliwia prowadzenie zajęć we wszystkich specjalnościach klinicznych oraz Centrum Symulacji Medycznej, które podnosi skuteczność i jakość praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych) – podkreślono.

MEiN zaznaczyło, że postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym jest procesem złożonym i długotrwałym, po stronie uczelni wnioskującej wiąże się, co do zasady, z stosowną analizą kosztów, rozpoznaniem możliwości uczelni oraz potrzebami rynku pracy.

– Jest wiele chorób ogólnoustrojowych, których objawy możemy wykryć w jamie ustnej pacjenta. To ważna rola dla stomatologa. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale musimy być czujni – mówi w dr n. med. Marcin Aluchna, lekarz stomatolog, wykładowca wielu konferencji stomatologicznych.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin wprowadzenia kas on-line w gabinetach bez zmian Lekarz

Ministerstwo finansów nie zgodziło się na odroczenie o co najmniej 6 miesięcy obowiązku instalowania m.in. w gabinetach stomatologicznych kas fiskalnych on-line, choć NRL prowadziła w tej sprawie intensywny dialog. Przypomnijmy – 1 lipca 2021 r. kas...

Kształcenie podyplomowe lekarzy
Dalszy ciąg dyskusji o kształceniu medyków w uczelniach zawodowych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponownie zabrała głos w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym mogą występować także uczelnie zawodowe. Zda...

stomatologia
UK: koniec izolacji chorych, procedury w gabinecie bez zmian Lekarz

Sara Hurley, Chief Dental Officer (najwyższy rangą urzędnik w rządzie Wielkiej Brytanii odpowiadający za kwestie stomatologii) potwierdziła, że po zakończeniu izolacji chorych na COVID-19 zmianie nie ulegną procedury dotyczące wykonywania zabiegów w ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kształcenie - Dentonet.pl
ORL Warszawa przeciw kształceniu lekarzy w szkołach zawodowych Lekarz

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wystosowało w środę komunikat, w którym - w nawiązaniu do wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącej możliwości kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych - "żąda natychmiastowego wycofa...

napoje energetyczne
Energetyki tylko dla dorosłych? Posłowie chcą zmian Lekarz

Grupa posłów PiS i niezrzeszonych przygotowała projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zgodnie z którą wprowadzony miałby zostać całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. O szkodliwości po...

witamina d1
Nie będzie zmian w zlecaniu badań stężenia witaminy D Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Anity Sowińskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zasady zlecania badań stężenia witaminy D nie zmienią się – będą na nie mogli kierować tylko specjaliści endokrynologii. Przypomnijmy – kilk...

ksztalcenie medykow
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej...

lekarz
Dla kogo tytuł doktora nauk medycznych? Zmian nie będzie Lekarz

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber odpowiedział na interpelację posła Kazimierza Matusznego w sprawie nadawania tytułu doktora nauk medycznych. Jak poinformował, zmian w tym zakresie nie będzie. Przypomnijmy – poseł Kazimierz Matuszny skierował do m...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
MEiN opublikowało wytyczne ws. szkolnych gabinetów Lekarz

Ministerstwo edukacji i nauki we współpracy z ministerstwem zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Są w nich zapisy dotyczące funkc...

technicy dentystyczni
MZ: nie będzie zmian w zasadach wynagradzania techników Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Schmidt poinformował, że resort nie ma w planach zmiany systemu wynagradzania techników dentystycznych. Przypomnijmy – pod koniec czerwca posłanka Anna Schmidt skierował...