Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL chce zmian w egzaminach LEK i LDEK. Są propozycje

Publikacja:
NIL chce zmian w egzaminach LEK i LDEK. Są propozycje

NIL chce zmian w egzaminach LEK i LDEK. Są propozycje

Pilna modyfikacja bazy pytań oraz usunięcie z bazy wszystkich wariantów odpowiedzi, a w dłuższej perspektywie czasu całkowita rezygnacja z bazy pytań, zastąpienie jej sylabusem zawierającym dokładny wykaz zagadnień, a także podniesienie progu koniecznego do zdania egzaminu do 60% – Naczelna Izba Lekarska przedstawiła propozycje zmian w formule egzaminów LEK i LDEK.

Według Naczelnej Izby Lekarskiej obecnie Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy nie spełniają oczekiwanych funkcji – nie pozwalają na rzetelną ocenę przygotowania lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania zawodu i nie umożliwiają weryfikacji jakości ich kształcenia

Powstają nowe kierunki medyczne na uczelniach, które nie są przygotowane do ich prowadzenia, a wiedza studentów kończących studia medyczne nie jest weryfikowana. W konsekwencji słabo przygotowani studenci zaczną leczyć ludzi, ponieważ uda im się przyswoić odpowiedzi na pytania z ograniczonej bazy pytań, na którą składa się obecna forma Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jak w takich warunkach można zadbać o bezpieczeństwo pacjenta i wysoką jakość leczenia? Należy natychmiast zmienić obecną formę tego egzaminu – mówi cytowany na stronie NIL Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej.

Samorząd opublikował więc specjalne stanowisko, w którym przedstawił propozycje zmian mających przywrócić egzaminom LEK i LDEK odpowiednią rangę. Zdaniem NIL, konieczne jest podjęcie następujących działań:

– dokonanie w trybie pilnym modyfikacji bazy pytań oraz usunięcie z bazy wszystkich wariantów odpowiedzi,

– przyjęcie zasady, że pytania testowe gromadzone w bazie pytań po użyciu podczas LEK/LDEK nie są wykorzystywane podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych.

Samorząd postuluje też podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mających na celu:

– całkowitą rezygnację z bazy pytań i zastąpienie jej sylabusem zawierającym dokładny wykaz zagadnień, których znajomość będzie wymagana podczas LEK/LDEK (alternatywnym rozwiązaniem jest rozszerzenie bazy pytań do około 10 000 oraz zmniejszenie jej udziału w egzaminach do maksymalnie 20%),

– przyjęcie progu 60% maksymalnej liczby punktów z testu jako warunku uzyskania pozytywnego wyniku LEK/LDEK – analogicznie jak w przypadku innych egzaminów lekarskich i lekarsko-dentystycznych,

– w odniesieniu do zagadnienia kwalifikacji do specjalizacji osób zdających LEK/LDEK w dotychczasowym i postulowanym nowym trybie – przyjęcie odpowiedniego współczynnika wagowego celem zachowania równego dostępu do kształcenia specjalizacyjnego.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznaje, że zapis art. 14c ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówiący o tym, że pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu są publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM, powinien zostać utrzymany celem zachowania transparentności LEK/LDEK – podsumowano.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

egzamin lekarski
NRL apeluje o zmiany formuły w egzaminach LEK i LDEK Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało do ministra zdrowia apel o podjęcie prac zmierzających do zmiany formy przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. – Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcoweg...

technicy dentystyczni
MZ: nie będzie zmian w zasadach wynagradzania techników Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Schmidt poinformował, że resort nie ma w planach zmiany systemu wynagradzania techników dentystycznych. Przypomnijmy – pod koniec czerwca posłanka Anna Schmidt skierował...

kształcenie - Dentonet.pl
MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków Lekarz

Minister edukacji i nauki odpowiedział na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W piśmie wskazano, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcen...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologia
UK: koniec izolacji chorych, procedury w gabinecie bez zmian Lekarz

Sara Hurley, Chief Dental Officer (najwyższy rangą urzędnik w rządzie Wielkiej Brytanii odpowiadający za kwestie stomatologii) potwierdziła, że po zakończeniu izolacji chorych na COVID-19 zmianie nie ulegną procedury dotyczące wykonywania zabiegów w ...

wycena wypelnien
Nowe wyceny wypełnień – są propozycje AOTMiT oraz NRL Lekarz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL dr Andrzej Cisło poinformował o stanie rozmów w sprawie nowych wycen świadczeń stomatologicznych – a konkretnie wypełnień. Przypomnijmy – w marcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zako...

teleporada
Jak powinna przebiegać teleporada? Propozycje NIL Lekarz

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej przygotowała propozycję art. 9 nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który ma określać najważniejsze zasady dotyczące teleporady. Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się w...

ksztalcenie medykow
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej...

wycena świadczeń
Są ostateczne propozycje nowych wycen w stomatologii Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła zlecone przez ministra zdrowia prace nad zmianą wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych udzielanych we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego. Pierwsza, przedstawi...

napoje energetyczne
Energetyki tylko dla dorosłych? Posłowie chcą zmian Lekarz

Grupa posłów PiS i niezrzeszonych przygotowała projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zgodnie z którą wprowadzony miałby zostać całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. O szkodliwości po...

no fault
System no-fault - propozycje środowiska lekarskiego odrzucone Lekarz

Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta odrzuciła poprawki zgłoszone przez samorząd lekarski. Odrzucona została również kluczowa - według NIL - poprawka do art. 62 do...

witamina d1
Nie będzie zmian w zlecaniu badań stężenia witaminy D Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Anity Sowińskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zasady zlecania badań stężenia witaminy D nie zmienią się – będą na nie mogli kierować tylko specjaliści endokrynologii. Przypomnijmy – kilk...