Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

System no-fault – propozycje środowiska lekarskiego odrzucone

Publikacja:
System no-fault – propozycje środowiska lekarskiego odrzucone

System no-fault – propozycje środowiska lekarskiego odrzucone

Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta odrzuciła poprawki zgłoszone przez samorząd lekarski. Odrzucona została również kluczowa – według NIL – poprawka do art. 62 dotycząca realnego no-fault.

Samorząd lekarski proponował nowe brzmienie art. 62 ustawy, w którym przewiduje się, że personel medyczny nie popełnia przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. – Warunkiem koniecznym do zastosowania tego przepisu będzie dopuszczenie się czynu w czasie udzielania świadczenia zdrowotnego (chyba że czyn ten był skutkiem rażącego niezachowania należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach) bezpośrednio powodującego możliwe do przewidzenia zdarzenie niepożądane. Przepis nie będzie stosowany do sprawców, którzy w czasie popełnienia przestępstwa byli w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, lub innego podobnie działającego środka. Przepisu tego nie zastosuje się również, jeżeli po zidentyfikowaniu zdarzenia niepożądanego nie dokonano niezwłocznie zgłoszenia do wewnętrznego rejestru, mimo że sprawca powziął informację o zdarzeniu niepożądanym. Nie wymaga się jednak od sprawcy samodzielnego zgłoszenia – wystarczające jest zgłoszenie zdarzenia przez któregokolwiek z członków personelu medycznego biorącego udział w udzielaniu świadczenia zdrowotnego pacjentowi. Niezasadne jest oczekiwanie, aby każdy z członków personelu medycznego dokonywał zgłoszenia tego samego zdarzenia niepożądanego – doszłoby wówczas do wielokrotnego zgłoszenia tego samego przypadku – postulowała NIL w swoich poprawkach.

Zostały one jednak odrzucone podczas posiedzenia podkomisji. – Bez zapisu, który wprowadzałby realne no-fault, polegające na zmianie podejścia do odpowiedzialności personelu medycznego, jakość i bezpieczeństwo stają się pojęciami wypaczonymi. Zamiast systemu no-fault i poprawy jakości mamy niedopracowaną ustawę, która wymaga korekt właściwie w każdym aspekcie, a poprawki zgłaszane są niemal do każdego artykułu – mówił cytowany w komunikacie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Nam chodzi o to, żeby personel medyczny nie czuł się bezkarny, tylko bezpieczny. To zasadnicza różnica. Dużo powiedzieliśmy o prawie – pamiętajmy też o tym, że tylko 5% spraw, którymi zajmuje się prokuratura, trafia dalej do sądu. To świadczy o tym, że zdarzenie niepożądane – bo nie o błędzie, tylko o zdarzeniu niepożądanym mówimy – może zajść również wtedy, kiedy cały proces leczniczy był wykonany prawidłowo – dodawał wiceprezes NRL Paweł Barucha podczas posiedzenia podkomisji.

NIL w swoich poprawkach apelowała również m.in. o wyłączenie z obowiązkowej autoryzacji – jako warunku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – placówek AOS, POZ i leczenia stomatologicznego. – Są to umowy realizowane najczęściej przez niewielkie placówki medyczne – stawianie przed nimi wymogu uzyskiwania autoryzacji jest nadmiernym dla nich obciążeniem. Ponadto koszty wykonania procedury autoryzacyjnej przez NFZ – w tym wizyty autoryzacyjnej pracowników NFZ w danej placówce – jest niewspółmiernie duży – argumentowano. Ta poprawka także została jednak odrzucona.

Projekt ustawy procedowano dalej podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w poniedziałek 6 lutego. Komisja nie przyjęła sprawozdania podkomisji z prac nad projektem ustawy, a część posłów opozycji zapowiedziała, że złoży wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Po awanturze wśród posłów przewodniczący komisji Tomasz Latos ogłosił przerwę w posiedzeniu do wtorku 7 lutego.

– Zdarzają się przypadki, że pacjenci wracają do gabinetu stomatologicznego z żądaniami zwrotu kosztów leczenia, twierdząc, że doszło do błędu lub powikłania. Przestrzegam przed negocjowaniem z pacjentem – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Paweł Strzelec.

Źródła:

https://nil.org.pl

https://pulsmedycyny.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

no fault
Naczelna Izba Lekarska rozmawia o systemie no-fault Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w ostatnich dniach spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, przewodniczącą senackiej komisji zdrowia Beatą Małecką-Liberą oraz Rzecznikiem Praw Obywat...

lekarz - Dentonet.pl
Będzie zasada "no fault" dla personelu medycznego Lekarz

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. Wprowadzone rozwiązania mają umożliwić m.in. utworzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz wprowadzenie zasady "no fault", czyli br...

teleporada
Jak powinna przebiegać teleporada? Propozycje NIL Lekarz

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej przygotowała propozycję art. 9 nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który ma określać najważniejsze zasady dotyczące teleporady. Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się w...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wycena świadczeń
Są ostateczne propozycje nowych wycen w stomatologii Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła zlecone przez ministra zdrowia prace nad zmianą wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych udzielanych we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego. Pierwsza, przedstawi...

no fault
Ustawa o jakości w ochronie zdrowia bez systemu no-fault? Lekarz

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że kwestia systemu no-fault – czyli odpowiedzialności karnej lekarzy za błędy medyczne – zostanie w pewnym sensie oddzielona od ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Przypomn...

wycena wypelnien
Nowe wyceny wypełnień – są propozycje AOTMiT oraz NRL Lekarz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL dr Andrzej Cisło poinformował o stanie rozmów w sprawie nowych wycen świadczeń stomatologicznych – a konkretnie wypełnień. Przypomnijmy – w marcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zako...

egzamin lekarski
NIL chce zmian w egzaminach LEK i LDEK. Są propozycje Lekarz

Pilna modyfikacja bazy pytań oraz usunięcie z bazy wszystkich wariantów odpowiedzi, a w dłuższej perspektywie czasu całkowita rezygnacja z bazy pytań, zastąpienie jej sylabusem zawierającym dokładny wykaz zagadnień, a także podniesienie progu koniecz...

wynagrodzenia w ochronie zdrowia
Wynagrodzenia w ochronie zdrowia: senackie poprawki odrzucone Lekarz

Sejm w czwartek odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Najważniejsze zakładały podniesienie o 0,25 współcz...

system no fault
Czy w Polsce uda się wprowadzić system no-fault? Lekarz

Środowisko medyczne domaga się wprowadzenia w Polsce systemu no-fault. Polega on na tym, że zgłaszanie niepożądanego zdarzenia medycznego odbywa się bez orzekania o winie lekarza, natomiast pozwala na zadośćuczynienie pacjentowi za uszczerbek na zdro...

cukier
Zniesienie sugar tax w Wielkiej Brytanii – reakcje środowiska Lekarz

„Całkowicie przygnębiające” – tak reprezentanci zawodów związanych ze zdrowiem jamy ustnej reaguje na plany brytyjskiego rządu, by znieść sugar tax. Miał on (podobnie jak w Polsce) spowodować wzrost cen słodzonych napojów bezalkoholowych, a tym samym...