Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów?

Publikacja:
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów?

Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów?

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. W dużym stopniu dotyczy ono gabinetów stomatologicznych.

Przypomnijmy – rozporządzenie ma być aktem wykonawczym do art. 33q ustawy o prawie atomowym, który reguluje zasady wydawania przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgód na wykonywanie procedur radiologicznych – w przypadku stomatologii innych niż zdjęcia wewnątrzustne. Ostateczny termin wydania tego rozporządzenia to jesień 2021 r.

Pierwszy projekt – niekorzystny dla stomatologów

NRL zgłosiła gotowość do współpracy przy tworzeniu projektu, jednak Główny Inspektorat Sanitarny zapewnił jedynie uczestnictwo w procesie konsultacji, gdy był już gotowy. Projekt pojawił się we wrześniu 2020 r. i był niekorzystny dla środowiska stomatologicznego. Zakładał on bowiem, że minimalnym wymogiem kadrowym jednostki, która będzie chciała wykonywać procedury radiologiczne inne niż zdjęcia wewnątrzustne będzie zapewnienie przez tą placówkę współpracy jednego lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub jednego technika elektroradiologii.

28 września 2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli NRL z ówczesnym Głównym Inspektorem Sanitarnym. Delegacja NRL przedstawiła powody, dla których kryteria te powinny być zmienione. Mała liczba lekarzy specjalistów wyklucza zatrudnienie w placówce stomatologicznej lekarza radiologa. Specjalistów-stomatologów jest daleko niewystarczająca liczba, a dodatkowo w programie żadnej ze stomatologicznych specjalizacji nie ma szkolenia z radiologii i diagnostyki obrazowej (są zajęcia z radiologii stomatologicznej). Podczas spotkania omawiano alternatywny model doszkalania pracowników jednostek stomatologicznych w postaci cyklu kursów – czytamy w komunikacie NRL.

Działania NRL ws. radiologii w gabinetach

Prezydium NRL przedstawiło najpierw cząstkowe stanowisko do tego projektu, a następnie – 15 października 2020 r. – ostateczne stanowisko. – W obu dokumentach proponowano przede wszystkim uznanie, że sytuacja tych placówek stomatologicznych, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r.) wykonywały te procedury na podstawie obwieszczenia ministerstwo zdrowia ws. radiologicznych procedur wzorcowych, jest analogiczna do tych placówek ogólnolekarskich, które w tym dniu miały ważną zgodę na swoje procedury RTG. Akceptacja dla tego postulatu skutkowałaby tym, że wspomniane placówki stomatologiczne o taką zgodę występować nie musiałyby – dodano.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał wszystkim interesariuszom nową wersję projektu rozporządzenia. Zmiana dotycząca stomatologii sprowadza się do zmiany treści projektowanego zapisu. Wymóg (jako wystarczający do uzyskania zgody) zapewnienia jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej zastąpiono wymogiem zapewnienia jednego lekarza dentysty, który w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach. – Wobec porzucenia wymogu posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji, jak też wobec ustawowej definicji „doskonalenia zawodowego” oznaczałoby to możliwość zorganizowania takiego szkolenia w ramach szkolenia ustawicznego z uzyskaniem certyfikatu i punktów edukacyjnych – poinformowano.

Co do postulatu zwolnienia z procedury uzyskiwania zgody tych placówek, które w dniu wejścia w życie nowelizacji wykonywały te procedury, GIS w piśmie z 12 stycznia wyraźnie zaznaczył, że część postulatów wykraczała poza materię ustawową i wszystko wskazuje na to, że uwaga ta dotyczyła właśnie tego postulatu – konkluduje NRL.

– Tomografia stożkowa CBCT staje się w polskiej stomatologii narzędziem dnia codziennego – mówi w rozmowie z Dentonetem prof. dr. hab. n. med. Bartłomiej W. Loster, kierownik Katedry Ortodoncji na Uniwersytecie Jagiellońskim. – Musimy jednak zachować czujność – dodaje w wywiadzie, który zarejestrowaliśmy podczas Warszawskiego Kongresu Ortodontycznego.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kształcenie - Dentonet.pl
Będą zmiany w standardach kształcenia medyków Lekarz

Minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Zacznie on pracę w styczniu 2022 r. Jego przewodniczącym został Piotr Bromber, podse...

Polski Lad
Zmiany w Polskim Ładzie - obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej Lekarz

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tzw. tarczy antyputinowskiej, której celem jest łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją. Zakłada ona m.in. zmiany podatkowe w Polskim Ładzie - to...

reklama produktow leczniczych
Będą zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych Lekarz

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia znalazły się propozycje zmian w zasadach reklamy produktów leczniczych. Planuje się m.in. zmianę treści ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego oraz odstąpienie od obowiązku wsk...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rasizm
UIC College of Dentistry: nie ma zgody na rasizm na uczelni! Lekarz

Zachowania o charakterze rasistowskim nie są w Stanach Zjednoczonych zjawiskiem marginalnym, ale zwykle dokłada się wiele starań, aby takie przypadki na samym początku ujawniać i piętnować. Sytuacja taka miała miejscu w ostatnim czasie w instytucji, ...

ksztalcenie stomatologow
Będą zmiany standardów kształcenia stomatologów Lekarz

Dobiegły końca prace zespołu zajmującego się przygotowaniem zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. W rozmowie z oficjalną stroną wrocławskiego UMED-u o czekających studentów zmianach opowiedział przew...

podawanie lekow
Wielka Brytania: higienistka poda leki bez zgody lekarza Asysta

Na początku kwietnia brytyjski rząd ogłosił plany dotyczące rozszerzenia uprawnień w zawodzie higienistki stomatologicznej i terapeuty stomatologicznego. Przedstawiciele tych profesji wkrótce będą mogli podawać pacjentom niektóre rodzaje leków bez ko...

rejestr zawodow medycznych 1
Rejestr zawodów medycznych ujawnia za dużo. Będą zmiany Asysta

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego ujawnia informacje o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę – są to dane wrażliwe, dotyczące np. zdrowia psychicznego, nałogów, wyroków karnych i dyscyplinarnych. Według Rz...

lekarze z Ukrainy
Czy będą zmiany w przyznawaniu PWZ medykom z Ukrainy? Lekarz

Posłanka Joanna Fabisiak skierowała do ministra zdrowia interpelację w sprawie zmiany zasad przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy. Jest to spowodowane m.in. brakiem chętnych polskich lekarzy, mający...

próchnica wśród dzieci - Dentonet.pl
Zgoda na badanie pacjentów małoletnich - będą zmiany? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który porusza temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich. Zdaniem Nacz...

Kodeks Etyki Lekarskiej
Będą zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej, NIL czeka na sugestie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do nadsyłania swoich propozycji zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Ma on się stać realną pomocą w codziennej pracy medyków. Zadaniem Komisji Etyki Lekarskiej NRL IX kadencji jest przygotowan...