Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów?

Brak komentarzy | Publikacja:
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów?

Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów?

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. W dużym stopniu dotyczy ono gabinetów stomatologicznych.

Przypomnijmy – rozporządzenie ma być aktem wykonawczym do art. 33q ustawy o prawie atomowym, który reguluje zasady wydawania przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgód na wykonywanie procedur radiologicznych – w przypadku stomatologii innych niż zdjęcia wewnątrzustne. Ostateczny termin wydania tego rozporządzenia to jesień 2021 r.

Pierwszy projekt – niekorzystny dla stomatologów

NRL zgłosiła gotowość do współpracy przy tworzeniu projektu, jednak Główny Inspektorat Sanitarny zapewnił jedynie uczestnictwo w procesie konsultacji, gdy był już gotowy. Projekt pojawił się we wrześniu 2020 r. i był niekorzystny dla środowiska stomatologicznego. Zakładał on bowiem, że minimalnym wymogiem kadrowym jednostki, która będzie chciała wykonywać procedury radiologiczne inne niż zdjęcia wewnątrzustne będzie zapewnienie przez tą placówkę współpracy jednego lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub jednego technika elektroradiologii.

28 września 2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli NRL z ówczesnym Głównym Inspektorem Sanitarnym. Delegacja NRL przedstawiła powody, dla których kryteria te powinny być zmienione. Mała liczba lekarzy specjalistów wyklucza zatrudnienie w placówce stomatologicznej lekarza radiologa. Specjalistów-stomatologów jest daleko niewystarczająca liczba, a dodatkowo w programie żadnej ze stomatologicznych specjalizacji nie ma szkolenia z radiologii i diagnostyki obrazowej (są zajęcia z radiologii stomatologicznej). Podczas spotkania omawiano alternatywny model doszkalania pracowników jednostek stomatologicznych w postaci cyklu kursów – czytamy w komunikacie NRL.

Działania NRL ws. radiologii w gabinetach

Prezydium NRL przedstawiło najpierw cząstkowe stanowisko do tego projektu, a następnie – 15 października 2020 r. – ostateczne stanowisko. – W obu dokumentach proponowano przede wszystkim uznanie, że sytuacja tych placówek stomatologicznych, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r.) wykonywały te procedury na podstawie obwieszczenia ministerstwo zdrowia ws. radiologicznych procedur wzorcowych, jest analogiczna do tych placówek ogólnolekarskich, które w tym dniu miały ważną zgodę na swoje procedury RTG. Akceptacja dla tego postulatu skutkowałaby tym, że wspomniane placówki stomatologiczne o taką zgodę występować nie musiałyby – dodano.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał wszystkim interesariuszom nową wersję projektu rozporządzenia. Zmiana dotycząca stomatologii sprowadza się do zmiany treści projektowanego zapisu. Wymóg (jako wystarczający do uzyskania zgody) zapewnienia jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej zastąpiono wymogiem zapewnienia jednego lekarza dentysty, który w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach. – Wobec porzucenia wymogu posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji, jak też wobec ustawowej definicji „doskonalenia zawodowego” oznaczałoby to możliwość zorganizowania takiego szkolenia w ramach szkolenia ustawicznego z uzyskaniem certyfikatu i punktów edukacyjnych – poinformowano.

Co do postulatu zwolnienia z procedury uzyskiwania zgody tych placówek, które w dniu wejścia w życie nowelizacji wykonywały te procedury, GIS w piśmie z 12 stycznia wyraźnie zaznaczył, że część postulatów wykraczała poza materię ustawową i wszystko wskazuje na to, że uwaga ta dotyczyła właśnie tego postulatu – konkluduje NRL.

– Tomografia stożkowa CBCT staje się w polskiej stomatologii narzędziem dnia codziennego – mówi w rozmowie z Dentonetem prof. dr. hab. n. med. Bartłomiej W. Loster, kierownik Katedry Ortodoncji na Uniwersytecie Jagiellońskim. – Musimy jednak zachować czujność – dodaje w wywiadzie, który zarejestrowaliśmy podczas Warszawskiego Kongresu Ortodontycznego.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kodeks karny
Udana interwencja NRL - będą zmiany art. 155 kodeksu karnego Lekarz

Jak poinformował prezes NRL Andrzej Matyja, istnieją duże szanse, że kontrowersyjny przepis kodeksu karnego, zakładający maksymalnie 10 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci, może zostać złagodzony.Przypomnijmy – z zaproponowanych przez rz...

zmiana kryteriów - Dentonet.pl
Będą zmiany kryteriów oceny ofert z zakresu stomatologii Lekarz

Ministerstwo zdrowia proponuje zmiany w kryteriach ocen ofert z zakresu leczenia stomatologicznego. Resort skierował do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udziel...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kontrole NFZ - Dentonet.pl
Będą zmiany w zasadach kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

5 lutego rada ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonej nowelizacji jest m.in. reforma...

zgoda małoletniego pacjenta na leczenie - Dentonet.pl
RPP o prawie małoletniego pacjenta do wyrażenia zgody na leczenie Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w przypadku pacjentów małoletnich po ukończeniu 16. roku życia wymagana jest podwójna zgoda na leczenie – zarówno małoletniego pacjenta, jak i jego rodzica (przedstawiciela ustawowego). Jak czytamy w komunikacie...

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

współczynnik korygujący - Dentonet.pl
Dentyści będą masowo wypowiadać umowy z NFZ-em? Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło uważa, że ze strony lekarzy dentystów niepokojąco rośnie liczba zapowiedzi wypowiedzenia umowy z NFZ-em z powodu braku należytej wyceny świadczeń. – Żaden z lekarzy dentystów nie chce rezygnować z leczenia pacjentów w ram...

leczenie ortodontyczne - Dentonet.pl
Czy będą zmiany zasad leczenia ortodontycznego najmłodszych? Lekarz

Posłowie Elżbieta Stępień, Kornelia Wróblewska, Krzysztof Truskolaski, Radosław Lubczyk oraz Monika Rosa w interpelacji zapytali ministra zdrowia, czy planowane są zmiany zasad refundacji aparatów ortodontycznych dla dzieci i młodzieży. Jak poinformo...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą wytyczne w sprawie pracy szkolnych gabinetów Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos ministerstwo zdrowia poinformowało, że planowane jest opublikowanie ogólnych zaleceń dotyczących funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych w nowym roku szkolnym. Przypomnijmy – posłanka...

Konferencja Mistrzów 5
"Procedury połączyć w całość" - o planowaniu leczenia Lekarz

- Planowanie w leczeniu jest podstawą. Myślę, że to właśnie na nas, a więc tych, którzy szkolą podyplomowo, spoczywa odpowiedzialność za to, żeby tego lekarzy uczyć. Na uczelniach lekarze uczeni się bowiem głównie procedur - mówi dr hab. n. med. Jan ...

yingpis kalayom By1szZOVpHg unsplash
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii? Lekarz

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia prz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji