Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Więcej Polaków pali papierosy. Są rekomendacje ekspertów

Publikacja:
Więcej Polaków pali papierosy. Są rekomendacje ekspertów

Więcej Polaków pali papierosy. Są rekomendacje ekspertów

Blisko 29% Polaków pali papierosy codziennie. Wynik ten ma tendencję zwyżkową względem lat poprzednich, dlatego eksperci z Polskiej Akademii Nauk apelują m.in. o zwiększenie podatku od wyrobów tytoniowych oraz eliminację ich reklamy i promocji.

Rekomendacje, których zastosowanie istotnie obniży poziom nałogu wśród społeczeństwa, zawarto w opracowaniu „Redukcja palenia papierosów i używania e-papierosów, w szczególności wśród młodego pokolenia Polaków”. Dokument został opracowany przez grono ekspertów w ramach projektu Polskie Zdrowie 2.0, który jest koordynowany przez Komitet Zdrowia Publicznego PAN (działa w ramach Wydziału V Nauk Medycznych Akademii).

W Polsce tendencja wzrostowa

Z danych przytoczonych w publikacji wynika, że na świecie ponad 8 mln ludzi umiera co roku w wyniku chorób odtytoniowych. Tytoniu codziennie używa 22,3% światowej populacji ludzi.

W Polsce w 2022 r. do codziennego palenia przyznało się 28,8% dorosłych osób (30,8% mężczyzn i 27,1% kobiet). A wynik ten ma tendencję zwyżkową względem lat poprzednich. Najwięcej palących jest wśród osób bezrobotnych (34% ogółu) oraz gospodyń domowych (39%). Nałogowi palacze przeważają wśród osób określających swoją sytuację materialną jako złą – 25% ogółu.

Eksperci przypominają, że palenie tytoniu jest najważniejszą przyczyną zgonów polskich mężczyzn – zgodnie z danymi z 2019 r. przyczynia się do 26,6% wszystkich zgonów panów. Z kolei wśród kobiet stanowi drugą co do częstości przyczynę zgonów – 13,7% wszystkich zgonów w 2019 r.

Palenie ogromnym obciążeniem dla systemu opieki zdrowia

Ostatnie dostępne dla Polski wyliczenia z 2012 r. określiły koszty finansowe palenia na 57 mld zł, z czego 7 mld stanowiły wydatki na opiekę zdrowotną z powodu chorób odtytoniowych, a 50 mld stanowiły koszty utraconej produktywności z powodu chorób i przedwczesnych zgonów.

Autorzy zaleceń podkreślają, że zmienia się sposób konsumpcji tytoniu. W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się nowe produkty, takie jak tytoń do podgrzewania, papierosy elektroniczne, wyroby z syntetyczną nikotyną. Cieszą się one szczególną popularnością wśród polskiej młodzieży, która częściej używa e-papierosów (niemal 30%) niż tradycyjnych papierosów (26,2%).

Rekomendacje ekspertów: wyższe ceny, większe ograniczenia, zakaz reklamy

W opinii ekspertów tylko kompleksowe podejście do zredukowania palenia może przynieść trwałe efekty. W dokumencie zawarli oni potwierdzone naukowo rekomendacje, których wdrożenie ograniczy negatywne skutki nałogu nikotynowego wśród Polaków. Dotyczą one kwestii ekonomicznych, regulacyjnych, edukacyjnych, a także medycznych.

Przede wszystkim zalecają zwiększenie podatku od wyrobów tytoniowych, które prowadzi do wzrostu ich cen, a w konsekwencji zmniejsza ich użycie we wszystkich grupach wiekowych. Ceny wyrobów tytoniowych/nikotynowych powinny rosnąć szybciej niż tempo wzrostu dochodów indywidualnych i inflacji, aby ich dostępność ekonomiczna malała.

Aby skutecznie chronić dzieci i młodzież przed dostępem do wyrobów nikotynowych, konieczna jest zmiana obowiązujących regulacji prawnych, w tym zaostrzenie ograniczeń nakładanych na sprzedawców tych wyrobów. Jednym ze skutecznych narzędzi byłoby nałożenie na sprzedawców obligatoryjnego obowiązku weryfikacji wieku upoważniającego do nabycia wyrobów tytoniowych. Na wzór innych państw powinno się też podnieść wiek osób uprawnionych do nabycia produktów nikotynowych – z obecnie obowiązującego 18. roku życia do 21. roku życia.

Kolejnym ważnym krokiem w walce z paleniem wyrobów tytoniowych powinna być eliminacja ich reklamy i promocji poprzez zmianę unormowań ustawy antynikotynowej. Każdy rodzaj reklamy i promocji tych produktów – publicznej czy też prywatnej – powinien być prawnie zakazany, a jego naruszenie karane, podkreślają autorzy opracowania.

Aby ograniczyć inicjację i konsumpcję produktów nikotynowych niezbędna jest profesjonalna i kompleksowa edukacja zdrowotna – nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. Specjaliści oceniają, że „edukacja antytytoniowa w szkołach powinna być częścią uniwersalnego, ogólnokrajowego programu”.

Konieczne jest również – ich zdaniem – uruchomienie nowoczesnego programu wychodzenia z uzależnienia od nikotyny, który byłby dostępny również dla osób nieletnich. Ważne jest, by zapewnić ludziom palącym powszechny (na poziomie lekarza rodzinnego, opieki specjalistycznej i w szpitalach) dostęp do wsparcia behawioralnego, porady medycznej oraz refundowanych produktów mających potwierdzoną w badaniach klinicznych skuteczność.

Warto też regularnie monitorować zarówno konsumpcję wszystkich produktów nikotynowych w różnych grupach demograficznych, jak i strategie oraz programy służące ograniczeniu używania tych produktów czy leczeniu uzależnienia od tytoniu.

Eksperci wskazują, że zgodnie z licznymi doniesieniami naukowymi branża producentów produktów nikotynowych wykorzystuje dyskusję o redukcji szkód tytoniowych do promowania nowych produktów. Dlatego konieczne jest ograniczenie wpływu przemysłu na procesy decyzyjne, w tym kwestie dotyczące szkód.

Jak podsumowują autorzy dokumentu, zastosowanie tych zaleceń może przyczynić się do znaczącego obniżenia konsumpcji tytoniu w Polsce.

Jaka jest rola lekarza stomatologa jako lekarza pierwszego kontaktu w walce z nałogiem nikotynizmu? Co lekarz zrobić może, a wręcz powinien? Mówi prof. Tomasz Konopka.

Źródło: https://naukawpolsce.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zabkowanie
Jak pomóc dziecku podczas ząbkowania? Rekomendacje ekspertów Lekarz

Grupa ekspertek z zakresu stomatologii dziecięcej, pediatrii, neonatologii oraz farmakologii przygotowała rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania u dziecka. Wśród ek...

dziasla2
Choroba dziąseł: potrzebne są oficjalne rekomendacje! Lekarz

Towarzystwa stomatologiczne powinny opracować formalne wytyczne na temat postępowania u pacjentów z chorobami przyzębia ze stanem zapalnym  utrzymującym się po skalingu i root planingu. To wniosek płynący z komentarza opublikowanego w czasopiśmie „Jo...

radiologia stomatologiczna
ADA: nowe rekomendacje w radiologii stomatologicznej Lekarz

Panel ekspertów powołany przez Radę ds. Nauki Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (American Dental Association Council on Scientific Affairs; ADA CSA) opracował nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania radiogramów w stomat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higiena jamy ustnej dzieci
PTS: rekomendacje ws. higieny jamy ustnej przedszkolaków Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne opublikowało rekomendacje dotyczące utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym. Jak informuje PTS, w Polsce od lat wysokie są wskaźniki próchnicy u dzieci - jest to skutek zarówno niep...

NIL konferencja
"Potrójna epidemia". Rekomendacje ekspertów NIL Lekarz

Dziewięć zaleceń mogących wpłynąć na ograniczenie zakażeń wirusowych dróg oddechowych przedstawionych zostało podczas konferencji prasowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Odniesiono się m.in. do kwestii dostępności do szczepień, ostrożności w kontaktac...

e papierosy
E-papierosy: coraz więcej problemów związanych z jamą ustną Asysta

Podczas wykładu wygłoszonego w trakcie Yankee Dental Congress 2023 w Bostonie (USA) higienistka stomatologiczna Jamie Collins omówiła historię, trendy oraz statystyki dotyczące e-papierosów. Podkreśliła, że problem ten jest bardziej rozpowszechniony ...

e papierosy
WHO: młodzież pali e-papierosy częściej niż dorośli Lekarz

Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie wzywające do podjęcia pilnych działań w celu kontroli e-papierosów. WHO chce w ten sposób chronić przed nimi dzieci, młodzież i osoby niepalące, a także zminimalizować szkody dla zdrowia wynikające z i...

papierosy
Eksperci alarmują: 8 mln Polaków regularnie pali papierosy Lekarz

8 mln Polaków regularnie pali, 70 tys. rocznie umiera z powodu chorób odtytoniowych. Dla poprawy zdrowia mieszkańców naszego kraju kluczowa jest redukcja liczby palaczy – twierdzą twórcy raportu „Palenie tytoniu – najważniejszy czynnik wpływający na ...

e papierosy1
UK: papierosy dla starszych? Młodsi wybiorą e-papierosy Asysta

W ramach akcji Smoke-Free 2030 (Wolni od dymu tytoniowego do 2030 roku) władze Wielkiej Brytanii zamierzają co roku podnosić o 1 rok wiek uprawniający do kupowania papierosów. Wiele wskazuje jednak na to, że decydenci nie wprowadzą ograniczeń w dostę...

leczenie stomatologiczne
Coraz więcej Polaków leczy się w systemie mieszanym Lekarz

Polacy wciąż częściej korzystają z publicznego systemu ochrony zdrowia niż z prywatnego, choć systematycznie maleje liczba pacjentów leczących się wyłącznie w ramach NFZ-u. Przybywa zaś leczących się w systemie mieszanym – jest to już połowa Polaków ...

palenie papierosow
NHS: mniej kobiet pali w ciąży i po urodzeniu dziecka Lekarz

Rzucenie palenia stanowi nie lada wyzwanie, zwłaszcza w przypadku osób, które palą nałogowo od co najmniej kilku lat. Ostatnie doniesienia z Wielkiej Brytanii potwierdzają, że motywację, by zrezygnować z wyrobów tytoniowych, wiele kobiet znajduje pod...