Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Raport NIK na temat odpadów medycznych

Publikacja:
Raport NIK na temat odpadów medycznych

Raport NIK na temat odpadów medycznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat stosowania się do procedur segregacji i utylizacji odpadów medycznych przez polskie placówki medyczne. Kontrola była przeprowadzana w 12 szpitalach.

NIK zwraca uwagę na bagatelizowanie i zaniedbywanie procedur oraz rzetelnej dokumentacji, co prowadzi do problemów z monitorowaniem niebezpiecznych odpadów oraz może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz środowiska.

W Polsce wytwarza się średnio rocznie 44 tys. ton odpadów medycznych, z czego aż 90% z nich to odpady niebezpieczne, w większości zakaźne. Najwięcej odpadów wytworzono w województwach śląskim i mazowieckim.

Główne błędy w kontrolowanych placówkach dotyczyły segregacji odpadów medycznych. Nie były one sortowane lub mieszano ze sobą różne ich typy. Ponadto na workach i pojemnikach brakowało odpowiednich kodów, pozwalających na identyfikację zawartości, a także często worki były przepełnione, przez co nie mogły być później szczelnie zamknięte. Podobne nieprawidłowości zauważono w 10 z 12 kontrolowanych szpitali.

Nieprawidłowości zaobserwowano również w sposobach magazynowania odpadów medycznych. Nie przestrzegano czasu magazynowania oraz wymaganej temperatury, a pomieszczenia nie były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, insektów oraz zwierząt, które mogą przenosić zarazki.

Znaczne rozbieżności zaobserwowano w ewidencji odpadów medycznych, prowadzonych przez kontrolowane szpitale. Połowa z nich prowadziła nieprawidłową ewidencję, niezgodną z obowiązującym katalogiem i listą odpadów niebezpiecznych. Zaobserwowano również różnicę pomiędzy ilością odpadów zewidencjonowanych, a przekazanych do unieszkodliwienia. Łącznie zaniżono tę wartość o 4 tony.

Najwyższa Izba Kontroli wykryła, że do marszałków województw nie dotarła informacja na temat niemal 7 ton odpadów zakaźnych. Nie wiadomo, co się z nimi stało – czy zostały faktycznie zniszczone, czy pozbyto się ich w inny sposób.

W każdym rokiem zmniejsza się ilość spalarni odpadów medycznych. Sytuacja ta skutkuje tym, że spalarnie swobodnie ceny, które wahają się od 1,22 zł/kg do 3,24 zł/kg. Z tego powodu wiele szpitali nie korzystało ze spalarni najbliższej położonych, a zamiast tego przewoziły odpady do miejsc oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Niekiedy decyzja taka spowodowana jest brakiem spalarni w danym województwie, która mogłaby zniszczyć odpady zakaźne zgodnie z przepisami. Jednak bardzo często o wyborze miejsca do unieszkodliwiania odpadów decydowały względy ekonomiczne.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała również 29 spalarni zakaźnych odpadów medycznych i w 19 z nich stwierdzono nieprawidłowości.

Zdaniem NIK wszystkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas kontroli zagrażały zdrowiu ludzi oraz środowisku.
We wnioskach raportu NIK zwraca się do Ministra Środowiska o poprawę stanu stosowania się przez placówki medyczne do zasady bliskości przy unieszkodliwianiu odpadów. NIK nawołuje również do uregulowania kwestii dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w ten sposób, aby dopuszczalne było jedynie ich spalanie.


Pełny tekst raportu: nik.gov.pl

KeL

Przeczytaj również: Odpady medyczne – nowe regulacje


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

mycie zebow przez dzieci
Wielka Brytania: dzieci kłamią na temat mycia zębów Asysta

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez brytyjską fundację Peninsula Dental School, około połowa dzieci w Wielkiej Brytanii regularnie okłamuje swoich rodziców na temat mycia zębów. Przeprowadzona wśród dzieci ankieta wykazała, że 48% z nich od cz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

Pierre Fabre1
Fakty i mity na temat leczenia alignerami [WEBINAR] Lekarz

Ortodoncja alignerowa – chociaż coraz bardziej popularna – wciąż budzi pewien sceptycyzm, zarówno wśród lekarzy dentystów, jak i pacjentów. Ich wątpliwości dotyczą m.in. skuteczności leczenia, jakości osiąganych rezultatów, a także stabilności efektó...

laseroterapia
"Wykorzystanie laserów w stomatologii? Dentyści znają temat" Lekarz

- Lekarze pytają, interesują się, znają temat - mówi o zainteresowaniu polskich lekarzy dentystów laserami stomatologicznymi dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Opowiada też o szeregu zastosowań dla l...

odpady medyczne
WHO: tysiące ton "pocovidowych" odpadów medycznych Asysta

WHO szacuje, że do listopada 2021 r. wyprodukowano około 87 tys. ton dodatkowych medycznych odpadów "pocovidowych" - przede wszystkim zużytych rękawiczek, maseczek, strzykawek i fiolek po szczepionkach. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie dla zdro...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Mniej obowiązków dotyczących odpadów medycznych? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra środowiska i klimatu w sprawie ograniczenia obowiązków w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2020 r. Jak podkreślono w komunikacie, w 2020 r. pols...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Papierowa ewidencja odpadów może być prowadzona dłużej Lekarz

Przypominamy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papi...

odpady medyczne2 - Dentonet.pl
Utylizacja odpadów - mniej biurokracji dla lekarzy dentystów Lekarz

Z ogłoszonych 22 sierpnia 2019 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wynika, że obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów został zniesiony.Art. 6 pkt 31 nowych przepisów...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Zmiany w odbiorze odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie kolejny moduł bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) – moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Muszą być w nim zarejestrowane wszystkie gabinety stomatologiczne. Baza ...