Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Raport NIK na temat odpadów medycznych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Raport NIK na temat odpadów medycznych

Raport NIK na temat odpadów medycznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat stosowania się do procedur segregacji i utylizacji odpadów medycznych przez polskie placówki medyczne. Kontrola była przeprowadzana w 12 szpitalach.

NIK zwraca uwagę na bagatelizowanie i zaniedbywanie procedur oraz rzetelnej dokumentacji, co prowadzi do problemów z monitorowaniem niebezpiecznych odpadów oraz może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz środowiska.

W Polsce wytwarza się średnio rocznie 44 tys. ton odpadów medycznych, z czego aż 90% z nich to odpady niebezpieczne, w większości zakaźne. Najwięcej odpadów wytworzono w województwach śląskim i mazowieckim.

Główne błędy w kontrolowanych placówkach dotyczyły segregacji odpadów medycznych. Nie były one sortowane lub mieszano ze sobą różne ich typy. Ponadto na workach i pojemnikach brakowało odpowiednich kodów, pozwalających na identyfikację zawartości, a także często worki były przepełnione, przez co nie mogły być później szczelnie zamknięte. Podobne nieprawidłowości zauważono w 10 z 12 kontrolowanych szpitali.

Nieprawidłowości zaobserwowano również w sposobach magazynowania odpadów medycznych. Nie przestrzegano czasu magazynowania oraz wymaganej temperatury, a pomieszczenia nie były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, insektów oraz zwierząt, które mogą przenosić zarazki.

Znaczne rozbieżności zaobserwowano w ewidencji odpadów medycznych, prowadzonych przez kontrolowane szpitale. Połowa z nich prowadziła nieprawidłową ewidencję, niezgodną z obowiązującym katalogiem i listą odpadów niebezpiecznych. Zaobserwowano również różnicę pomiędzy ilością odpadów zewidencjonowanych, a przekazanych do unieszkodliwienia. Łącznie zaniżono tę wartość o 4 tony.

Najwyższa Izba Kontroli wykryła, że do marszałków województw nie dotarła informacja na temat niemal 7 ton odpadów zakaźnych. Nie wiadomo, co się z nimi stało – czy zostały faktycznie zniszczone, czy pozbyto się ich w inny sposób.

W każdym rokiem zmniejsza się ilość spalarni odpadów medycznych. Sytuacja ta skutkuje tym, że spalarnie swobodnie ceny, które wahają się od 1,22 zł/kg do 3,24 zł/kg. Z tego powodu wiele szpitali nie korzystało ze spalarni najbliższej położonych, a zamiast tego przewoziły odpady do miejsc oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Niekiedy decyzja taka spowodowana jest brakiem spalarni w danym województwie, która mogłaby zniszczyć odpady zakaźne zgodnie z przepisami. Jednak bardzo często o wyborze miejsca do unieszkodliwiania odpadów decydowały względy ekonomiczne.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała również 29 spalarni zakaźnych odpadów medycznych i w 19 z nich stwierdzono nieprawidłowości.

Zdaniem NIK wszystkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas kontroli zagrażały zdrowiu ludzi oraz środowisku.
We wnioskach raportu NIK zwraca się do Ministra Środowiska o poprawę stanu stosowania się przez placówki medyczne do zasady bliskości przy unieszkodliwianiu odpadów. NIK nawołuje również do uregulowania kwestii dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w ten sposób, aby dopuszczalne było jedynie ich spalanie.


Pełny tekst raportu: nik.gov.pl

KeL

Przeczytaj również: Odpady medyczne – nowe regulacje


POWIĄZANE ARTYKUŁY

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Ilu pracowników medycznych w Polsce ma COVID-19? Asysta

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby członków personelu medycznego zarażonych koronawirusem, z podzi...

odpady medyczne - Dentonet.pl
GIS wyjaśnia: odpady medyczne jednak nie wysoce zakaźne Lekarz

Z pisma przesłanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego do NRL i wojewodów wynika, że odpady medyczne – nawet powstałe na skutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 – są odpadami klasy B, nie A. Przypomnijmy – wiele gabinetów ...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gabinety stomatologiczne utoną w odpadach medycznych? Lekarz

W ostatnich dniach wiele gabinetów i poradni boryka się z olbrzymimi problemami z odbiorem odpadów medycznych. Prezes NRL Andrzej Matyja wystosował do ministra zdrowia list, w którym wnosi o niezwłoczne zajęcie stanowiska wobec wątpliwości, jakie pow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED Lekarz

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła "kontrolę doraźną" gospodarowania majątkiem czterech uczelni wyższych w stolicy Dolnego Śląska. - Wyniki kontroli wskazują, że działalność uczelni związana z gospodarowaniem posiadanym majątkiem nie była w pełni...

kontrole nieprawidłowości - Dentonet.pl
NFZ: dużo nieprawidłowości w leczeniu stomatologicznym Lekarz

Od I do III kwartału do oddziałów wojewódzkich NFZ-u wpłynęło łącznie 796 zgłoszeń o nieprawidłowościach. Najwięcej – bo 36,5% (291 zgłoszeń) – dotyczyło leczenia stomatologicznego. Jak wynika z opublikowanego właśnie przez centralę NFZ-u raportu, 36...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres