Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Raport NIK na temat odpadów medycznych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Raport NIK na temat odpadów medycznych

Raport NIK na temat odpadów medycznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat stosowania się do procedur segregacji i utylizacji odpadów medycznych przez polskie placówki medyczne. Kontrola była przeprowadzana w 12 szpitalach.

NIK zwraca uwagę na bagatelizowanie i zaniedbywanie procedur oraz rzetelnej dokumentacji, co prowadzi do problemów z monitorowaniem niebezpiecznych odpadów oraz może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz środowiska.

W Polsce wytwarza się średnio rocznie 44 tys. ton odpadów medycznych, z czego aż 90% z nich to odpady niebezpieczne, w większości zakaźne. Najwięcej odpadów wytworzono w województwach śląskim i mazowieckim.

Główne błędy w kontrolowanych placówkach dotyczyły segregacji odpadów medycznych. Nie były one sortowane lub mieszano ze sobą różne ich typy. Ponadto na workach i pojemnikach brakowało odpowiednich kodów, pozwalających na identyfikację zawartości, a także często worki były przepełnione, przez co nie mogły być później szczelnie zamknięte. Podobne nieprawidłowości zauważono w 10 z 12 kontrolowanych szpitali.

Nieprawidłowości zaobserwowano również w sposobach magazynowania odpadów medycznych. Nie przestrzegano czasu magazynowania oraz wymaganej temperatury, a pomieszczenia nie były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, insektów oraz zwierząt, które mogą przenosić zarazki.

Znaczne rozbieżności zaobserwowano w ewidencji odpadów medycznych, prowadzonych przez kontrolowane szpitale. Połowa z nich prowadziła nieprawidłową ewidencję, niezgodną z obowiązującym katalogiem i listą odpadów niebezpiecznych. Zaobserwowano również różnicę pomiędzy ilością odpadów zewidencjonowanych, a przekazanych do unieszkodliwienia. Łącznie zaniżono tę wartość o 4 tony.

Najwyższa Izba Kontroli wykryła, że do marszałków województw nie dotarła informacja na temat niemal 7 ton odpadów zakaźnych. Nie wiadomo, co się z nimi stało – czy zostały faktycznie zniszczone, czy pozbyto się ich w inny sposób.

W każdym rokiem zmniejsza się ilość spalarni odpadów medycznych. Sytuacja ta skutkuje tym, że spalarnie swobodnie ceny, które wahają się od 1,22 zł/kg do 3,24 zł/kg. Z tego powodu wiele szpitali nie korzystało ze spalarni najbliższej położonych, a zamiast tego przewoziły odpady do miejsc oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Niekiedy decyzja taka spowodowana jest brakiem spalarni w danym województwie, która mogłaby zniszczyć odpady zakaźne zgodnie z przepisami. Jednak bardzo często o wyborze miejsca do unieszkodliwiania odpadów decydowały względy ekonomiczne.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała również 29 spalarni zakaźnych odpadów medycznych i w 19 z nich stwierdzono nieprawidłowości.

Zdaniem NIK wszystkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas kontroli zagrażały zdrowiu ludzi oraz środowisku.
We wnioskach raportu NIK zwraca się do Ministra Środowiska o poprawę stanu stosowania się przez placówki medyczne do zasady bliskości przy unieszkodliwianiu odpadów. NIK nawołuje również do uregulowania kwestii dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w ten sposób, aby dopuszczalne było jedynie ich spalanie.


Pełny tekst raportu: nik.gov.pl

KeL

Przeczytaj również: Odpady medyczne – nowe regulacje


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatologicznym Asysta

Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych to jedne z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Pozwala to chronić zdrowie zarówno pracowników gabinetu, jak i pacjentów, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.Jedną z ...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r. Lekarz

NFZ podał wyniki kontroli ordynacji lekarskich w I kwartale 2019 r. Najczęstsze uchybienia występujące w kontrolowanych podmiotach dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. W I kwartale 2019 r. oddz...

antybiotyki - Dentonet.pl
Antybiotyki i co dalej? Wnioski i zalecenia po kontroli NIK Lekarz

Instytucje służby zdrowia niewystarczająco dbają o pacjenta leczonego antybiotykami. Większość lekarzy przepisuje antybiotyki bez wykonania odpowiednich badań mikrobiologicznych. Co więcej, leczy się nimi także zakażenia, których obraz kliniczny wska...

ROZWIŃ WIĘCEJ
lekarz
Niedobór talentów w branży medycznej - w Polsce brakuje specjalistów Lekarz

Pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolodzy otwierają polską listę 10 specjalizacji lekarskich najtrudniejszych do pozyskania. O trudnościach w ich rekrutacji mówi co piąta placówka medyczna zapytana przez agencję rekrutacyjną Manpowe...

kontrole ordynacji lekarskiej - Dentonet.pl
NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej w III kwartale 2018 r. Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w III kwartale 2018 r. W III kwartale 2018 r. oddziały wojewódzkie NFZ-u przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordyn...

Agencja Badań Medycznych
PAP: utworzenie Agencji Badań Medycznych coraz bliżej Lekarz

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia rady ministrów znalazł się przygotowany przez ministerstwo zdrowia projekt ustawy o utworzeniu Agencji Badań Medycznych. Resort podnosi, że ABM jest potrzebna do prowadzenia racjonalnej polityki zdrowotnej.Mini...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres