Dentonet
E-mail
Raport NIK na temat odpadów medycznych

Raport NIK na temat odpadów medycznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat stosowania się do procedur segregacji i utylizacji odpadów medycznych przez polskie placówki medyczne. Kontrola była przeprowadzan…

0 Komentarze |
BHP: Nowa profilaktyka zranień

BHP: Nowa profilaktyka zranień

Polskie Towarzystwo Lekarzy Epidemiologów Chorób Zakaźnych pod patronatem GIS opracowało przewodnik po nowych przepisach dotyczących profilaktyki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pr…

0 Komentarze |
Niechętnie leczymy pacjentów z HIV i WZW

Niechętnie leczymy pacjentów z HIV i WZW

O problemie ekspozycji zawodowej pisaliśmy w Dentonecie wielokrotnie.

Udzielanie świadczeń medycznych, w tym stomatologicznych, wiąże się ze stosowaniem ostrych narzędzi, a co za tym idzie z ni…

0 Komentarze |
Uwaga na fałszywe „Zochy”

Uwaga na fałszywe „Zochy”

Strach przed kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej (czyli popularnymi „Zochami”) ma jednak wielkie oczy.

Korzystają z tego różni naciągacze, podający się za inspektor&oacu…

0 Komentarze |
Co może inspektor sanitarny? Całkiem sporo!

Co może inspektor sanitarny? Całkiem sporo!

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają prawo do skontrolowania:…

0 Komentarze |