Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Potrzebna ochrona instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce

Brak komentarzy | Publikacja:
Potrzebna ochrona instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce

Potrzebna ochrona instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce

Sprawa odżyła po tym, jak jeden z lekarzy poinformował samorząd, że w toku postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej osoba świadcząca usługi medyczne zobowiązana została do podania danych osobowych pacjentów pod rygorem nałożenia pieniężnej kary porządkowej. Odmowa udzielenia takich informacji, jako prawnie chronionych z powołaniem na przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz w oparciu o przedstawione opinie samorządu zawodowego (Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej), pozostała uznana przez organy jako bezzasadna i wywołała nałożenie kary pieniężnej.

Zdaniem samorządu wobec zaistniałej sytuacji należy podjąć aktywne działania zmierzające do zachowania nienaruszalności instytucji tajemnicy lekarskiej oraz praw pacjenta, zagrożonych działaniami organów administracji państwowej, w tym w ramach postępowań podatkowych prowadzonych w stosunku do lekarzy, a które nie są związane z pacjentem i nie dotyczą jego interesu prawnego i faktycznego. Chodzi tu między innymi o wcześniej wspominane paragony fiskalne i dane na nich zawarte.

Takie działania organów państwowych nie mogą być akceptowane, ponieważ tajemnica lekarska jest nałożona na lekarza w interesie pacjentów, a nie samego lekarza. „Są granice, poza którymi władza państwowa traci atrybut władzy praworządnej, obdarzonej autorytetem, a zaczyna być władzą obdarzoną jedynie atrybutem prymitywnego przymusu i siły” – mówili lekarze na XII Krajowym Zjeździe.

Sprawę tajemnicy lekarskiej wobec nowych regulacji państwowych rozstrzygnie już niedługo Naczelny Sąd Administracyjny.

 

KL


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Naczelna Izba Lekarska stanowczo w obronie tajemnicy zawodowej Lekarz

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej, obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także inne osoby wykonujące profesje, zobowiązane do jej zachowania - piszą we wspólnym stanowisku przed...

nadwrażliwość
Nadwrażliwość? Potrzebna edukacja pacjentów i lekarzy Lekarz

- Edukacja naszych pacjentów w zakresie wykonywania prawidłowych zabiegów higienicznych, jak również edukacja nas samych, lekarzy i higienistek stomatologicznych, pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia nadwrażliwości - mówi w rozmowie z Dentonetem...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
RPO: z tajemnicy lekarskiej powinien zwalniać tylko sąd Lekarz

Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa. Zdaniem Rzecznika Pr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Koronawirus: potrzebna zmiana strategii testowania Lekarz

Obecny sposób testowania w skali społeczeństwa nie dostarcza informacji na temat prawdziwego rozmiar epidemii SARS-CoV-2 w kraju – uważają eksperci z zespołu PAN ds. COVID-19. Potrzebna jest zmiana strategii i testowanie osób, które mają kontakt z wi...

sieć doraźnej opieki stomatologicznej - Dentonet.pl
Apel NRL: potrzebna sieć doraźnej opieki stomatologicznej Lekarz

Do ministerstwa zdrowia oraz wszystkich szesnastu Centrów Zarządzania Kryzysowego trafił apel Naczelnej Rady Lekarskiej o pilne utworzenie systemu doraźnej opieki stomatologicznej dla osób zakażonych koronawirusem oraz poddanych nadzorowi epidemiolog...

Dentoekspress smok 3
Dentoexpress - jak wyleczyć smoka? Uchylamy rąbka tajemnicy… Lekarz

Historia biednego Smoka Wawelskiego, który z powodu okropnego bólu zęba zdemolował gabinet Doktora Dratewki poruszyła serca stomatologów w całej Polsce… Znalazła się już grupa śmiałków, która podczas tegorocznych targów Krakdent spróbuje odnaleźć zag...

ochrona danych pacjentów - Dentonet.pl
Ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym Lekarz

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Przy tej okazji przypominamy, w jaki sposób należy chronić dane pacjentów w gabinecie stomatologicznym.Do maja 2018 r. gabinety stomatologiczne obowiązywała w zakresie ochrony danych osobowych pa...

pomoc gospodarcza - Dentonet.pl
"Potrzebna szczególna ochrona gospodarcza dla lekarzy" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Krajowej Rady Fizjoterapeutów wystosowało do władz publicznych apel o szczególne wsparcie dla profesjonalistów medycznych i przedsiębiorców branży medycznej. Jak czytamy w apelu, obecna sytuacja w Polsce uświada...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

środki ochrony - Dentonet.pl
Potrzebna odgórna regulacja cen środków ochrony osobistej Lekarz

PTS wystosowało do ministra zdrowia list, w którym prosi o możliwość zaopatrywania się praktyk stomatologicznych świadczących usługi w trakcie trwania pandemii koronawirusa z zasobów, którymi dysponuje państwo. Jeśli nie ma takiej możliwości, wskazan...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji