Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Paweł Barucha wiceprezesem NRL ds. lekarzy dentystów

Publikacja:
Paweł Barucha wiceprezesem NRL ds. lekarzy dentystów

Paweł Barucha wiceprezesem NRL ds. lekarzy dentystów

Pod koniec ubiegłego tygodnia miało miejsce pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej nowej kadencji. W jego trakcie wybrano wiceprezesów oraz przewodniczących komisji. Wiceprezesem ds. lekarzy dentystów został Paweł Barucha.

Paweł Barucha jest reprezentantem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach. Oprócz stanowiska wiceprezesa NRL, będzie także nowym przewodniczącym komisji stomatologicznej NRL. Paweł Barucha jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Prawo wykonywania zawodu uzyskał w 1999 r. W latach 2010-2013 pełnił funkcję skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej a następnie – od 2013 r przez dwie kadencje – był prezesem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

W skład nowego prezydium samorządu weszło jeszcze dwoje lekarzy dentystów: Halina Borgiel-Marek (Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach) oraz Dariusz Samborski (Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie), a także lekarze: Damian Patecki, Mikołaj Sinica i Piotr Kalkowski.

Sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji został Grzegorz Wrona, zastępcą sekretarza Paweł Doczekalski, natomiast skarbnikiem Grzegorz Mazur.

Na posiedzeniu podjęto również uchwały w sprawie stałych komisji i zespołów NRL oraz wybrano ich przewodniczących:

– Komisja Finansowo-Budżetowa – Jan Kowalczuk,

– Komisja Kształcenia Medycznego – Damian Patecki,

– Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Stefan Sobczyński,

– Komisja Organizacyjna – Paweł Czekalski,

– Komisja ds. Młodych Lekarzy – Paweł Doczekalski,

– Komisja ds. Sportu – Marcin Szczęśniak,

– Komisja Legislacyjna – Jerzy Jakubiszyn,

– Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mery Topolska-Kotulecka,

– Zespół ds. wizerunku zawodu lekarza i lekarza dentysty – Łukasz Szmygel,

– Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia – Piotr Pawliszak,

– Zespół ds. e-zdrowia – Michał Gontkiewicz.

Ośrodkiem Współpracy Zagranicznej pokieruje Wojciech Domka, Ośrodkiem ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa – Ryszard Szozda, Ośrodkiem Bioetyki – Mariusz Goniewicz, Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego – Artur Drobniak, Ośrodkiem Kultury i Dziedzictwa Historycznego – Jarosław Wanecki.

Na stanowisko koordynatora Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich na okres IX kadencji NRL powołano Artura Płachtę. Rzecznikiem Praw Lekarza została Monika Potocka. Do pełnienia funkcji mediatora w NIL wybrano Marzennę Plucińską.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, przewodniczący komisji ds. dentystów OIL w Warszawie. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/

Fot. http://www.sil.apsnet.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 chorobą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia uznało Covid-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynni...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna – tylko u lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Według samorządu, ważne jest uściślenie definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego, m.in. w kontekście zabiegów medycyny estetycznej, które powinny b...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

studia - Dentonet.pl
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów? Tylko na uniwersytetach! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. – Takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństw...

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...