Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Publikacja:
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – podkreśla KS NIL.

Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu. – Rozwiązanie to ma chronić środowisko przed rtęcią zawartą w usuwanych amalgamatowych wypełnieniach – argumentowało ministerstwo zdrowia.

Wobec przepisów tych od początku było sceptyczne środowisko stomatologiczne. Samorząd lekarski zwracał m.in. uwagę na brak możliwości wykonania obowiązków narzuconych przez przepisy w jednym czasie. Jednocześnie NRL apelowała m.in. do prezesa rady ministrów oraz ministra zdrowia o wprowadzenie przepisów, które ułatwiłyby lekarzom dentystom realizację obowiązku. Żaden postulat nie został jednak spełniony. – Nawet zupełnie obojętny dla wszelkich względów finansowych postulat zmiany wzoru karty przekazania odpadów nie może doczekać się realizacji. Tymczasem wobec marginalizacji znaczenia amalgamatu w leczeniu komercyjnym, przeważająca większość wypełnień poddawanych obecnie usuwaniu z ubytków zębów zakładana była w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego też względu władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – argumentuje KS NIL w najnowszym stanowisku.

Separatory mają sens, jeśli… działają

Jak podkreślono, wyposażenie gabinetów w separatory będzie miało sens wyłącznie przy ich prawidłowym działaniu. Tymczasem przeprowadzane przez NRL sondy wśród sprzedawców w lipcu 2019 r. i lutym 2021 r. wykazują co prawda chęć sprzedaży gabinetom stomatologicznym separatorów, ale przy minimalnym potencjale serwisu tych urządzeń. – Sam fakt, że na rozesłane przez NRL zapytania spływa 30% odpowiedzi, jest wielce wymownym faktem. Niepokój wzbudza też kwestia utylizacji odseparowanego amalgamatu. Wynikający z przeprowadzonej analizy rynku koszt 500-600 zł rocznie jest w najlepszym razie aktualny przy obecnym poziomie zamówień na te usługę. Samorząd lekarski zwraca uwagę na wzrost cen, jaki nastąpił na rynku utylizacji odpadów medycznych. Uprawnia on do postawienie z dużą dozą pewności tezy, iż w przypadku masowych zamówień na usługę utylizacji odseparowanego amalgamatu, cena wzrosnąć może niepomiernie i nieadekwatnie do rzeczywistych kosztów jej wykonania – dodano.

Samorząd lekarski liczy więc na:

– przyspieszenie prac w ministerstwie zdrowia nad nowelizacją wykazu świadczeń gwarantowanych, polegającą na dodaniu świadczenia bezpiecznego usuwania wypełnienia amalgamatowego,

– niezwłoczną zmianę wzoru karty przekazania odpadu zwalniającą odpady o kodzie 18 01 10 z obowiązku podania ilości odpadu z dokładnością do 1 kilograma,

– ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z 2020 r.,

– określenie sposobu refundacji poniesionych kosztów instalacji separatora amalgamatu.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Kiedy pełne wycofanie amalgamatu z polskich gabinetów? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Niemczyk wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że szacowanym okresem wycofania wypełnień amalgamatowych z polskich gabinetów stomatologicznych jest IV kwartał 2022 r. Przypomnijmy - zgod...

higienistka stomatologiczna
Czynności zawodowe higienistek. „To kwestia kompetencji” Asysta

– Samorząd lekarski dba o to, by każdy z członków personelu medycznego wykonywał czynności, do których ma odpowiednie kompetencje. Stąd nasze uwagi do rozporządzenia dotyczącego higienistek i asystentek stomatologicznych – napisał wiceprezes NRL Pawe...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w UE. Brytyjczycy komentują Lekarz

Komentując decyzję Parlamentu Europejskiego o zakazie stosowania amalgamatu dentystycznego od 1 stycznia przyszłego roku, swoimi opiniami na temat tego orzeczenia podzieliło się kilkoro Brytyjczyków związanych zawodowo ze stomatologią. Podjęte w St...

telestomatologia
USA: czy telestomatologia ma wciąż rację bytu? Lekarz

Telestomatologia, wcześniej niemal niepraktykowana, zyskała na znaczeniu podczas pandemii COVID-19, gdy dostęp do leczenia dentystycznego był utrudniony lub – czasowo – całkowicie niemożliwy. W swoim artykule opublikowanym na stronie internetowej cza...

amalgamat
USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii Lekarz

Po Norwegii, Szwecji i Danii, które w 2008 roku (jako pierwsze w Europie) zakazały stosowania amalgamatu w stomatologii, z tego materiału rezygnują kolejne państwa Starego Kontynentu. Do tej pory amalgamat był powszechny w amerykańskim praktykach den...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...

wypelnienia z amalgamatu
Parlament Europejski zakazuje amalgamatu dentystycznego Lekarz

Amalgamat to materiał dentystyczny od wielu lat wybierany przez miliony lekarzy dentystów – dla wielu to niemal złoty standard w opiece stomatologicznej. Jednak w ostatnich latach jego popularność powoli spada, a to za sprawą rygorystycznych przepisó...