Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Publikacja:
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – podkreśla KS NIL.

Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu. – Rozwiązanie to ma chronić środowisko przed rtęcią zawartą w usuwanych amalgamatowych wypełnieniach – argumentowało ministerstwo zdrowia.

Wobec przepisów tych od początku było sceptyczne środowisko stomatologiczne. Samorząd lekarski zwracał m.in. uwagę na brak możliwości wykonania obowiązków narzuconych przez przepisy w jednym czasie. Jednocześnie NRL apelowała m.in. do prezesa rady ministrów oraz ministra zdrowia o wprowadzenie przepisów, które ułatwiłyby lekarzom dentystom realizację obowiązku. Żaden postulat nie został jednak spełniony. – Nawet zupełnie obojętny dla wszelkich względów finansowych postulat zmiany wzoru karty przekazania odpadów nie może doczekać się realizacji. Tymczasem wobec marginalizacji znaczenia amalgamatu w leczeniu komercyjnym, przeważająca większość wypełnień poddawanych obecnie usuwaniu z ubytków zębów zakładana była w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego też względu władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – argumentuje KS NIL w najnowszym stanowisku.

Separatory mają sens, jeśli… działają

Jak podkreślono, wyposażenie gabinetów w separatory będzie miało sens wyłącznie przy ich prawidłowym działaniu. Tymczasem przeprowadzane przez NRL sondy wśród sprzedawców w lipcu 2019 r. i lutym 2021 r. wykazują co prawda chęć sprzedaży gabinetom stomatologicznym separatorów, ale przy minimalnym potencjale serwisu tych urządzeń. – Sam fakt, że na rozesłane przez NRL zapytania spływa 30% odpowiedzi, jest wielce wymownym faktem. Niepokój wzbudza też kwestia utylizacji odseparowanego amalgamatu. Wynikający z przeprowadzonej analizy rynku koszt 500-600 zł rocznie jest w najlepszym razie aktualny przy obecnym poziomie zamówień na te usługę. Samorząd lekarski zwraca uwagę na wzrost cen, jaki nastąpił na rynku utylizacji odpadów medycznych. Uprawnia on do postawienie z dużą dozą pewności tezy, iż w przypadku masowych zamówień na usługę utylizacji odseparowanego amalgamatu, cena wzrosnąć może niepomiernie i nieadekwatnie do rzeczywistych kosztów jej wykonania – dodano.

Samorząd lekarski liczy więc na:

– przyspieszenie prac w ministerstwie zdrowia nad nowelizacją wykazu świadczeń gwarantowanych, polegającą na dodaniu świadczenia bezpiecznego usuwania wypełnienia amalgamatowego,

– niezwłoczną zmianę wzoru karty przekazania odpadu zwalniającą odpady o kodzie 18 01 10 z obowiązku podania ilości odpadu z dokładnością do 1 kilograma,

– ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z 2020 r.,

– określenie sposobu refundacji poniesionych kosztów instalacji separatora amalgamatu.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Jest plan ograniczenia stosowania amalgamatu w stomatologii Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na pytania grupy posłów ws. stosowania amalgamatu stomatologicznego w naszym kraju. Jak poinformowano, ministerstwo klimatu i środowiska we współpracy z ministerstwem zdrowia opracowało dokument "Możl...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu? Lekarz

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce - w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i l...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

amalgamat - Dentonet.pl
Irlandia Północna – wycofanie amalgamatu niewykonalne? Lekarz

Zdaniem północnoirlandzkiego oddziału Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego wycofanie amalgamatu dentystycznego z gabinetów jest póki co niewykonalne. Z założeń przedstawionych w oświadczeniu Towarzystwa wynika, że w praktykach stomatologicznych...

amalgamat - Dentonet.pl
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu. Interpelację wystosowali posłowie Tomasz...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...