Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Publikacja:
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – podkreśla KS NIL.

Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu. – Rozwiązanie to ma chronić środowisko przed rtęcią zawartą w usuwanych amalgamatowych wypełnieniach – argumentowało ministerstwo zdrowia.

Wobec przepisów tych od początku było sceptyczne środowisko stomatologiczne. Samorząd lekarski zwracał m.in. uwagę na brak możliwości wykonania obowiązków narzuconych przez przepisy w jednym czasie. Jednocześnie NRL apelowała m.in. do prezesa rady ministrów oraz ministra zdrowia o wprowadzenie przepisów, które ułatwiłyby lekarzom dentystom realizację obowiązku. Żaden postulat nie został jednak spełniony. – Nawet zupełnie obojętny dla wszelkich względów finansowych postulat zmiany wzoru karty przekazania odpadów nie może doczekać się realizacji. Tymczasem wobec marginalizacji znaczenia amalgamatu w leczeniu komercyjnym, przeważająca większość wypełnień poddawanych obecnie usuwaniu z ubytków zębów zakładana była w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego też względu władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – argumentuje KS NIL w najnowszym stanowisku.

Separatory mają sens, jeśli… działają

Jak podkreślono, wyposażenie gabinetów w separatory będzie miało sens wyłącznie przy ich prawidłowym działaniu. Tymczasem przeprowadzane przez NRL sondy wśród sprzedawców w lipcu 2019 r. i lutym 2021 r. wykazują co prawda chęć sprzedaży gabinetom stomatologicznym separatorów, ale przy minimalnym potencjale serwisu tych urządzeń. – Sam fakt, że na rozesłane przez NRL zapytania spływa 30% odpowiedzi, jest wielce wymownym faktem. Niepokój wzbudza też kwestia utylizacji odseparowanego amalgamatu. Wynikający z przeprowadzonej analizy rynku koszt 500-600 zł rocznie jest w najlepszym razie aktualny przy obecnym poziomie zamówień na te usługę. Samorząd lekarski zwraca uwagę na wzrost cen, jaki nastąpił na rynku utylizacji odpadów medycznych. Uprawnia on do postawienie z dużą dozą pewności tezy, iż w przypadku masowych zamówień na usługę utylizacji odseparowanego amalgamatu, cena wzrosnąć może niepomiernie i nieadekwatnie do rzeczywistych kosztów jej wykonania – dodano.

Samorząd lekarski liczy więc na:

– przyspieszenie prac w ministerstwie zdrowia nad nowelizacją wykazu świadczeń gwarantowanych, polegającą na dodaniu świadczenia bezpiecznego usuwania wypełnienia amalgamatowego,

– niezwłoczną zmianę wzoru karty przekazania odpadu zwalniającą odpady o kodzie 18 01 10 z obowiązku podania ilości odpadu z dokładnością do 1 kilograma,

– ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z 2020 r.,

– określenie sposobu refundacji poniesionych kosztów instalacji separatora amalgamatu.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu? Lekarz

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce - w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i l...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
Irlandia Północna – wycofanie amalgamatu niewykonalne? Lekarz

Zdaniem północnoirlandzkiego oddziału Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego wycofanie amalgamatu dentystycznego z gabinetów jest póki co niewykonalne. Z założeń przedstawionych w oświadczeniu Towarzystwa wynika, że w praktykach stomatologicznych...

amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...

amalgamat - Dentonet.pl
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu. Interpelację wystosowali posłowie Tomasz...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

yusuf belek gHdVUGAJYGo unsplash
Czy obowiązkowe separatory amalgamatu są egzekwowane? Lekarz

Troje posłów – Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska – w interpelacji do ministra zdrowia pyta, czy obowiązek instalowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych jest egzekwowany przez polskich dentystów, a jeśli nie – ja...