Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Publikacja:
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – podkreśla KS NIL.

Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu. – Rozwiązanie to ma chronić środowisko przed rtęcią zawartą w usuwanych amalgamatowych wypełnieniach – argumentowało ministerstwo zdrowia.

Wobec przepisów tych od początku było sceptyczne środowisko stomatologiczne. Samorząd lekarski zwracał m.in. uwagę na brak możliwości wykonania obowiązków narzuconych przez przepisy w jednym czasie. Jednocześnie NRL apelowała m.in. do prezesa rady ministrów oraz ministra zdrowia o wprowadzenie przepisów, które ułatwiłyby lekarzom dentystom realizację obowiązku. Żaden postulat nie został jednak spełniony. – Nawet zupełnie obojętny dla wszelkich względów finansowych postulat zmiany wzoru karty przekazania odpadów nie może doczekać się realizacji. Tymczasem wobec marginalizacji znaczenia amalgamatu w leczeniu komercyjnym, przeważająca większość wypełnień poddawanych obecnie usuwaniu z ubytków zębów zakładana była w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego też względu władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – argumentuje KS NIL w najnowszym stanowisku.

Separatory mają sens, jeśli… działają

Jak podkreślono, wyposażenie gabinetów w separatory będzie miało sens wyłącznie przy ich prawidłowym działaniu. Tymczasem przeprowadzane przez NRL sondy wśród sprzedawców w lipcu 2019 r. i lutym 2021 r. wykazują co prawda chęć sprzedaży gabinetom stomatologicznym separatorów, ale przy minimalnym potencjale serwisu tych urządzeń. – Sam fakt, że na rozesłane przez NRL zapytania spływa 30% odpowiedzi, jest wielce wymownym faktem. Niepokój wzbudza też kwestia utylizacji odseparowanego amalgamatu. Wynikający z przeprowadzonej analizy rynku koszt 500-600 zł rocznie jest w najlepszym razie aktualny przy obecnym poziomie zamówień na te usługę. Samorząd lekarski zwraca uwagę na wzrost cen, jaki nastąpił na rynku utylizacji odpadów medycznych. Uprawnia on do postawienie z dużą dozą pewności tezy, iż w przypadku masowych zamówień na usługę utylizacji odseparowanego amalgamatu, cena wzrosnąć może niepomiernie i nieadekwatnie do rzeczywistych kosztów jej wykonania – dodano.

Samorząd lekarski liczy więc na:

– przyspieszenie prac w ministerstwie zdrowia nad nowelizacją wykazu świadczeń gwarantowanych, polegającą na dodaniu świadczenia bezpiecznego usuwania wypełnienia amalgamatowego,

– niezwłoczną zmianę wzoru karty przekazania odpadu zwalniającą odpady o kodzie 18 01 10 z obowiązku podania ilości odpadu z dokładnością do 1 kilograma,

– ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z 2020 r.,

– określenie sposobu refundacji poniesionych kosztów instalacji separatora amalgamatu.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

amalgamat - Dentonet.pl
Jak przebiega separacja amalgamatu stomatologicznego? Lekarz

Na czym polega dokładnie proces separacji amalgamatu? W jaki sposób urządzenia oddzielają fragmenty tego wypełnienia? Jak gwarantowana jest skuteczność separacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na temat tego procesu. Tu wątpliwości właś...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

caroline lm 8BkF0sTC6Uo unsplash
Resort zdrowia rozpoznaje rynek separatorów amalgamatu Lekarz

– Minister zdrowia rozpoznaje rynek dystrybutorów separatorów amalgamatu w celu wypracowania bezpiecznego dla pacjentów modelu ich wprowadzania do gabinetów stomatologicznych – odpowiedziało ministerstwo zdrowia na interpelację posła Grzegorza Furgo....

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu. Interpelację wystosowali posłowie Tomasz...

Separator
Szereg wątpliwości na temat separatorów amalgamatu Lekarz

Zgodnie z unijnym prawem, od 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet stomatologiczny w Unii Europejskiej ma obowiązek stosowania separatorów amalgamatu. Dotyczy to tych placówek, gdzie stosowany jest amalgamat lub gdzie obsługiwani są pacjenci, z których ...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu? Lekarz

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce - w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i l...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

caroline lm DQKVnz4wG78 unsplash
NIL będzie interweniować w sprawie separatorów amalgamatu Lekarz

Pomimo apeli środowiska lekarskiego, ministerstwo zdrowia do tej pory nie zajęło stanowiska w sprawie obowiązkowych separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Naczelna Izba Lekarska zapowiada interwencję w tej sprawie. Przypomnijmy – zg...

yusuf belek gHdVUGAJYGo unsplash
Co z zakupem separatorów amalgamatu? Poseł pyta ministerstwo Lekarz

Poseł Grzegorz Frugo skierował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy będzie ono nadzorowało wyposażanie polskich gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 201...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Poseł drąży temat obowiązkowych separatorów amalgamatu Lekarz

Poseł Grzegorz Furgo nie ustaje w próbach ustalenia, jak w praktyce będzie wyglądało obowiązkowe wyposażanie gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Skierował w tej sprawie kolejną interpelację do ministra zdrowia.Przypomnijmy – zgodnie ...