Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu?

Publikacja:
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu?

Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu?

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce – w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe oraz uwzględnienia wsparcia finansowego UE w zakresie instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych.

W projekcie Umowy Partnerstwa wśród wyzwań w obszarze ochrony zdrowia, na które odpowiadają fundusze europejskie, wymieniana jest potrzeba wsparcia podmiotów leczniczych m.in. poprzez wzmocnienie infrastruktury czy zwiększanie podaży usług medycznych i opiekuńczych świadczonych zdalnie (telekonsultacje, telerehabilitacja, teleopieka). Prezydium NRL zwraca uwagę, że pomoc finansowa dla ochrony zdrowia powinna obejmować zarówno podmioty lecznicze, jak również powszechnie występujące na rynku medycznym praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. – W ocenie prezydium NRL projekt powinien zakładać wsparcie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a nie tylko dla „podmiotów leczniczych”. Ma to istotne znaczenie bowiem na etapie tworzenia programów regionalnych i rozdysponowania środków unijnych wśród beneficjentów pomocy, rozwiązania zawarte w przyjętej umowie partnerskiej wykluczą z możliwości otrzymania wsparcia lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej – poinformowano.

Instalacja separatorów – potrzebne wsparcie UE

Według samorządu, w punkcie Umowy dotyczącym rozwoju i modernizacji zasobów infrastruktury zdrowia, w tym w szczególności sprzętu i aparatury medycznej, należy uwzględnić wsparcie finansowe na realizację unijnej polityki związanej z eliminacją rtęci. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci, od 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, są zobowiązane do zainstalowania i utrzymywania separatorów amalgamatu. NIL uważa, że uwzględniając znaczną liczbę podmiotów, które muszą wykonać ten obowiązek oraz biorąc pod uwagę tak ważny cel, którym jest ochrona środowiska, zasadne jest ustanowienie zasilanego unijnymi środkami programu na zakup i utrzymanie separatorów.

W ramach wsparcia unijnej polityki eliminacji rtęci, pomoc w tym zakresie powinna być dedykowana również dla firm, które zajmują się utylizacją odpadu w postaci amalgamatu. – Jest to podyktowane bardzo małą relatywnie liczbą podmiotów trudniących się odbieraniem odpadów amalgamatowych. Powszechne wykonanie obowiązku instalacji separatorów napotka w tym stanie rzeczy na barierę w postaci braku możliwości poprawnej obsługi tych urządzeń – dodano.

Co z e-dokumentacją?

NRL uważa, że w projekcie Umowy należy skonkretyzować planowane wsparcie dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie e-dokumentacji medycznej. W ocenie samorządu lekarskiego należy opracować program obejmujący zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania do prowadzenia e-dokumentacji dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do tej pory w tym celu w Polsce ze środków publicznych udzielono wsparcia w niewielkim zakresie (było dedykowane tylko dla podmiotów prowadzących działalność posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). – Zaznaczyć należy, że zalety stosowania e-dokumentacji będą widoczne dopiero w sytuacji, gdy będzie ona kompletna, a także stosowana przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, niezależnie od statusu współpracy z NFZ-em – poinformowano.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

caroline lm DQKVnz4wG78 unsplash
NIL będzie interweniować w sprawie separatorów amalgamatu Lekarz

Pomimo apeli środowiska lekarskiego, ministerstwo zdrowia do tej pory nie zajęło stanowiska w sprawie obowiązkowych separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Naczelna Izba Lekarska zapowiada interwencję w tej sprawie. Przypomnijmy – zg...

program profilaktyki - Dentonet.pl
Szczecin: NFZ dofinansuje program profilaktyki próchnicy Lekarz

Zachodniopomorski NFZ dofinansuje prowadzony w Szczecinie program zapobiegania próchnicy wśród uczniów z klas VI szkół podstawowych. Kwota dofinansowania to blisko 50 tys. zł.Program realizowany jest już od 2017 r. przez poradnię stomatologii dziecię...

Separator
Szereg wątpliwości na temat separatorów amalgamatu Lekarz

Zgodnie z unijnym prawem, od 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet stomatologiczny w Unii Europejskiej ma obowiązek stosowania separatorów amalgamatu. Dotyczy to tych placówek, gdzie stosowany jest amalgamat lub gdzie obsługiwani są pacjenci, z których ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana Lekarz

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania ...

profilaktyka próchnicy - Dentonet.pl
NFZ dofinansuje profilaktykę próchnicy w gminie Nowy Duninów Lekarz

Wójt gminy Nowy Duninów podpisał z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki próchnicy dla dzieci w latach 2019-2021.Program skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 8 lat ...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Poseł drąży temat obowiązkowych separatorów amalgamatu Lekarz

Poseł Grzegorz Furgo nie ustaje w próbach ustalenia, jak w praktyce będzie wyglądało obowiązkowe wyposażanie gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Skierował w tej sprawie kolejną interpelację do ministra zdrowia.Przypomnijmy – zgodnie ...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

caroline lm 8BkF0sTC6Uo unsplash
Resort zdrowia rozpoznaje rynek separatorów amalgamatu Lekarz

– Minister zdrowia rozpoznaje rynek dystrybutorów separatorów amalgamatu w celu wypracowania bezpiecznego dla pacjentów modelu ich wprowadzania do gabinetów stomatologicznych – odpowiedziało ministerstwo zdrowia na interpelację posła Grzegorza Furgo....

yusuf belek gHdVUGAJYGo unsplash
Co z zakupem separatorów amalgamatu? Poseł pyta ministerstwo Lekarz

Poseł Grzegorz Frugo skierował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy będzie ono nadzorowało wyposażanie polskich gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 201...

amalgamat - Dentonet.pl
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu. Interpelację wystosowali posłowie Tomasz...