Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii?

Publikacja:
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii?

Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii?

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję wydłużenia wykonania kontraktów w szpitalnictwie, AOS i stomatologii do połowy 2021 r. Rozmawiano także m.in. o ustawie o odpadach czy nowych przepisach dotyczących wykonywania RTG w stomatologii.

Na spotkaniu stawiła się liczna reprezentacja prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Zabrakło niestety ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który w tym czasie brał udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego z premierem Mateuszem Morawieckim. Ministerstwo było reprezentowane przez dwoje wiceministrów: Józefę Szczurek-Żelazko oraz Janusza Cieszyńskiego.

Jednym z tematów spotkania była kwestia niskiej wyceny procedur i niedofinansowania świadczeń w stomatologii przy znacznie zwiększonych kosztach udzielania świadczeń w związku z pandemią. – Podniesiono, że wskutek ministerialnych zaleceń gabinety stomatologiczne przyjmują jednego pacjenta na godzinę, a w strukturze obecnie udzielanych świadczeń dominują najgorzej wycenione świadczenia pomocy doraźnej. Ponadto, korekta wyceny negocjowana była od dłuższego czasu, daleko przed początkiem epidemii – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo przedstawiło propozycję wydłużenia wykonania kontraktów w szpitalnictwie, AOS i stomatologii do połowy roku 2021 r. Kwestia projektu dotyczącego stomatologii z powodu pandemii niestety uległa opóźnieniu i zostanie ponownie opracowana. Poinformowano, że w obecnej sytuacji ministerstwo nie może podejmować dodatkowych zobowiązań finansowych.

Co dalej z egzaminami?

Prezydium NRL przedstawiło swoje obawy związane z organizacją egzaminów lekarskich w stanie epidemicznym i bezpośrednio po jego zakończeniu: PES i LEK/LDEK, a także organizacją kształcenia podyplomowego w najbliższym czasie, szczególnie w dziedzinach zabiegowych.

Ministerstwo zapewniło, że druga część Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego odbędzie się tylko w wersji pisemnej po przyjęciu nowelizacji tzw. ustawy COVID-owej. Ponadto, w specustawie znajdą się przepisy dotyczące możliwości zdawania PES na ostatnim roku specjalizacji, które będą także w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. – Jednocześnie MZ poinformowało, że w przypadku, gdy lekarz nie będzie mógł przystąpić do PES w pierwszym terminie z powodu efektów spowodowanych przez wystąpienie pandemii, kolejne podejście do egzaminu będzie dla zdającego bezpłatne – dodano.

Niezbędne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii

Na spotkaniu poruszono również inne kwestie, głównie prawne, dotyczące leczenia stomatologicznego. Prezydium NRL pytało o zniesienie obowiązku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie i stanu z harmonogramów przyjęć wobec wszystkich poradni, w których czas oczekiwania na przyjęcie nie przekracza 30 dni. Uzasadnieniem jest konieczność skupienia uwagi na sprawach profilaktyki zakażeń. Ministerstwo stanowczo stwierdziło, że nie planuje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Jeśli chodzi o ustawę o odpadach, prezydium NRL zwróciło uwagę, że konieczne jest zwiększenie limitu do 170 kg, gdyż w innym przypadku praktyki stomatologiczne stracą uprawnienia do uproszczonej ewidencji odpadów. – MZ jest otwarte na wszelkie propozycje w tej kwestii i zasugerowało informowanie o zbliżaniu się lekarzy do określonego limitu, aby mogło uzgodnić zmiany z ministerstwem klimatu przed wejściem nowelizacji ustawy w życie – czytamy.

Jesienią 2021 r. powinno wejść w życie rozporządzenie wykonawcze do znowelizowanej ustawy, na mocy którego placówki stomatologiczne wykonujące zdjęcia inne niż wewnątrzustne, będą musiały wystąpić o zgody na wykonywanie procedur RTG. – Szczególnie w obecnej sytuacji, biorąc przy tym znaczną liczbę tych placówek (3250), nie ma możliwości wprowadzenia spójnego metodologicznie systemu doszkalania. Stąd wniosek prezydium NRL o udzielenie zgód dotychczas wykonującym te procedury, w szczególności tym, którzy wykonywali je w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy (23.09.2019 r.). Sprawa została przyjęta przez przedstawicieli MZ do prac w uzgodnieniu z GIS – poinformowano.

Ministerstwo poinformowało, że rozważy zgłoszone przez NRL problemy i propozycje. Obie strony zapewniły o chęci kontynuowania dialogu.

– Chcieliśmy zwrócić uwagę, być może w ostry sposób, na fatalny stan opieki medycznej w Polsce – mówi o akcji „Polska to chory kraj” Dariusz Paluszek, wiceprezes warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przewodniczący tamtejszej Komisji Stomatologicznej oraz członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednym z punktów, na który zwracają uwagę pomysłodawcy akcji, jest niedofinansowana stomatologia.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

reklama produktow leczniczych
Będą zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych Lekarz

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia znalazły się propozycje zmian w zasadach reklamy produktów leczniczych. Planuje się m.in. zmianę treści ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego oraz odstąpienie od obowiązku wsk...

RTG zębów - Dentonet.pl
Kolejne ważne dla dentystów zmiany w prawie atomowym Lekarz

Jak poinformowała komisja stomatologiczna NRL w specjalnym komunikacie, w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe zmienia się zakres zwolnienia placówek medycznych z obowiązku uzyskiwania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na w...

SARS CoV 2
"Będą potrzebne kolejne szczepionki, SARS-CoV-2 już nas nie opuści" Lekarz

– Jest szansa, że ludzkość nabierze odporności po omikronie, ale nie będzie ona nam dana na zawsze. Z doświadczeń wiemy, że będą potrzebne kolejne szczepionki, bo koronawirus już nas nie opuści – oceniła prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry W...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Adam Niedzielski - Dentonet.pl
MZ wprowadza kolejne zmiany w walce z pandemią Lekarz

Przekształcenie części szpitali powiatowych na covidowe, zwiększona liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem, udogodnienia dla personelu medycznego – takie zmiany w poniedziałek zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister na konferenc...

RTG zębów - Dentonet.pl
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgen...

próchnica wśród dzieci - Dentonet.pl
Zgoda na badanie pacjentów małoletnich - będą zmiany? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który porusza temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich. Zdaniem Nacz...

ksztalcenie stomatologow
Będą zmiany standardów kształcenia stomatologów Lekarz

Dobiegły końca prace zespołu zajmującego się przygotowaniem zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. W rozmowie z oficjalną stroną wrocławskiego UMED-u o czekających studentów zmianach opowiedział przew...

finansowanie świadczeń NFZ - Dentonet.pl
NFZ zapowiada kolejne zmiany w finansowaniu stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział na apel prezesa NRL w sprawie wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. NFZ w specjalnym piśmie podkreślił gotowość do kolejnego spotkania poświęconego omówieni...

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

ZUS - Dentonet.pl
Zmiany w przepisach dotyczących ZUS od 2022 i 2023 r. Lekarz

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bard...

kształcenie - Dentonet.pl
Będą zmiany w standardach kształcenia medyków Lekarz

Minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Zacznie on pracę w styczniu 2022 r. Jego przewodniczącym został Piotr Bromber, podse...