Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wyniki sondażu Grupy Dentonet – jak zagłosuje branża stomatologiczna?

Publikacja:
Wyniki sondażu Grupy Dentonet – jak zagłosuje branża stomatologiczna?

Wyniki sondażu Grupy Dentonet – jak zagłosuje branża stomatologiczna?

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy wyniki sondażu wyborczego Grupy Dentonet. Zapytaliśmy w nim, na który komitet swój głos w zbliżających się wyborach parlamentarnych zamierzają oddać przedstawiciele środowiska stomatologicznego: lekarze dentyści, asystentki, higienistki oraz technicy radiologii i technicy dentystyczni, a także studenci stomatologii. W głosowaniu wzięło udział 1046 osób.

Wyniki głosowania tylko częściowo pokrywają się z aktualnymi preferencjami politycznymi ogółu polskiego społeczeństwa. Sondaż wykazał przy tym pewne różnice w sympatiach politycznych pomiędzy przedstawicielami trzech grup respondentów, jak również między osobami z poszczególnych grup wiekowych.

Ogółem spośród 1046 uczestników sondażu wyborczego Grupy Dentonet 54,88% oddało swój głos na Koalicję Obywatelską. Drugie miejsce – z wynikiem 12,05% – uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Nowa Lewica, która zdobyła poparcie na poziomie 9,08%. Na kolejnych lokatach znalazły się Trzecia Droga, która przekonała do swojego programu 7,84% ankietowanych oraz Konfederacja z wynikiem 7,74%. Na pozostałe ugrupowania startujące do parlamentu zagłosowało łącznie 1,34% ankietowanych. Decyzję o wyborze preferowanego komitetu nie podjęło jeszcze 5,83% uczestników sondażu, ponadto z przywileju głosowania nie zamierza skorzystać 1,24% ankietowanych.

Trzy grupy uczestników sondażu

1. Lekarze stomatolodzy

Lekarze stanowili większość wśród uczestników sondażu Dentonetu – 612 osób. Mimo wyraźnego wskazania na jeden z komitetów wyborczych, głosowanie dentystów nie zniekształciło ogólnego wyniku, ponieważ preferencje polityczne wszystkich trzech wyodrębnionych grup uczestników były zbliżone. Zdecydowaną większością głosów w grupie lekarzy zwyciężyła Koalicja Obywatelska (59,84%) przed Prawem i Sprawiedliwością (11,48%). Dalsze miejsca w głosowaniu dentystów uzyskały: Konfederacja (8,52%), Trzecia Droga (8,03%) oraz Nowa Lewica (7,54%). Niewielki odsetek lekarzy stomatologów (3,28%) wciąż nie podjął decyzji, na kogo oddać swój głos, a rezygnację z udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 0,66% uczestników sondażu.

2. Asystentki, higienistki, technicy radiologii i technicy dentystyczni

W sondażu wyborczym Dentonetu wzięły udział 364 osoby reprezentujące personel medyczny średniego szczebla oraz techników dentystycznych, przy czym większość uczestników stanowiły higienistki (180 osób) i asystentki stomatologiczne (81). W grupie tej zwyciężyła Koalicja Obywatelska (47,53%) przed Prawem i Sprawiedliwością (14,01%), Nową Lewicą (10,16%), Trzecią Drogą (7,14%) oraz Konfederacją (6,04%). Najlepszy wynik wśród trzech grup respondentów – 2,75% – uzyskały pozostałe niewymienione w sondażu komitety wyborcze.

Relatywnie niskie wskazania na kandydujące ugrupowania wynikają z tego, że w grupie tej znaczny odsetek respondentów wciąż nie podjął decyzji, na kogo oddać swój głos (10,16%), jak również nie zamierza brać udziału w najbliższych wyborach (2,20%).

3. Studenci stomatologii

Nieco inne poglądy reprezentują przyszli lekarze dentyści. Uzyskane wyniki wskazują, że grupa ta – w większym stopniu niż pozostałe – poszukuje alternatywy dla dwóch formacji od lat dominujących na polskiej scenie politycznej. Podczas gdy w głosowaniu studentów zwyciężyła Koalicja Obywatelska (50,00%), mocne drugie miejsce z wynikiem 17,14% (najwyższy wśród trzech badanych grup) uzyskała Nowa Lewica. Identyczne poparcie – 10,00% – zdobyły dwa komitety wyborcze: Konfederacja oraz Trzecia Droga. Stawkę zamyka Prawo i Sprawiedliwość, na które zamierza zagłosować 7,14% studentów stomatologii. Nikt z uczestników sondażu z tej grupy nie zadeklarował poparcia dla pozostałych komitetów wyborczych, nad swoim wyborem zastanawia się wciąż 4,29% ankietowanych, a rezygnację z udziału w wyborach zgłosiło 1,43% uczestników.

Należy jednak zaznaczyć, że studenci stanowili najmniej liczną grupę spośród osób biorących udział w sondażu – uczestniczyło w nim 70 adeptów zawodu lekarza stomatologa.

Płeć a preferencje wyborcze

W sondażu Dentonetu udział wzięło łącznie 1046 osób, z czego 726 stanowiły kobiety – oznacza to, że wśród osób ankietowanych pań było ponad dwukrotnie więcej niż mężczyzn (318). Dwie osoby uczestniczące w sondażu zadeklarowały płeć inną niż kobieta lub mężczyzna.

Uzyskane wyniki wskazują na to, że płeć nie miała istotnego znaczenia w przypadku preferencji wyborczych. Wyraźne różnice dotyczyły tylko poparcia dla komitetów reprezentujących prawą stronę sceny politycznej. Na Konfederację swój głos oddało 13,52% mężczyzn oraz 5,10% kobiet biorących udział w sondażu. Panowie znacznie chętniej stawiali także na Prawo i Sprawiedliwość (K – 9,93%, M – 16,67%).

Z kolei kobiety nieco częściej głosowały na Koalicję Obywatelską (K – 57,10%, M – 50,00%), na Nową Lewicę (K – 9,38%, M – 8,49%), Trzecią Drogę (K – 8,28%, M – 6,92%) oraz pozostałe komitety (K – 1,79%, M – 0,31%).

Niewielu uczestników sondażu zadeklarowało rezygnację z głosowania (K – 1,38%, M – 0,94%), podczas gdy decyzji o udziale w wyborach wciąż nie podjęło 7,03% kobiet oraz 3,14% mężczyzn.

Wiek uczestników sondażu

Największe zainteresowanie sondaż wyborczy Dentonetu wzbudził wśród osób urodzonych w latach 1991–2000 (269 głosów). W dalszej kolejności w ankiecie udział wzięli respondenci urodzeni pomiędzy 1961 i 1970 rokiem (238 uczestników), między 1971 i 1980 rokiem (194) oraz w latach 80. (162). Mniej liczne grupy stanowiły osoby ze starszych roczników: 1951–1960 (138 głosów) oraz urodzeni w roku 1950 i wcześniej (17 ankietowanych). Wśród głosujących było tylko 28 przedstawicieli najmłodszego pokolenia (urodzeni w roku 2001 i później).

Co znamienne, Koalicję Obywatelską wsparli przede wszystkim starsi wiekiem uczestnicy – na KO zagłosowało 76,47% osób urodzonych w roku 1950 i wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć głównie na poparcie urodzonych w latach 1951–1960 (17,37% wskazań), a na Trzecią Drogę planują zagłosować przede wszystkim osoby urodzone w latach 90. (wynik 12,31%). Natomiast Nową Lewicą i Konfederację najliczniej poparli najmłodsi uczestnicy sondażu – na komitety te zagłosowało odpowiednio 21,43% i 17,86% ankietowanych urodzonych w XXI wieku.

Jak głosowali uczestnicy z wielkich miast, mniejszych miejscowości oraz wsi

Sondaż wyborczy Dentonetu nie rozstrzygnął, czy wielkość miejsca zamieszkania przekłada się na preferencje wyborcze osób uczestniczących w głosowaniu. Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga najwyższe poparcie uzyskały wśród respondentów z miast średniej wielkości (20–100 tys. mieszkańców) – odpowiednio 62,84% i 9,30%. Konfederacji zaufali przede wszystkim ankietowani z miast o populacji 200–500 tys. (10,24% wskazań). Prawo i Sprawiedliwość najwyższe poparcie (17,86%) miało wśród głosujących z miast liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców, a Nowej Lewicy najczęściej skłonni byli zaufać mieszkańcy pięciu największych miast w kraju (wynik 13,21%).

W sondażu Dentonetu najliczniej brali udział mieszkańcy miast liczących ponad pół miliona (283 oddane głosy) oraz miast o populacji między 20 a 100 tys. (259 głosy). Najmniejsze zainteresowanie sondaż wzbudził wśród przedstawicieli naszego środowiska z miast liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców oraz wsi – odpowiednio 112 oraz 116 uczestników.

Wybór mieszkańców poszczególnych regionów

Nie było zaskoczenia, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania uczestników sondażu – swoje głosy oddały przede wszystkim osoby z regionów o największej liczbie mieszkańców. Były to kolejno województwa: mazowieckie (162 osoby), śląskie (136), wielkopolskie (99), dolnośląskie (94), małopolskie (90), pomorskie (85) oraz łódzkie (84).

Pozostając przy podziale na województwa, największy odsetek wskazań na Koalicję Obywatelską dotyczył Lubelszczyzny, Opolszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej. Konfederacja uzyskała najwyższe poparcie w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Za Nową Lewicą optowano przede wszystkim w województwach: opolskim, lubuskim i świętokrzyskim. Prawo i Sprawiedliwość cieszyło się uznaniem zwłaszcza wśród głosujących z województw: śląskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. Z kolei Trzecia Droga miała najwyższy odsetek wskazań na Podlasiu, Podkarpaciu oraz Ziemi Świętokrzyskiej. Respondentów, którzy wciąż wahają się nad wyborem, najwięcej było w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym sondażu. Mimo że nie był on oparty na próbie reprezentatywnej, daje pewien wgląd w preferencje polityczne przedstawicieli naszego środowiska. Jednak to, co najważniejsze, wciąż przed nami – do zobaczenia w lokalach wyborczych 15 października!


POWIĄZANE ARTYKUŁY

rezydentury
Są wyniki pierwszego etapu naboru na specjalizacje Lekarz

W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 2517 osób zostało zakwalifikowanych na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 1620 w ramach rezydentury ...

WOSP 2024
Branża stomatologiczna gra razem z WOŚP. Finał już 28 stycznia! Lekarz

Już w najbliższą niedzielę – 28 stycznia 2024 r. – odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku za zebrane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddzia...

jestem protetykiem
Jestem protetykiem! Dołącz do grupy dla stomatologów-protetyków Lekarz

Z potrzeby docenienia oraz podkreślenia roli, jaką pełnią lekarze protetycy we współczesnej stomatologii, powstał program "Jestem protetykiem" przygotowany przez firmę GSK, właściciela takich jak Corega, Parodontax i Sensodyne. Statystyki potwierdz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
sondaz wyborczy
Weź udział w stomatologicznym sondażu wyborczym portalu Dentonet Lekarz

Nieco ponad tydzień dzieli nas od wyborów parlamentarnych – zdaniem wielu, najważniejszych po 1989 roku. Mogą one zdecydować o tym, w jakim kierunku będzie ewoluował nasz kraj, gdzie będzie się sytuował na mapie Europy, co nie pozostanie bez wpływu n...

Usmiechnij mi sie1
Centrum Stomatologii Uśmiechnij Mi Się dołącza do grupy Dentity Lekarz

Centrum Stomatologii Uśmiechnij Mi Się z Oświęcimia wzmacnia portfolio grupy stomatologicznej Dentity, budowanej przez fundusz THC. Dzięki wrześniowej akwizycji grupa Dentity liczy obecnie 64 gabinety w 14 lokalizacjach. Dentity kontynuuje swój roz...

gojenie poekstrakcyjne
Jak poprawić wyniki gojenia poekstrakcyjnego? Lekarz

W badaniu opublikowanym 29 maja w czasopiśmie naukowym „Oral Diseases” podano, że terapia z użyciem mieszaniny tlenowo-ozonowej może poprawić efekty gojenia rany po usunięciu zęba u pacjentów zagrożonych martwicą kości szczęk związaną z lekami (ang. ...

Dentity 4
Dwie placówki z Warszawy dołączyły do grupy Dentity Lekarz

Grupa Dentity rozpoczęła budowę sieci stomatologicznej w Warszawie. W czerwcu dołączyły do niej placówki Dental Medicenter – dwa warszawskie centra stomatologiczne, w skład których wchodzi dziewięć gabinetów stomatologicznych oraz jeden wyspecjalizow...

specjalizacje3
Są wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje Lekarz

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym 1404 w ramach rezydentury i 767 w trybie pozarezydenckim – poinformowało CMKP. Wśród 15 specjalizacji, na które przyznano najwięcej miejsc rezydenckich, ...

miesiac dumy
Wielka Brytania: Miesiąc Dumy a branża stomatologiczna Asysta

W związku z zakończonym właśnie Miesiącem Dumy (Pride) środowisk LGBTQ+, brytyjski portal stomatologiczny Dentistry.co.uk cytuje wypowiedzi dwóch przedstawicielek średniego personelu medycznego gabinetów dentystycznych: higienistki oraz pielęgniarki ...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Lekarz

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Wynik poniżej 56% uzyskało 69 na 1293 zdających. Jak informuje Centrum Egzaminów Medycznych, do egzaminu LDEK przystąpiły w całym kraju 1293 osoby, uzyskując...