Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wyniki sondażu Grupy Dentonet – jak zagłosuje branża stomatologiczna?

Publikacja:
Wyniki sondażu Grupy Dentonet – jak zagłosuje branża stomatologiczna?

Wyniki sondażu Grupy Dentonet – jak zagłosuje branża stomatologiczna?

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy wyniki sondażu wyborczego Grupy Dentonet. Zapytaliśmy w nim, na który komitet swój głos w zbliżających się wyborach parlamentarnych zamierzają oddać przedstawiciele środowiska stomatologicznego: lekarze dentyści, asystentki, higienistki oraz technicy radiologii i technicy dentystyczni, a także studenci stomatologii. W głosowaniu wzięło udział 1046 osób.

Wyniki głosowania tylko częściowo pokrywają się z aktualnymi preferencjami politycznymi ogółu polskiego społeczeństwa. Sondaż wykazał przy tym pewne różnice w sympatiach politycznych pomiędzy przedstawicielami trzech grup respondentów, jak również między osobami z poszczególnych grup wiekowych.

Ogółem spośród 1046 uczestników sondażu wyborczego Grupy Dentonet 54,88% oddało swój głos na Koalicję Obywatelską. Drugie miejsce – z wynikiem 12,05% – uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Nowa Lewica, która zdobyła poparcie na poziomie 9,08%. Na kolejnych lokatach znalazły się Trzecia Droga, która przekonała do swojego programu 7,84% ankietowanych oraz Konfederacja z wynikiem 7,74%. Na pozostałe ugrupowania startujące do parlamentu zagłosowało łącznie 1,34% ankietowanych. Decyzję o wyborze preferowanego komitetu nie podjęło jeszcze 5,83% uczestników sondażu, ponadto z przywileju głosowania nie zamierza skorzystać 1,24% ankietowanych.

Trzy grupy uczestników sondażu

1. Lekarze stomatolodzy

Lekarze stanowili większość wśród uczestników sondażu Dentonetu – 612 osób. Mimo wyraźnego wskazania na jeden z komitetów wyborczych, głosowanie dentystów nie zniekształciło ogólnego wyniku, ponieważ preferencje polityczne wszystkich trzech wyodrębnionych grup uczestników były zbliżone. Zdecydowaną większością głosów w grupie lekarzy zwyciężyła Koalicja Obywatelska (59,84%) przed Prawem i Sprawiedliwością (11,48%). Dalsze miejsca w głosowaniu dentystów uzyskały: Konfederacja (8,52%), Trzecia Droga (8,03%) oraz Nowa Lewica (7,54%). Niewielki odsetek lekarzy stomatologów (3,28%) wciąż nie podjął decyzji, na kogo oddać swój głos, a rezygnację z udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 0,66% uczestników sondażu.

2. Asystentki, higienistki, technicy radiologii i technicy dentystyczni

W sondażu wyborczym Dentonetu wzięły udział 364 osoby reprezentujące personel medyczny średniego szczebla oraz techników dentystycznych, przy czym większość uczestników stanowiły higienistki (180 osób) i asystentki stomatologiczne (81). W grupie tej zwyciężyła Koalicja Obywatelska (47,53%) przed Prawem i Sprawiedliwością (14,01%), Nową Lewicą (10,16%), Trzecią Drogą (7,14%) oraz Konfederacją (6,04%). Najlepszy wynik wśród trzech grup respondentów – 2,75% – uzyskały pozostałe niewymienione w sondażu komitety wyborcze.

Relatywnie niskie wskazania na kandydujące ugrupowania wynikają z tego, że w grupie tej znaczny odsetek respondentów wciąż nie podjął decyzji, na kogo oddać swój głos (10,16%), jak również nie zamierza brać udziału w najbliższych wyborach (2,20%).

3. Studenci stomatologii

Nieco inne poglądy reprezentują przyszli lekarze dentyści. Uzyskane wyniki wskazują, że grupa ta – w większym stopniu niż pozostałe – poszukuje alternatywy dla dwóch formacji od lat dominujących na polskiej scenie politycznej. Podczas gdy w głosowaniu studentów zwyciężyła Koalicja Obywatelska (50,00%), mocne drugie miejsce z wynikiem 17,14% (najwyższy wśród trzech badanych grup) uzyskała Nowa Lewica. Identyczne poparcie – 10,00% – zdobyły dwa komitety wyborcze: Konfederacja oraz Trzecia Droga. Stawkę zamyka Prawo i Sprawiedliwość, na które zamierza zagłosować 7,14% studentów stomatologii. Nikt z uczestników sondażu z tej grupy nie zadeklarował poparcia dla pozostałych komitetów wyborczych, nad swoim wyborem zastanawia się wciąż 4,29% ankietowanych, a rezygnację z udziału w wyborach zgłosiło 1,43% uczestników.

Należy jednak zaznaczyć, że studenci stanowili najmniej liczną grupę spośród osób biorących udział w sondażu – uczestniczyło w nim 70 adeptów zawodu lekarza stomatologa.

Płeć a preferencje wyborcze

W sondażu Dentonetu udział wzięło łącznie 1046 osób, z czego 726 stanowiły kobiety – oznacza to, że wśród osób ankietowanych pań było ponad dwukrotnie więcej niż mężczyzn (318). Dwie osoby uczestniczące w sondażu zadeklarowały płeć inną niż kobieta lub mężczyzna.

Uzyskane wyniki wskazują na to, że płeć nie miała istotnego znaczenia w przypadku preferencji wyborczych. Wyraźne różnice dotyczyły tylko poparcia dla komitetów reprezentujących prawą stronę sceny politycznej. Na Konfederację swój głos oddało 13,52% mężczyzn oraz 5,10% kobiet biorących udział w sondażu. Panowie znacznie chętniej stawiali także na Prawo i Sprawiedliwość (K – 9,93%, M – 16,67%).

Z kolei kobiety nieco częściej głosowały na Koalicję Obywatelską (K – 57,10%, M – 50,00%), na Nową Lewicę (K – 9,38%, M – 8,49%), Trzecią Drogę (K – 8,28%, M – 6,92%) oraz pozostałe komitety (K – 1,79%, M – 0,31%).

Niewielu uczestników sondażu zadeklarowało rezygnację z głosowania (K – 1,38%, M – 0,94%), podczas gdy decyzji o udziale w wyborach wciąż nie podjęło 7,03% kobiet oraz 3,14% mężczyzn.

Wiek uczestników sondażu

Największe zainteresowanie sondaż wyborczy Dentonetu wzbudził wśród osób urodzonych w latach 1991–2000 (269 głosów). W dalszej kolejności w ankiecie udział wzięli respondenci urodzeni pomiędzy 1961 i 1970 rokiem (238 uczestników), między 1971 i 1980 rokiem (194) oraz w latach 80. (162). Mniej liczne grupy stanowiły osoby ze starszych roczników: 1951–1960 (138 głosów) oraz urodzeni w roku 1950 i wcześniej (17 ankietowanych). Wśród głosujących było tylko 28 przedstawicieli najmłodszego pokolenia (urodzeni w roku 2001 i później).

Co znamienne, Koalicję Obywatelską wsparli przede wszystkim starsi wiekiem uczestnicy – na KO zagłosowało 76,47% osób urodzonych w roku 1950 i wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć głównie na poparcie urodzonych w latach 1951–1960 (17,37% wskazań), a na Trzecią Drogę planują zagłosować przede wszystkim osoby urodzone w latach 90. (wynik 12,31%). Natomiast Nową Lewicą i Konfederację najliczniej poparli najmłodsi uczestnicy sondażu – na komitety te zagłosowało odpowiednio 21,43% i 17,86% ankietowanych urodzonych w XXI wieku.

Jak głosowali uczestnicy z wielkich miast, mniejszych miejscowości oraz wsi

Sondaż wyborczy Dentonetu nie rozstrzygnął, czy wielkość miejsca zamieszkania przekłada się na preferencje wyborcze osób uczestniczących w głosowaniu. Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga najwyższe poparcie uzyskały wśród respondentów z miast średniej wielkości (20–100 tys. mieszkańców) – odpowiednio 62,84% i 9,30%. Konfederacji zaufali przede wszystkim ankietowani z miast o populacji 200–500 tys. (10,24% wskazań). Prawo i Sprawiedliwość najwyższe poparcie (17,86%) miało wśród głosujących z miast liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców, a Nowej Lewicy najczęściej skłonni byli zaufać mieszkańcy pięciu największych miast w kraju (wynik 13,21%).

W sondażu Dentonetu najliczniej brali udział mieszkańcy miast liczących ponad pół miliona (283 oddane głosy) oraz miast o populacji między 20 a 100 tys. (259 głosy). Najmniejsze zainteresowanie sondaż wzbudził wśród przedstawicieli naszego środowiska z miast liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców oraz wsi – odpowiednio 112 oraz 116 uczestników.

Wybór mieszkańców poszczególnych regionów

Nie było zaskoczenia, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania uczestników sondażu – swoje głosy oddały przede wszystkim osoby z regionów o największej liczbie mieszkańców. Były to kolejno województwa: mazowieckie (162 osoby), śląskie (136), wielkopolskie (99), dolnośląskie (94), małopolskie (90), pomorskie (85) oraz łódzkie (84).

Pozostając przy podziale na województwa, największy odsetek wskazań na Koalicję Obywatelską dotyczył Lubelszczyzny, Opolszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej. Konfederacja uzyskała najwyższe poparcie w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Za Nową Lewicą optowano przede wszystkim w województwach: opolskim, lubuskim i świętokrzyskim. Prawo i Sprawiedliwość cieszyło się uznaniem zwłaszcza wśród głosujących z województw: śląskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. Z kolei Trzecia Droga miała najwyższy odsetek wskazań na Podlasiu, Podkarpaciu oraz Ziemi Świętokrzyskiej. Respondentów, którzy wciąż wahają się nad wyborem, najwięcej było w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym sondażu. Mimo że nie był on oparty na próbie reprezentatywnej, daje pewien wgląd w preferencje polityczne przedstawicieli naszego środowiska. Jednak to, co najważniejsze, wciąż przed nami – do zobaczenia w lokalach wyborczych 15 października!


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szczepienie przeciw COVID - Dentonet.pl
USA: branża stomatologiczna zaszczepiona w 80% Lekarz

Niespełna 80% lekarzy, asystentek, higienistek i przedstawicieli innych zawodów medycznych ze środowiska stomatologicznego w Stanach Zjednoczonych zaszczepiło się dotychczas przeciw koronawirusowi. Drugą dawkę przyjęły już dwie na trzy osoby. Tak wyn...

specjalizacje 1
Opublikowano wyniki jesiennej rekrutacji na specjalizacje Lekarz

Po dwóch etapach rekrutacji 4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym 3939 w ramach rezydentury i 995 w trybie pozarezydenckim – poinformowało CMKP. W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złoż...

specjalizacje
Są wyniki drugiego etapu naboru na specjalizacje Lekarz

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy oraz lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w II etapie postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z nowymi przepis...

ROZWIŃ WIĘCEJ
sondaz wyborczy
Weź udział w stomatologicznym sondażu wyborczym portalu Dentonet Lekarz

Nieco ponad tydzień dzieli nas od wyborów parlamentarnych – zdaniem wielu, najważniejszych po 1989 roku. Mogą one zdecydować o tym, w jakim kierunku będzie ewoluował nasz kraj, gdzie będzie się sytuował na mapie Europy, co nie pozostanie bez wpływu n...

USA
USA: czy chirurdzy szczękowi wpływają na wyniki wyborów? Lekarz

Jak wynika z artykułu opublikowanego w przed kilkoma tygodniami w dodatku do czasopisma „Journal of Oral and Maxillofacial Surgery”, chirurdzy stomatologiczni i szczękowo-twarzowi z USA w ciągu ostatniej dekady wsparli swoich kandydatów kwotą prawie ...

Dentity 4
Dwie placówki z Warszawy dołączyły do grupy Dentity Lekarz

Grupa Dentity rozpoczęła budowę sieci stomatologicznej w Warszawie. W czerwcu dołączyły do niej placówki Dental Medicenter – dwa warszawskie centra stomatologiczne, w skład których wchodzi dziewięć gabinetów stomatologicznych oraz jeden wyspecjalizow...

szczepionka przeciw COVID - Dentonet.pl
NRL: "Należy natychmiast wznowić szczepienia grupy 0" Lekarz

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja zwrócił się z apelem do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i pełnomocnika rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19 Michała Dworczyka o natychmiastowe wznowienie szczepień w tzw. grupie 0. Zdaniem samorządu, oburzające...

jestem protetykiem
Jestem protetykiem! Dołącz do grupy dla stomatologów-protetyków Lekarz

Z potrzeby docenienia oraz podkreślenia roli, jaką pełnią lekarze protetycy we współczesnej stomatologii, powstał program "Jestem protetykiem" przygotowany przez firmę GSK, właściciela takich jak Corega, Parodontax i Sensodyne. Statystyki potwierdz...

Usmiechnij mi sie1
Centrum Stomatologii Uśmiechnij Mi Się dołącza do grupy Dentity Lekarz

Centrum Stomatologii Uśmiechnij Mi Się z Oświęcimia wzmacnia portfolio grupy stomatologicznej Dentity, budowanej przez fundusz THC. Dzięki wrześniowej akwizycji grupa Dentity liczy obecnie 64 gabinety w 14 lokalizacjach. Dentity kontynuuje swój roz...

LDEK - Dentonet.pl
Dobre wyniki absolwentów UMB na egzaminie LDEK Lekarz

Czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) w sesji jesiennej 2021 r. uzyskali absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W jesiennej edycji LDEK-u absolwenci białostockiej uczelni zaję...

miesiac dumy
Wielka Brytania: Miesiąc Dumy a branża stomatologiczna Asysta

W związku z zakończonym właśnie Miesiącem Dumy (Pride) środowisk LGBTQ+, brytyjski portal stomatologiczny Dentistry.co.uk cytuje wypowiedzi dwóch przedstawicielek średniego personelu medycznego gabinetów dentystycznych: higienistki oraz pielęgniarki ...