Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak poprawić wyniki gojenia poekstrakcyjnego?

Publikacja:
Jak poprawić wyniki gojenia poekstrakcyjnego?

Jak poprawić wyniki gojenia poekstrakcyjnego?

W badaniu opublikowanym 29 maja w czasopiśmie naukowym „Oral Diseases” podano, że terapia z użyciem mieszaniny tlenowo-ozonowej może poprawić efekty gojenia rany po usunięciu zęba u pacjentów zagrożonych martwicą kości szczęk związaną z lekami (ang. medication-related osteonecrosis of the jaw; MRONJ).

Autorzy badania poinformowali, że u osób z ryzykiem MRONJ poddanych terapii tlenowo-ozonowej może znacznie poprawić się skuteczność gojenia ran poekstrakcyjnych, zarówno w fazie zapalnej, jak i proliferacyjnej. – Terapia tlenowo-ozonowa to obiecujące rozwiązanie w poprawie gojenia po usunięciu zęba u pacjentów z ryzykiem martwicy kości szczęk związanej z lekami – napisali naukowcy z zespołu kierowanego przez dr Olgę Di Fede z Wydziału Medycyny Precyzyjnej, Chirurgii i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu w Palermo.

Badacze z Sycylii przeprowadzili randomizowane, otwarte badanie kliniczne II fazy z udziałem 117 pacjentów z ryzykiem MRONJ. Naukowcy ocenili skuteczność wstrzykiwania mieszaniny tlenu i ozonu w ranę poekstrakcyjną. Uczestnicy badania (27 mężczyzn i 90 kobiet) zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: grupy stosującej terapię tlenowo-ozonową (TTO) lub grupy kontrolnej, w której zastosowano standardowy protokół po ekstrakcji zęba (K).

Gojenie ran poekstrakcyjnych oceniano przy pomocy skali gojenia IPR (Inflammatory Proliferative Remodeling Wound Healing Scale). Pod koniec trwającego 6 tygodni okresu obserwacji obliczono całkowity wynik IPR. Autorzy napisali, że wyniki od 0 do 4 oznaczały słabe gojenie, wyniki pomiędzy 5 a 10 wskazywały na gojenie na akceptowalnym poziomie, a wyniki 11-16 potwierdzały znakomite gojenie.

Terapia tlenowo-ozonowa poprawiła efektywność gojenia w obu fazach

Podczas fazy zapalnej (3-5 dni po zastosowaniu terapii tlenowo-ozonowej) u pacjentów z grupy TTO wykazano średni wynik 2,00 z odchyleniem standardowym 0,87. Natomiast u osób z grupy kontrolnej średni wynik wyniósł 2,49 z odchyleniem standardowym około 0,88. Autorzy badania napisali, że test znakowany Wilcoxona ujawnił istotną różnicę między obu grupami (p = 0,006), podkreślając znacznie lepsze gojenie w tej fazie zaobserwowane w grupie, w której zastosowano terapię tlenowo-ozonową.

Natomiast w fazie proliferacji (14 dni po zastosowaniu terapii tlenowo-ozonowej) u osób z grupy leczonej średni wynik wyniósł 4,24 przy odchyleniu standardowym 1,51, podczas gdy u pacjentów z grupy K wynik ten to 3,70 przy odchyleniu standardowym 1,02. Test Wilcoxona wykazał ponownie istotną różnicę między dwiema grupami (p < 0,001), wskazując na znaczną poprawę gojenia w tej fazie w grupie osób leczonych mieszaniną tlenu i ozonu.

Autorzy pracy podali, że ich badanie miało też ograniczenia, takie jak nie dość duża wielkość próby. Kolejne badanie, które należy przeprowadzić, powinno obejmować wieloośrodkowe badania na większą skalę, aby potwierdzić uzyskane wyniki.

– Zastosowanie terapii tlenowo-ozonowej mogłoby stanowić innowacyjny i skuteczny środek wspomagający, zmniejszający ryzyko MRONJ i podnoszący efektywność standardowych protokołów medycznych i chirurgicznych – zwłaszcza gdy procedury operacyjne mogą stanowić dodatkowe obciążenie w skomplikowanych przypadkach – podsumowali autorzy artykułu pt. „Reduction of MRONJ risk after exodontia by virtue of ozone infiltration: A randomized clinical trial”.

KDO Aluchna baner

T.H.

Źródła: https://dentistry.co.uk/

https://onlinelibrary.wiley.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

LDEK - Dentonet.pl
Dobre wyniki absolwentów UMB na egzaminie LDEK Lekarz

Czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) w sesji jesiennej 2021 r. uzyskali absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W jesiennej edycji LDEK-u absolwenci białostockiej uczelni zaję...

specjalizacje
Są wyniki drugiego etapu naboru na specjalizacje Lekarz

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy oraz lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w II etapie postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z nowymi przepis...

specjalizacje3
Są wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje Lekarz

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym 1404 w ramach rezydentury i 767 w trybie pozarezydenckim – poinformowało CMKP. Wśród 15 specjalizacji, na które przyznano najwięcej miejsc rezydenckich, ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
BMI
Wysokie BMI bez wpływu na wyniki zabiegów ortognatycznych Lekarz

Wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) nie ma wpływu na rezultat zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej ani na prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Wyniki badania podejmującego tę tematykę zostały opublikowane na początku kwietnia w cza...

specjalizacje 1
Opublikowano wyniki jesiennej rekrutacji na specjalizacje Lekarz

Po dwóch etapach rekrutacji 4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym 3939 w ramach rezydentury i 995 w trybie pozarezydenckim – poinformowało CMKP. W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złoż...

rezydentury
Są wyniki pierwszego etapu naboru na specjalizacje Lekarz

W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 2517 osób zostało zakwalifikowanych na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 1620 w ramach rezydentury ...

USA zarobki w stomatologii
USA: zarobki w stomatologii w 2024 r. Są wyniki badania Lekarz

Z opublikowanego na początku roku zestawienia DentalPost pod nazwą „2024 Dental Salary Report” można dowiedzieć się, jak kształtują się obecnie zarobki pracowników praktyk dentystycznych w USA, która grupa zawodowa jest najbardziej skłonna do poszuki...

specjalizacje2
Są wyniki II etapu wiosennego naboru na specjalizacje Lekarz

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w ramach II etapu naboru. Na wolne miejsca specjalizacyjne zakwalifikow...

higienistka stomatologiczna
5 sposobów, by poprawić swoją pozycję na rynku pracy Asysta

Rynek pracy w branży stomatologicznej jest mocno specyficzny – z jednej strony asystentki i higienistki stomatologiczne wykonują na co dzień zadania ściśle określone w różnego rodzaju przepisach prawa, z drugiej – nieustanny rozwój stomatologii wymag...

USA
USA: czy chirurdzy szczękowi wpływają na wyniki wyborów? Lekarz

Jak wynika z artykułu opublikowanego w przed kilkoma tygodniami w dodatku do czasopisma „Journal of Oral and Maxillofacial Surgery”, chirurdzy stomatologiczni i szczękowo-twarzowi z USA w ciągu ostatniej dekady wsparli swoich kandydatów kwotą prawie ...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Lekarz

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Wynik poniżej 56% uzyskało 69 na 1293 zdających. Jak informuje Centrum Egzaminów Medycznych, do egzaminu LDEK przystąpiły w całym kraju 1293 osoby, uzyskując...