Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wszyscy chcą karać stomatologów

Publikacja:
Wszyscy chcą karać stomatologów

Wszyscy chcą karać stomatologów

Policzyliśmy. Polski stomatolog-przedsiębiorca musi pamiętać aż o 42 obowiązkach informacyjnych. Nie trzeba przy tym przypominać, że niedopełnienie przewidzianych prawem wymogów najczęściej się wiąże z mniej lub bardziej poważnymi finansowymi sankcjami.
Załóżmy hipotetycznie, że lekkomyślny, a przy tym pechowy stomatolog został skontrolowany przez wszystkie uprawnione do tego instytucje i ukarany za niedopatrzenie obowiązków informacyjnych.Ile mógłby łącznie zapłacić za swoje roztargnienie?

Arkadiusz Józwik; Nie sposób jest ustalić dokładnie górnej granicy odpowiedzialności majątkowej pechowego stomatologa, który został skontrolowany przez wszystkie instytucje, wobec których nie należycie wykonywał obowiązki informacyjne. Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy wprowadzają pewien luz decyzyjny, jeśli idzie o wysokość grzywien czy kar umownych. Obecnie – po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego – praktyka legislacyjna poszła w kierunku "widełkowego" oznaczania grzywien, odpowiednio do okoliczności każdej sprawy.
Można jednakże z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że koszt nieprzestrzegania wskazanych przeze mnie obowiązków informacyjnych wobec Powiatowej Inspekcji Sanitarnej może sięgnąć kwoty 12.000 zł. Wobec zaś Wojewódzkiej Inspekcji (brak zgłoszenia RTG i uzyskania stosownych zezwoleń) kara maksymalnie może sięgnąć niemal 19.000 zł.

Red. Teraz rozumiem, czemu we wcześniejszym wywiadzie uznał Pan Sanepid za jedną z najbardziej wymagających i represyjnych instytucji…
A.J.: Sanepid nie tylko często kontroluje (przypomnijmy – kontrole odbywają się z częstotliwością raz do roku bądź raz na dwa lata), lecz równie chętnie egzekwuje kary. Podobnie zresztą jak dwie kolejne instytucje, świetnie znane stomatologom.

Red.: Domyślam się, że mówimy o Narodowym Funduszu Zdrowia i Urzędzie Skarbowym?
A.J.: Oczywiście. Niewypełnianie obowiązków informacyjnych wobec NFZ może skończyć się karą umowną w wysokości 5000 zł przy założeniu jednego kontraktu na poziomie 12.000 punków. W razie wielości kontraktów kara umowna podlegać będzie zwielokrotnieniu.
Za brak cennika grozi kara do 20.000 zł, zaś trzykrotne nieprawidłowości w tym zakresie grożą karą do 40.000 zł.

Natomiast brak kasy fiskalnej może skumulować za sobą kary za przestępstwa skarbowe, tj. za brak samej kasy oraz za brak rejestracji obrotu na tejże kasie. Tutaj kara grzywny może sięgnąć minimalnie 10 i maksymalnie 360 stawek grzywny Warto pamiętać, że minimalna dzienna stawka grzywny nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia oraz wyższa niż jego czterystukrotność. Jak łatwo policzyć, w 2015 r. stawka dzienna wahać się będzie wiec w granicach od 58,33 zł do 23.332 zł. Minimalna kara grzywny może więc wynieść 583,30 zł maksymalna zaś ponad astronomiczne 8 milionów złotych.

Szczęśliwie zdecydowana większość wypadków braku kasy fiskalnej bądź niewystawienia paragonu może stanowi tzw. wypadek mniejszej wagi (traktowana jest jak wykroczenie skarbowe), gdzie minimalna kwota grzywny wynosi 175 zł, zaś maksymalna może wynieść 35.000 zł, przy czym kara nałożona w postępowaniu mandatowym nie może przekroczyć kwoty 3.500 zł.

Red.: To już wszystko?
A.J.: Niestety, nie. Stomatologa nierzetelnego wobec organów państwowych czekają jeszcze następujące sankcje:
– brak prowadzenia ewidencji odpadów to koszt rzędu do 5000 zł.
– brak złożenia zbiorczego zestawienia o wytworzonych odpadach to wydatek równy 500 zł, zaś brak informacji o korzystaniu ze środowiska 300 zł.
– brak złożenia formularzy statystycznych zagrożony jest grzywną do 5000 zł.
– brak złożenia informacji o zamiarze zmiany sposobu użytkowania budynku stanowi samowolę budowlaną, podlegającą legalizacji i opłacie rzędu ok. 20.000 zł.
– podobnie traktowany jest brak zgłoszenia budowy podjazdu dla niepełnosprawnych. Tu zaś opłata legalizacyjna może wynieść 25.000 zł.

Red.: Aż boję się spytać o łączną kwotę kar, które musiałby zapłacić niewywiązujący się ze swoich powinności stomatolog.
A.J.: Reasumując, największy stomatologiczny pechowiec świata, któremu przyszłoby żyć i prowadzić praktykę w naszym kraju, nie miałby hipotetycznie problemu z przekroczeniem progu 130.000 zł, nie licząc kar nakładanych przez organy skarbowe, których rozpiętość jest ogromna.

Red.: Wyliczona suma stanowi niemal  trzyletnie średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej według danych GUS za 2014 r.
A.J.: Z tego względu tak ważna jest znajomość prawa i zapisanych w nich obowiązków informacyjnych, z czym niestety bywa różnie wśród lekarzy–przedsiębiorców. Z doświadczenia zawodowego doskonale wiem, że szereg obowiązków bywa bagatelizowanych, o ile w ogóle jest znanych. U lekarzy-przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że „jakoś to będzie”, a często niestety okazuje się, że nie jest, co kończy się konsekwencjami finansowymi, podejmowanymi czynnościami procesowymi, a niekiedy instancją sądową.

Red.: W takim razie życzmy wszystkim stomatologom, aby polskie urzędy były dla nich łaskawe i nie szafowały zbytnio karami :-))
Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

Przewodnikiem po gąszczu obowiązków informacyjnych był mec. Arkadiusz Jóźwik – radca prawny, autor bloga prawodlastomatologow.pl, publicysta medyczny, specjalizujący się w dziedzinie prawa medycznego i działalności leczniczej.

 

 

Zobacz również:

Jakie obowiązki informacyjne nakłada na stomatologów państwo?

Stomatolog contra NFZ, Sanepid i urząd wojewódzki

Inspekcja skarbowa w gabinecie to dopiero początek?

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

PTSS 2
PTSS oczami studenta. "To ludzie, którzy chcą robić coś więcej" Lekarz

Alicja Baranowska, studentka stomatologii z Wrocławia, w rozmowie z Dentonetem przybliżyła nam działalność Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. - PTSS to ludzie, którzy chcą robić coś więcej - podkreśla. Zapytaliśmy też o opinię przyszłych l...

e-zdrowie - Dentonet.pl
Polacy znają usługi systemu e-zdrowie i chcą ich rozwoju Lekarz

Produkty i usługi systemu e-zdrowie, takie jak Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-recepta czy e-skierowanie, są powszechnie znane wśród pacjentów, a większość z nich dostrzega dynamiczny rozwój e-zdrowia w ostatnich latach i oczekuje jego kontynuacj...

ROZWIŃ WIĘCEJ
słodycze - Dentonet.pl
Amerykanie chcą bardziej zadbać o zdrowie jamy ustnej Lekarz

Badanie ankietowe przeprowadzone na zlecenie największej w Stanach Zjednoczonych organizacji zrzeszającej lekarzy endodontów wskazuje na to, że mieszkańcy USA mają zamiar w większym stopniu zwracać uwagę na stan swojego uzębienia. Przyjmuje się, że m...

palenie
Eksperci chcą, by każdy pacjent był pytany o palenie Lekarz

Na podstawie solidnej analizy piśmiennictwa rekomendujemy, by dokumentacja medyczna w każdym przypadku obowiązkowo zawierała informację o używaniu produktów tytoniowych przez pacjentów, w tym o podjętych próbach zaprzestania palenia – radzą eksperci ...

dolary
ADA HPI: zarobki stomatologów w USA zależą od… Lekarz

Stomatolodzy innych ras i przedstawiciele mniejszości etnicznych w USA uzyskują niższe dochody niż ich biali koledzy po fachu, a najmniej zarabiają czarnoskórzy dentyści – o ponad 30% mniej niż biali. Taki wniosek płynie z badania opublikowanego w cz...

udostepnianie danych
Obywatele UE nie chcą udostępniać danych medycznych Lekarz

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Europejską Organizację Konsumentów, wielu mieszkańców państw Unii Europejskiej jest co najmniej sceptycznych w kwestii udostępniania swoich danych medycznych. Obywatele UE są bardziej ostrożni w dawaniu wglą...

medycyna
NIL i RPP chcą razem chronić pacjentów przed szarlatanerią Lekarz

Łukasz Jankowski – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – spotkał się z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem. Obie instytucje chcą bliżej współpracować w dwóch istotnych kwestiach: walce z tzw. szarlatanami oraz uporządkowaniu kwestii nadzo...

napoje energetyczne
Energetyki tylko dla dorosłych? Posłowie chcą zmian Lekarz

Grupa posłów PiS i niezrzeszonych przygotowała projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zgodnie z którą wprowadzony miałby zostać całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. O szkodliwości po...

lekarze
„Lekarze chcą innego życia” - nasila się emigracja medyków Lekarz

Cały czas przybywa lekarzy, którzy chcą pracować poza Polską. Tylko w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi od stycznia do września 2022 r. wnioski w tej sprawie pobrało 111 medyków – informuje „Gazeta Wyborcza”. Od stycznia do września 2021 r. w Okręg...

funty
UK: spadek dochodów stomatologów Lekarz

Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych państw Europy, mierzy się w ostatnich miesiącach z rekordową (najwyższą od czterech dekad) inflacją, która w czerwcu wyniosła 9,8%. Co oczywiste, nie pozostaje to bez wpływu na poziom cen obowiązujących w pr...