Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Zakład karny w Krzywańcu szuka lekarza dentysty

Zakład karny w Krzywańcu szuka lekarza dentysty

Dyrektor zakładu karnego w Krzywańcu ogłosił konkurs dotyczący udzielania świadczeń stomatologicznych osadzonym w oddziale zewnętrznym w Lubsku. Stomatolog miałby pracować raz w tygodniu przez 8 godzin. Jak czytamy w ogłoszeniu, umowa miałaby obowiązywać od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Do zadań stomatologa należeć będzie między innymi: – zorganizowanie należytej opieki stomatologicznej dla osadzonych, […]

0 Komentarze |
Areszt śledczy w Koszalinie szuka stomatologa protetyka

Areszt śledczy w Koszalinie szuka stomatologa protetyka

Areszt śledczy w Koszalinie ogłosił konkurs ofert dotyczący udzielania pomocy stomatologicznej osobom przebywającym w placówce. W tym celu planowane jest nawiązanie współpracy z protetykiem. Jak czytamy, do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej, legitymujące się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji oraz […]

0 Komentarze |
Włodawa: zakład karny poszukuje stomatologa dla więźniów

Włodawa: zakład karny poszukuje stomatologa dla więźniów

Dyrektor zakładu karnego we Włodawie ogłosił konkurs dotyczący świadczenia usług medycznych osobom pozbawionym wolności przebywającym w placówce m.in. w zakresie leczenia stomatologicznego. Ogłoszony konkurs dotyczy świadczeń POZ, chirurgicznych, dermatologicznych, okulistycznych i stomatologicznych. Usługi mają być udzielane w ramach umów cywilno-prawnych zawartych maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. W formularzu ofertowym wskazać należy cenę brutto za […]

0 Komentarze |
Zakład karny w Wojkowicach zatrudni lekarza dentystę

Zakład karny w Wojkowicach zatrudni lekarza dentystę

Zakład karny w Wojkowicach poszukuje do pracy lekarza dentysty – w wymiarze 30 godzin miesięcznie z wynagrodzeniem 3000 zł. Dyrektor zakładu karnego w Wojkowicach ogłosił konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w placówce. I tak np. poszukiwany jest kierownik ambulatorium z izbą chorych (80 godzin miesięcznie, wartość zamówienia 9600 […]

0 Komentarze |
Gmina Czarnia szuka lekarza dentysty dla dzieci

Gmina Czarnia szuka lekarza dentysty dla dzieci

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia zaprasza do składania ofert na stanowisko stomatologa. Miałby on leczyć dzieci z terenu gminy. Jak czytamy w ogłoszeniu, grupą docelową, która miałaby korzystać z usług stomatologa, są dzieci z terenu gminy Czarnia (lub na terenie gminy sąsiedniej bądź innej oddalonej nie więcej niż około 40 km od gminy Czarnia). […]

0 Komentarze |