Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej przekazany do konsultacji

Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej przekazany do konsultacji

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę o przekazaniu do konsultacji samorządowych i społecznych projektu nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Trwają jeszcze prace nad niektórymi zapisami – m.in. art. 63 dotyczącego reklamy w kontekście godności zawodu lekarza i lekarza dentysty. Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej ma na celu zapewnienie wysokich standardów etycznego postępowania w zawodzie lekarza/lekarza dentysty oraz dostosowanie […]

0 Komentarze |
Jak powinna przebiegać teleporada? Propozycje NIL

Jak powinna przebiegać teleporada? Propozycje NIL

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej przygotowała propozycję art. 9 nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który ma określać najważniejsze zasady dotyczące teleporady. Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się w dniach 16-18 maja 2024 roku, ma zostać przyjęty znowelizowany i nowoczesny Kodeks Etyki Lekarskiej. Komisja Etyki Lekarskiej NRL sukcesywnie publikuje omówienia poszczególnych artykułów nowego […]

0 Komentarze |
Zmiany w KEL. „Lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych”

Zmiany w KEL. „Lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych”

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej. Tym razem komisja ds. etyki lekarskiej NRL przygotowała propozycję zmiany art. 71, dotyczącego społecznej roli i oddziaływania lekarza w społeczeństwie. Proponowane jest m.in. wprowadzenie zapisu o tym, że swoim postępowaniem i wypowiedziami publicznymi lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych. Naczelna Rada Lekarska pracuje nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej. […]

0 Komentarze |
Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej – trwają prace samorządu

Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej – trwają prace samorządu

Komisja etyki Naczelnej Rady Lekarskiej już po raz dwunasty w tej kadencji spotkała się w ramach prac nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej. Samorząd chce, aby została ona przyjęta podczas przyszłorocznego Krajowego Zjazdu Lekarzy. Jak poinformowano, obok komisji etyki NRL w pracach nad nowelizacją KEL uczestniczą też komisje etyki okręgowych izb lekarskich. – Zależy nam, byśmy […]

0 Komentarze |
Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej planowana w 2024 r.

Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej planowana w 2024 r.

Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się w dniach 16-18 maja 2024 roku, zostanie przyjęty znowelizowany i nowoczesny Kodeks Etyki Lekarskiej – poinformował Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL. Kodeks Etyki Lekarskiej w obecnej formie został przyjęty w 1991 roku i był dwukrotnie nowelizowany – w 1993 oraz 2003 roku. Stosowanie […]

0 Komentarze |