Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
NIK skontroluje dostępność publicznej opieki stomatologicznej

NIK skontroluje dostępność publicznej opieki stomatologicznej

W II oraz III kwartale 2023 r. Departament Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli planuje przeprowadzić kontrolę dostępności do opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych. Jak czytamy w komunikacie, Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania kontrolne na podstawie rocznych planów pracy, przedkładanych Sejmowi. Przy planowaniu ustawa przyznaje pierwszeństwo kontrolom, które Izba zobowiązana jest podjąć z mocy prawa. Pozostałe […]

0 Komentarze |