Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia

Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia

Przypadek kliniczny autorstwa lek. dent. Aleksandry Łyżwińskiej Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego z 2019 roku leczenie próchnicy głębokiej i postępowanie z obnażoną miazgą uległo zmianie. Zastosowanie nowoczesnych biomateriałów, takich jak mineralne agregaty trójtlenków (mineral trioxide aggregate – MTA) oraz hydrauliczne krzemiany wapnia (hydraulic calcium silicate cements – HCSCs), pozwoliły na przyżyciowe leczenie miazgi, odraczając […]

0 Komentarze |