Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2023

Publikacja:
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2023

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2023

W dniach 18-24 listopada 2023 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez WHO w celu zwrócenia uwagi na rosnący problem globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zachęcenia do przeciwdziałania temu zjawisku, m.in. dzięki zmianom systemowym. Z tej okazji polscy eksperci wypracowali rekomendacje, które są ważnym głosem w tym obszarze.

Według WHO problem antybiotykooporności stanowi realne zagrożenie dla ludzkości, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej spotęgowała to zjawisko. Jak wynika z danych opublikowanych w czasopiśmie „Lancet” w 2019 r. na świecie zmarło 4,95 mln pacjentów z powodu zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki, z tego 1,27 mln przez bakterie oporne na wszystkie dostępne antybiotyki. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania, do 2050 r. na całym świecie roczna liczba zgonów wywołanych antybiotykoopornością może wynieść nawet 10 mln.

Niepokojące statystyki

Problem antybiotykooporności jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, stale rosnącym w związku z nadużywaniem i niewłaściwym stosowaniem antybiotyków, m.in. w ambulatoriach, szpitalach, weterynarii i rolnictwie – mówi dr hab. Anna Staniszewska, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani i adiunkt z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Skuteczną walkę z antybiotykoopornością i nadużywaniem antybiotyków uniemożliwia brak wiarygodnych i aktualnych danych. Te z 2019 r. pokazują jednak, że liczba zgonów w naszym kraju spowodowanych zakażeniami wywołanymi przez bakterie oporne na antybiotyki jest większa niż tych z powodu m.in. zaburzeń neurologicznych, cukrzycy, chorób układu trawiennego, chorób nerek, gruźlicy czy przewlekłych chorób układu oddechowego. W tym samym roku w Polsce odnotowano 5 600 zgonów bezpośrednio związanych z opornością na antybiotyki i 24 100 zgonów pośrednio związanych z tym zjawiskiem.

Koszty ekonomiczne i społeczne

Według prof. Marcina Czecha z Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego przeciętne zużycie antybiotyków w Polsce jest większe niż średnia europejska.

Ma to swoje konsekwencje ekonomiczne w postaci ponoszenia nieuzasadnionych kosztów niepotrzebnej farmakoterapii, złego doboru antybiotyków czy przedłużającej się hospitalizacji, co z kolei przekłada się na koszty zwolnień lekarskich. W Unii Europejskiej przeznacza się około 1,5 mld euro na koszty związane z niewłaściwą antybiotykoterapią, z kolei w USA jest to 20 mld dolarów – mówi prof. Marcin Czech i wskazuje na działania, które należałoby rozpocząć natychmiast, by skutecznie walczyć ze zjawiskiem antybiotykooporności. Wymienia wśród nich edukację od najmłodszych lat (aby zwiększyć świadomość na temat antybiotykooporności), gromadzenie danych na temat zużycia antybiotyków, zmniejszanie liczby zakażeń poprzez odpowiednie zasady sanitarne (szczególnie w POZ) oraz racjonalizację stosowania antybiotyków w medycynie i weterynarii.

Długa lista zagrożeń

Dużym wyzwaniem dla epidemiologów, mikrobiologów czy wirusologów są migracje na terenie całej Europy związane z sytuacją polityczną. W związku z napływem uchodźców z Ukrainy, najczęściej nieszczepionych, powracają do Polski choroby niemal już zapomniane. Na to wszystko nakłada się kwestia nadużywania antybiotyków (przypisywanie leków na zapas) oraz niechęć do szczepień. Wspólnym elementem obu zjawisk jest brak zaufania społeczeństwa do ochrony zdrowia i nadmierne samoleczenie tym, „co zostało w domu po poprzednich chorobach”.

Osobną kwestią są szpitalne zespoły ds. zakażeń szpitalnych, których personel powinien mieć decydujący wpływ na to, jak w danej placówce uregulowane i egzekwowane są wytyczne dotyczące podaży antybiotyków.

Rekomendacje środowiska

Problem antybiotykooporności był szeroko dyskutowany podczas okrągłego stołu zatytułowanego „Antybiotykooporność 2023 – i co dalej?”, który odbył się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wzięli w nim udział: prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, prof. Aneta Nitsch-Osuch – kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, prof. Dagmara Mirowska-Guzel – kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, prof. Justyna Kowalska z Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM, prof. Marcin Czech – prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, dr hab. Ernest Kuchar z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, dr Iwona Korzeniewska-Rybicka z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, dr hab. Daniel Szulczyk z Katedry i Zakładu Biochemii WUM i lek. Artur Prusaczyk – członek Rady Naukowej IFIC Polska.

Celem debaty eksperckiej było omówienie aktualnej sytuacji, wyzwań oraz kierunków zmian systemowych, które mają pomóc w walce z antybiotykoopornością. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że działania należy podjąć w trybie pilnym i że powinny one być na bieżąco aktualizowane.

Eksperci wskazywali ponadto na potrzebę stworzenia odpowiednich baz danych, które będą monitorować zużycie antybiotyków na poziomie POZ, AOS oraz szpitali, wypracowanie jasnych wytycznych, w jakich przypadkach należy wdrożyć antybiotykoterapię, a w jakich nie (opracowanie negatywnej listy rozpoznań), umożliwienie m.in. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych posiadania decydującego wpływu na podaż antybiotyków w danej placówce, konieczność stworzenia map epidemiologicznych, którymi będą mogli posługiwać się lekarze rodzinni. Eksperci podkreślali także potrzebę prowadzenia nieustającej kampanii edukacyjnej promującej szczepienia ochronne jako narzędzie walki z antybiotykoopornością.

Konieczność zmian systemowych

Aby walka z antybiotykoopornością była skuteczna, niezbędne jest podjęcie działań na szczeblu centralnym, np. w resorcie zdrowia, który powinien m.in. dążyć do wprowadzenia organizacji podaży antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej. Efektywność wszelkich działań byłaby jeszcze większa, gdyby miały one charakter międzyresortowy (współpraca z ministerstwem edukacji i nauki, ministerstwem rolnictwa oraz ministerstwem środowiska).

Dużym usprawnieniem byłoby wprowadzenie strategii narodowej albo narodowego programu dotyczącego antybiotyków, który byłby stale finansowany – mówi Anna Staniszewska. – Do prac nad nim powinni zostać zaangażowani eksperci z rynku, którzy czuwaliby nad wprowadzeniem odpowiednich zmian w systemie ochrony zdrowia. Dlatego cieszę się, że efektem debaty WUM jest wypracowanie dokumentu, który my jako Fundacja będziemy mogli dostarczyć decydentom. Mam nadzieję, że tym samym uda nam się zainicjować szerszą debatę na ten temat do której będą dołączać kolejne podmioty. Sam dokument nie jest inicjatywą jednorazową, stąd już teraz zapraszam do wspólnej dyskusji – dodaje.

Oporność na antybiotyki jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Skuteczność stosowania antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od ich rozsądnego ordynowania i zażywania.

Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów europejskich, w których przyjmuje się najwięcej antybiotyków. Często są one zalecane niewłaściwie i zamiast pomagać, szkodzą. Szacuje się, że co roku z powodu oporności bakterii na antybiotyki w Europie umiera kilka tysięcy mieszkańców.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Swiatowy Dzien Zdrowia 2023
Światowy Dzień Zdrowia 2023 - "Zdrowie dla wszystkich" Lekarz

7 kwietnia – w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Tegoroczne obchody są szczególne, bo wiążą się ...

antybiotyki
Trwa kolejny Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach Lekarz

W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. W Polsce działania w ramach kampanii koordynuje Narodowy Instytut Leków. Organizacje odpo...

Asysdent kwiecien
Ogólnopolska konferencja ASYSDENT 2022 już za tydzień! Asysta

Już tylko tydzień dzieli nas od największego w naszym kraju wydarzenia edukacyjnego dla asystentek i higienistek stomatologicznych! IX Ogólnopolska Konferencja ASYSDENT 2022 odbędzie się 23 kwietnia w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medyc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
konferencja alignerowa
3. Konferencja Alignerowa już za tydzień! Lekarz

Już tylko tydzień dzieli nas od 3. Konferencji Alignerowej - w jej trakcie będzie można wysłuchać na żywo czworga ekspertów, których wykłady będą skoncentrowane wokół leczenia nakładkowego pacjentów rosnących. Konferencja Alignerowa to wspólna inicj...

Asysdent 2020 74 2
Potężna dawka wiedzy! Zapraszamy na ASYSDENT 2021 Asysta

Macie już bilet na Asysdent? Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Asystentek i Higienistek Stomatologicznych odbędzie się już 4 września, tradycyjnie w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej. O bile...

polpasiec
Tydzień Wiedzy o Półpaścu. "To nie jest choroba łagodna" Lekarz

– Półpasiec nie jest chorobą łagodną, w stanie ostrym wywołuje silne bóle i może doprowadzić do groźnych powikłań – ostrzegają eksperci z okazji przypadającego w dniach 26 lutego - 3 marca Tygodnia Wiedzy o Półpaścu. Półpasiec to choroba zakaźna, do...

HPV2
Lekarze dentyści potrzebują więcej wiedzy o wirusie HPV Lekarz

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Southern Florida wynika, że aż 72% przypadków nowotworów jamy ustnej jest pochodną zakażeń wirusem HPV. Tymczasem amerykańscy lekarze dentyści, którzy w przypadkach raka jamy ustnej są lekarzam...

antybiotyki
18-24 listopada - trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach Lekarz

W dniach 18-24 listopada 2021 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW - z ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. Inicjatywy te są odpowiedzią na narastając...

RepetitioEst grafika artykul GSK 1 1
Dziś wielki finał Repetitio Est. Zobacz internetowy test wiedzy! Lekarz

Zbliża się wielki finał tegorocznej edycji Repetitio Est. Zapraszamy w czwartek o godzinie 19:00 na naszego Facebooka na transmisję jedynego w swoim rodzaju stomatologicznego testu wiedzy. To jedyny taki test w Polsce! W szranki staną finaliści nasz...

Europejski Tydziea Szczepiea
21-27 kwietnia – Europejski Tydzień Szczepień 2024 Lekarz

W dniach 21-27 kwietnia w europejskim regionie WHO obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień 2024. Hasło tegorocznych obchodów to „Szczepionki chronią pokolenia” – ma ono zwiększać świadomość społeczną na temat szczepień oraz podkreślać ich rolę w...