Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Świadczenia dodatkowe

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Świadczenia dodatkowe

WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA:

 1. światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;

 2. laki szczelinowe;

 3. lakiery;

 4. cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU:

 1. Cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (za rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24. listopada 2004):

 1. Wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6. roku życia)

 2. Rentgenodiagnostyka

  – Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego;

  – Zdjęcie cefalometryczne w uzasadnionych przypadkach – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego z wpisem do dokumentacji;

 3. Profilaktyka stomatologiczna

  – Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych – tylko 1 raz do ukończenia 7. roku życia;

  – Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego;

  – Impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb;

 4. Leczenie choroby próchnicowej zębów

  – Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;

  – Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych;

  – Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;

  – Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym;

 5. Leczenie endodontyczne obejmujące wszystkie zęby z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową posiadających trzy i więcej kanałów

  – Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem;

  – Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach;

  – Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał;

  – Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformownym korzeniem – za 1 kanał;

  – Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego;

  – Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba);

  – Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba);

  – Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba);

 6. Leczenie chorób przyzębia (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany)

  – Kiretaż otwarty – w obrębie 1/4 uzębienia;

  – Gingiwoosteoplastyka;

  – Plastyka przedsionka jamy ustnej;

  – Założenie opatrunku parodontologicznego – każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe;

 7. Inne zabiegi chirurgiczne (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany)

  – Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku;

  – Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych;

  – Resekcja wierzchołka korzenia zęba – dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);

 8. Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia

  * kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w tzw. okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy wyłącznie dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych),

  * raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13 roku życia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania)

  • Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli jako samodzielne postępowanie;

  • Korekcyjne szlifowanie zębów;

  • Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna;

  • Analiza telerentgenogramu;

  • Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie;

  • Środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu – z wyłączeniem aparatów stałych;

  • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym;

  • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym;

  • Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy;

  • Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem;

  • Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie;

  • Proteza dziecięca częściowa;

  • Proteza dziecięca całkowita;


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Zbąszyn szuka dentysty dla uczniów z czterech gminnych szkół Lekarz

Burmistrz Zbąszyna zaprasza do współpracy stomatologów, którzy są zainteresowani objęciem opieką dentystyczną uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy. Opieka stomatologiczna miałaby objąć uczniów realizujących obowiązek nauki w Szkole Pods...

stomatologia - Dentonet.pl
Stomatologia: większa dostępność do świadczeń gwarantowanych Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie, które ma zwiększyć dostępność do leczenia stomatologicznego w warunkach epidemii COVID-19 w Polsce. Jak poinformowano, od połowy marca br. dostęp do świadczeń zdrowotnych – również stomatologicznych ...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Gmina Proszowice szuka szkolnego dentysty dla 1500 uczniów Lekarz

Gmina Proszowice szuka dentystów, którzy podejmą się opieki stomatologicznej nad uczniami ośmiu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Łącznie uczęszcza do nich ponad 1500 uczniów. Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej gminy Proszo...

ROZWIŃ WIĘCEJ
współczynnik korygujący - Dentonet.pl
Stomatologia: NFZ wprowadza współczynniki korygujące Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła projekt zarządzenia wprowadzającego współczynniki korygujące w odniesieniu do świadczeń stomatologicznych udzielanych podczas epidemii COVID-19. Jak czytamy, proponowane zmiany mają na celu zwiększen...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Myślenice zapewniły opiekę stomatologiczną dla uczniów Lekarz

Burmistrz Myślenic podpisał z dwojgiem tamtejszych stomatologów porozumienie, na mocy którego uczniowie ze szkół podstawowych z gminy zostaną objęci opieką dentystyczną.Na mocy podpisanego porozumienia, uczniowie – na podstawie comiesięcznego harmono...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres