Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Świadczenia dodatkowe

Publikacja:

Świadczenia dodatkowe

WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA:

 1. światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;

 2. laki szczelinowe;

 3. lakiery;

 4. cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU:

 1. Cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (za rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24. listopada 2004):

 1. Wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6. roku życia)

 2. Rentgenodiagnostyka

  Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego;

  – Zdjęcie cefalometryczne w uzasadnionych przypadkach – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego z wpisem do dokumentacji;

 3. Profilaktyka stomatologiczna

  – Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych – tylko 1 raz do ukończenia 7. roku życia;

  – Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego;

  – Impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb;

 4. Leczenie choroby próchnicowej zębów

  – Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;

  – Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych;

  – Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;

  – Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym;

 5. Leczenie endodontyczne obejmujące wszystkie zęby z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową posiadających trzy i więcej kanałów

  Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem;

  – Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach;

  – Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał;

  – Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformownym korzeniem – za 1 kanał;

  – Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego;

  – Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba);

  – Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba);

  – Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba);

 6. Leczenie chorób przyzębia (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany)

  – Kiretaż otwarty – w obrębie 1/4 uzębienia;

  – Gingiwoosteoplastyka;

  – Plastyka przedsionka jamy ustnej;

  – Założenie opatrunku parodontologicznego – każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe;

 7. Inne zabiegi chirurgiczne (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany)

  – Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku;

  – Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych;

  – Resekcja wierzchołka korzenia zęba – dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);

 8. Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia

  * kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w tzw. okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy wyłącznie dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych),

  * raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13 roku życia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania)

  • Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli jako samodzielne postępowanie;

  • Korekcyjne szlifowanie zębów;

  • Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna;

  • Analiza telerentgenogramu;

  • Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie;

  • Środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu – z wyłączeniem aparatów stałych;

  • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym;

  • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym;

  • Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy;

  • Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem;

  • Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie;

  • Proteza dziecięca częściowa;

  • Proteza dziecięca całkowita;


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stomatologia dziecięca - Dentonet.pl
Są nielimitowane świadczenia dla dzieci i młodzieży Lekarz

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ-u, świadczenia stomatologiczne udzielane dzieciom i młodzieży będą nielimitowane. Nowe przepisy wchodzą w życie 24 lutego. W zarządzeniu wprowadzono nielimitowane finansowanie świadczeń stomatologicznych udzielanyc...

volodymyr hryshchenko XLNo 18vqDg unsplash
Gabinety wprowadzają dodatkowe opłaty, pacjenci krytykują Lekarz

Jak poinformował portal Bankier.pl, niektóre gabinety stomatologiczne w czasie pandemii koronawirusa doliczają do standardowych rachunków za leczenie dodatkowe opłaty, które mają pokrywać zwiększone koszty środków ochrony osobistej. Opłata taka może ...

listy oczekujacych - Dentonet.pl
NRL o zasadach prowadzenia list oczekujących na świadczenia Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Samorząd nie zgadza się na kolejne poszerzanie zakresu o...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dodatkowe ubezpieczenie - Dentonet.pl
2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Lekarz

Blisko 2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. To o 14% więcej niż przed rokiem – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba ta prawdopodobnie będzie rosła. Z badań Izby wynika bowiem, że zainteresowanych pakietem zdrowotny...

pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

specjalizacje - Dentonet.pl
Od 1 stycznia 2019 r. dodatkowe dni na samokształcenie dentystów Lekarz

1 stycznia br. w życie wszedł zapis rozporządzenia ministra zdrowia o kształceniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z którym otrzymają oni dodatkowe dni na samokształcenie.Przypomnijmy – 13 listopada 2018 r. minister zdrowia zatwi...

opłata epidemiologiczna - Dentonet.pl
UOKiK sprawdza dodatkowe opłaty za usługi medyczne Lekarz

Nawet 350 zł wynosi tzw. opłata covidowa w niektórych prywatnych placówkach medycznych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny apeluje do przedsiębiorców o uczciwość i rzetelne informowanie konsumentów o cenach i opłatach przed realizacją usług. Inspekcja Ha...

obostrzenia - Dentonet.pl
Obostrzenia w Polsce wracają - dodatkowe rygory w 19 powiatach Lekarz

Od soboty w powiatach z największym wzrostem zakażeń wrócą niektóre obostrzenia. – Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń, w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i święto...

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
NFZ Szczecin: konkursy na świadczenia stomatologiczne Lekarz

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ogłosił kilkanaście konkursów na świadczenie usług stomatologicznych – ogólnych, dla dzieci i młodzieży oraz doraźnych – na terenie województwa. Wszystkie umowy miałyby obowiązywać od 1 czer...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą nowe świadczenia w szkolnych gabinetach? Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia, na mocy którego w szkolnych gabinetach stomatologicznych miałyby być wykonywane nowe świadczenia, czyli leczenie ogólnostomatologiczne. Jak czytamy w uzasadnieniu ...

NWW dla pracowników medycznych - Dentonet.pl
Dodatkowe NNW dla personelu medycznego opłacane z budżetu? Asysta

Samorządy zawodów medycznych zaapelowały do premiera o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak czytamy w komunikacie, koszt ubezpieczeń mi...