Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Stomatologiczna pomoc doraźna

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Stomatologiczna pomoc doraźna

Świadczenia stomatologiczne w ramach pomocy doraźnej udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24-listopada 2004r.w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dziennik Ustaw Nr 261 poz.2601).

Wykaz świadczeń udzielanych w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej winien być umieszczony na tablicy informacyjnej każdego gabinetu stomatologicznego, w którym udzielane są przedmiotowe świadczenia.

Pacjent korzystający ze świadczeń w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej ma prawo i obowiązek zapoznania się z zakresem usług medycznych możliwych do uzyskania w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej.

Informuję, że ubezpieczony (pacjent) w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej może skorzystać w y ł ą c z n i e w przypadku:

* nagłego, ostrego bólu zęba występującego szczególnie nocą

* obrzęku twarzy

* urazu twarzy ( złamanie zęba, złamanie żuchwy, złamanie szczęki )

* krwawienia występującego w obrębie jamy ustnej

Szczególnego wyartykułowania wymaga informacja, że art. 49 i 50 ustawy z dnia 27-sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 210, poz.2135) podstawowym obowiązkiem pacjenta (świadczeniobiorcy), który chce skorzystać z prawa do świadczeń w ramach NFZ jest przedstawienie a k t u a l n e g o dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków publicznych (pracownicza legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny, ostatni odcinek emerytury lub renty, inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń medycznych).

Wyjaśniam ponadto, że przypadku ogólnie zaniedbanej jamy ustnej i bólu zęba wywołanego czynnikami mechanicznymi bądź chemicznymi (słodkie, kwaśne) lekarz w ramach swoich kompetencji może skierować ubezpieczonego do gabinetu, który udziela świadczeń w godzinach

przed i popołudniowych, celem przeprowadzenia sanacji jamy ustnej.

Jednocześnie wyjaśniam, że każdy ubezpieczony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może i powinien systematycznie kontrolować stan swojego uzębienia 3 razy w okresie 12 miesięcy.

Wprowadzony w drodze cytowanego powyżej rozporządzenia zakres świadczeń stomatologicznych w ramach pomocy doraźnej, nie dopuszcza sytuacji, by lekarz stomatolog pełniący dyżur w ramach pomocy doraźnej, na żądanie pacjenta przeprowadzał kompleksową sanację jamy ustnej (zakładał wypełnienia, dokonywał mnogich ekstrakcji, usuwał złogi nazębne).

Mariola Tuszyńska

Rzecznik praw pacjenta Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

źródło: www.nfz.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

doraźna pomoc stomatologiczna - Dentonet.pl
ORL Łódź: apel o dentystyczną pomoc doraźną w województwie Lekarz

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi zaapelowało do wojewody łódzkiego i łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ-u o zapewnienie mieszkańcom regionu doraźnej opieki dentystycznej w godzinach nocnych i w święta. Z danych zebranych przez Okręgową ...

Indie - Dentonet.pl
Indie: jest pomoc państwa dla lekarzy dentystów Lekarz

Indie są najbardziej – obok USA i Brazylii – dotkniętym przez koronowirusa państwem świata. Do tej pory na COVID-19 zachorowało tam 7,7 mln osób, a zmarło niemal 117 tys. Jako jeden z pierwszych krajów, Indie wprowadziły podział na strefy oznaczone k...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Czy szkolne gabinety stomatologiczne dostaną pomoc? Lekarz

Nieciekawa sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych zainteresowała kolejnego posła. Tym razem do ministerstwa zdrowia interpelację w tej sprawie złożył poseł Jan Łopata. Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o odpowiedzi ministerstwa zdrowia ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Czy gabinety stomatologiczne w szkołach otrzymają pomoc? Lekarz

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o planowaną pomoc rządu dla szkolnych gabinetów stomatologicznych. W Polsce funkcjonuje około 900 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół, św...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres