Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Poselskie pytania o kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia

Brak komentarzy | Publikacja:
Poselskie pytania o kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia

Poselskie pytania o kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus pyta ministra zdrowia o nieprawidłowości występujące w toku kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec podmiotów posiadających kontrakty z Funduszem. Zdaniem posłanki, podczas kontroli dochodzi do wielu błędów i uchybień, które zakłócają bieżące funkcjonowanie placówek.

Jak podkreślono w interpelacji, największe kontrowersje wśród kontrolowanych przez NFZ podmiotów wzbudza kwestia zapoznawania się zespołu kontrolerów z dokumentacją medyczną. Jako przykład można wskazać tu sytuacje, gdzie kontrolerzy z ramienia NFZ-u żądają od lekarza natychmiastowego wydania oryginałów dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń. – Zgodnie z brzmieniem paragrafu 78 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej, lekarz powinien pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji – zaznaczyła posłanka. Presja ze strony kontrolerów NFZ-u nakierowana na natychmiastowe wydanie dokumentacji medycznej powoduje, że lekarze często wydają ją bez wykonania kopii, co naraża ich na konsekwencje prawne, związane z brakiem zapewnienia pacjentowi dostępu do dokumentacji.

Kolejną kontrowersję wzbudza problem składu zespołu kontrolerów, który w wielu wypadkach nie odpowiada, pod względem kompetencji jego członków, specyfice działalności podmiotu kontrolowanego. Posłanka twierdzi, że kontrola przeprowadzona przez zespół nieposiadający odpowiednich kompetencji obarczona jest dużym ryzykiem braku rzetelności jej wyników.

Joanna Scheuring-Wielgus zadała w interpelacji kilka pytań:

1. Czy kontrolerów NFZ obowiązuje zasada prowadzenia kontroli – w tym zapoznawania się z treścią dokumentacji medycznej dotyczącej kontrolowanych świadczeń – na miejscu, w siedzibie kontrolowanego podmiotu?

2. Czy w toku prowadzonej kontroli kontrolerzy NFZ mogą żądać wydania przez lekarza oryginałów dokumentacji medycznej dotyczącej kontrolowanego świadczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie, w jakich przypadkach kontrolerzy NFZ uprawnieni są do pobrania oryginału dokumentacji medycznej z kontrolowanej placówki?

3. Czy jest prawidłowe postępowanie kontrolerów NFZ, polegające na żądaniu natychmiastowego wydania przez lekarza oryginału dokumentacji medycznej – co w praktyce uniemożliwia wykonanie przez lekarza kopii tej dokumentacji?

4. Czy w przypadku wykonania przez lekarza kopii dokumentacji medycznej na potrzeby kontroli prowadzonej przez NFZ, lekarz ma prawo do obciążenia NFZ kosztami wykonania w/w kopii?

5. Czy w związku z prowadzoną kontrolą świadczeniodawców będących przedsiębiorcami NFZ ma obowiązek stosować się do ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej?

Dr n. med. Wojciech Bednarz podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Higienistek i Asystentek Stomatologicznych przeprowadził wykład „Mechaniczna kontrola płytki nazębnej”. 

AF

Fot. ceskyfreund36, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zdjęcie glówne kopia
DenticaCenter pod skrzydłami funduszu Tar Heel Capital Lekarz

Fundusz THC zainwestował w spółkę Dentica 24, do której należą centra stomatologiczne DenticaCenter w Raciborzu, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim. Do nowej grupy stomatologicznej, budowanej przez fundusz private equity, dołączyło już 28 gabinetów w 6...

Andrzej Jacyna
Dymisja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny Lekarz

Andrzej Jacyna w środę (17 lipca) złożył dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. O swojej decyzji poinformował członków Rady NFZ-u. Jacyna był prezesem NFZ-u od czerwca 2018 r. Wcześniej dwa lata był pełniącym obowiązki szefa Funduszu....

szczepienie na koronawirusa - Dentonet.pl
NFZ: nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2 Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Fundusz do 11 grudnia 2020 r. zbiera elektroniczne deklaracje od placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu. Pierwszeństwo mają poradni...

ROZWIŃ WIĘCEJ
jak poprawic kondycje zima
Porady Narodowego Funduszu Zdrowia na ferie zimowe Pacjent

Czy narciarstwo, saneczkarstwo amatorskie oraz łyżwiarstwo to sporty o dużym ryzyku urazowym? Nie zapeszajmy, ale ... Na rozpoczynające się ferie zimowe Narodowy Fundusz Zdrowia ma serię porad dla pacjentów. Pierwsza dotyczy nagłego leczenia w razie ...

mufid majnun aNEaWqVoT0g unsplash
Światowa Organizacja Zdrowia: testy pozwalają na kontrolę pandemii Lekarz

Na całym świecie zakażonych SARS-CoV-2 zostało ponad 9 mln osób, a ponad 470 tys. zmarło. – Obserwujemy wypłaszczenie krzywej zachorowań lub jej powolny spadek, ale w przypadku pojawienia się nowego szczytu zachorowań trzeba niezwłocznie przywrócić d...

wielolekowość - Dentonet.pl
Wielolekowość w Polsce – raport Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

Aż 1/3 Polaków po 65. roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. Zażywanie wielu medykamentów jednocześnie, zwane polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Naczel...

szczepienia
Projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID Lekarz

Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. Do 12 grudnia każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia rząd planuje przyjąć gotową strategię. – Naszym celem jest przeprowadzenie programu szczepień, dzięki k...

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Adam Niedzielski prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady Narodowego Funduszu Zdrowia, powołał Adama Niedzielskiego na stanowisko prezesa NFZ-u.Adam Niedzielski jest ekonomistą i menedżerem specjalizującym się w zarządzaniu finansami ora...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole w placówkach Lekarz

Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, także stomatologicznych, prezes NFZ-u podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w o...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Będą zmiany w zasadach kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

5 lutego rada ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonej nowelizacji jest m.in. reforma...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Stomatologia pod kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

W trzech kwartałach 2018 r. oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 1400 kontroli w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. Ponad 15% tych kontroli dotyczyło podmiotów świadczących usługi z zakresu leczenia stomatologicz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji