Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Pytania o dentobusy. Program doraźny i nieefektywny?

Publikacja:
Pytania o dentobusy. Program doraźny i nieefektywny?

Pytania o dentobusy. Program doraźny i nieefektywny?

Posłanka Hanna Gill-Piątek skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o efektywność funkcjonowania programu dentobusów. Powołując się m.in. na doniesienia medialne i raport NIK-u posłanka twierdzi, że było to działanie doraźne, które nie poprawiło stanu zdrowia polskich dzieci, a stomatolodzy obawiają się pracy w dentobusach m.in. ze względu na kwestie sterylności.

Przypomnijmy – w 2017 r. za 24 mln zł zakupiono 16 dentobusów, czyli mobilnych gabinetów stomatologicznych. Głównym założeniem projektu resortu zdrowia było leczenie próchnicy u dzieci z małych miejscowości i wsi, gdzie występują problemy z dostępnością stacjonarnych gabinetów.

Jak podkreśliła w interpelacji posłanka Hanna Gill-Piątek, powołując się na radio ZET, program od początku napotykał na liczne problemy. W maju 2018 r. z 16 mobilnych gabinetów dentystycznych w Polskę wyruszyły trzy. – Mimo że ministerstwo zdrowia wydało na nie ogromną kwotę, stomatolodzy podważają ich sterylność, narzekają na brak autoklawów i… nie chcą podpisywać z NFZ kontraktów na ich obsługę – czytamy.

W raporcie NIK o opiece zdrowotnej nad dziećmi i uczniami z czerwca 2018 r. kontrolerzy uznali, że zakup dentobusów był działaniem doraźnym i nie poprawił stanu uzębienia u dzieci i młodzieży. – Do dnia 21 marca 2018 r. nie zostały przekazane do używania i pozostawały w depozycie u sprzedającego. NFZ nie podpisał żadnej umowy na udzielanie świadczeń stomatologicznych w dentobusach – w 7 województwach do prowadzonych postępowań w tym zakresie nie przystąpił żaden podmiot. Według stanu na dzień 30 maja 2018 r. tylko w 6 województwach rozpoczęto udzielanie świadczeń w dentobusach – informowano w raporcie.

W 2019 r. na łamach portalu prawo.pl napisano, że mobilne gabinety stomatologiczne nie przyczyniły się do zmniejszenia próchnicy u polskich dzieci, bo dentyści niechętnie w nich pracują i nie docierają na wsie. – W dentobusach mają problem m.in. z uzyskaniem zgody opiekuna na leczenie małego pacjenta. W wielu województwach brakowało chętnych do podpisania kontraktu – poinformowano.

Posłanka zadała więc ministerstwu zdrowia następujące pytania:
– ile dentobusów obecnie realizuje pierwotne cele,
– czy dochodziło do wypadków związanych z dentobusem (kolizje drogowe, włamania i kradzieże oraz wypadki) – jeśli do takich zdarzeń dochodziło, posłanka prosi o informacje na temat każdego zdarzenia wraz z kosztem napraw dentobusów,
– ile dzieci skorzystało z pomocy oferowanej w mobilnych gabinetach dentystycznych w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022,
– w jakich lokalizacjach zatrzymywał się dentobus (nazwy miejscowości i liczba dzieci, które skorzystały z pomocy),
– jakie są statystyki dotyczące dzieci z małych miejscowości, które mogły mieć utrudniony dostęp do opieki dentystycznej (jaki odsetek dzieci bez dostępu do gabinetów stomatologicznych w szkołach skorzystał z opieki dentobusa),
– ile wynosił całkowity koszt projektu dentobusów w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022.

O odpowiedzi resoru poinformujemy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

narzedzia i fotel
Pytania o aneksy do umów stomatologicznych - cd. Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wyjaśnia, czy na złożoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycję aneksu wydłużającego umowę należy odpowiedzieć. Od kilku tygodni środowisko lekarzy dentystów rozgrzewa kwestia aneksów do umów na leczenie stomatologiczne, kt...

pensje asysty
Pytania o pensje asystentek i higienistek stomatologicznych Asysta

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy asystentki i higienistki stomatologiczne zatrudnione w prywatnych praktykach lekarskich powinny być objęte podwyżkami płac wprowadzonymi w ustawie o sposo...

egzamin PES - Dentonet.pl
PES: kiedy CEM udostępni pytania i odpowiedzi z egzaminów? Lekarz

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o wykonanie uprawomocnionego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r. w sprawie opublikowania pytań z Państwowych Egzaminów...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologia dziecieca
Kolejne pytania o bony stomatologiczne dla dzieci Lekarz

Jakie działania zostały podjęte w celu wprowadzenia systemu bonów na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży oraz jakie są przewidywane terminy realizacji tego przedsięwzięcia – takie pytania do ministerstwa zdrowia skierował w...

dentobus - Dentonet.pl
Dentobusy w maju nadal w trasie - gdzie można je spotkać? Lekarz

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia publikują już majowe trasy dentobusów. Odwiedzają one głównie wsie i mniejsze miasteczka, gdzie występują problemy z dostępem do leczenia stomatologicznego. W województwie świętokrzyskim w maju 2022 r...

dentobus - Dentonet.pl
Dentobusy spełniają swoją rolę, ale zakupu kolejnych nie będzie Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Jana Łopaty wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zdaniem resortu dentobusy spełniają swoją rolę, czyli zapewniają opiekę stomatologiczną dzieciom w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu ...

ortodoncja - Dentonet.pl
Pytania o leczenie ortodontyczne refundowane przez NFZ Lekarz

Posłanka Joanna Jaśkowiak skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o szansę na poprawę dostępności Polek i Polaków do leczenia ortodontycznego. Według przywołanych w interpelacji danych, wady zgryzu dotyczą nawet 90% Polaków, z cz...

egzamin PES - Dentonet.pl
Ważny wyrok NSA: pytania z egzaminu PES do ujawnienia Lekarz

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, które zostały wykorzystane w poprzednich sesjach wiosennych i jesiennych Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla wszystkich specjalności, powinny zostać...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Pytania o likwidację stażu podyplomowego lekarzy Lekarz

Poseł Jarosław Wałęsa skierował do ministra zdrowia interpelację w sprawie planowanej likwidacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ministerstwo zdrowia zapowiedziało prace legislacyjne dotyczące zniesienia obowiązkowego stażu podyplom...

pytania PES
Pytania z egzaminów PES z lat 2018-2020 udostępnione Lekarz

Po wieloletniej batalii sądowej Centrum Egzaminów Medycznych udostępniło w końcu pytania z egzaminów specjalizacyjnych z lat 2018-2020. – Trzeba uznać to za sukces samorządu lekarskiego. Jesteśmy właśnie po to, by dla wspólnego dobra naszego środowis...

pytania PES 1
NIL: kolejne pytania z egzaminów PES udostępnione Lekarz

Naczelna Izba Lekarska otrzymała kolejny pakiet pytań i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z lat 2021-2022. Przypomnijmy – w grudniu 2022 r. po kilkuletniej batalii sądowej Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pytania egzaminacyj...